จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการในรายการหรือไลบรารีของไซต์

จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการในรายการหรือไลบรารีของไซต์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการและไลบรารีสามารถมักจะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นตามที่คาดการณ์การตลาดแผนงานส่งเสริมการขายหรือทรัพยากรบุคคล อาจเป็นสิ่งสำคัญที่มีเฉพาะ "ทาง" เวอร์ชันของรายการหรือไฟล์ที่สามารถดูได้ โดยผู้ใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถกำหนดให้การอนุมัติรายการหรือไฟล์ก่อนเนื้อหาจะสามารถมองเห็นสำหรับผู้ใช้ไซต์ส่วนใหญ่ ตามต้องการการอนุมัติ องค์กรสามารถใช้ระดับความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยเนื้อหาในรายการและไลบรารี

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. ไปยังไลบรารีที่คุณต้องการจำเป็นต้องมีการอนุมัติ

 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud การตั้งค่าไลบรารี

  ถ้าคุณไม่เห็นเมนูรายการเหล่านี้ คลิกไลบรารี บน ribbon จากนั้น คลิก

  ตั้งค่าไลบรารี ในกลุ่มการตั้งค่า

 3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน เพื่อเปิดหน้า การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

  การโต้ตอบตั้งค่าไลบรารี ด้วยเลือกการกำหนดเวอร์ชัน
 4. ในส่วนการรับรองเนื้อหา เลือกใช่ ในคำตอบอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งได้อย่างไร ในส่วนประวัติเวอร์ชันของเอกสาร ระบุว่า คุณต้องการให้ SharePoint เพื่อสร้างเวอร์ชันเมื่อมีแก้ไขไฟล์ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดจำนวนเวอร์ชันที่จะยังคงอยู่

 5. ในส่วน ความปลอดภัยของรายการแบบร่าง ให้ระบุว่าผู้ใช้รายใดบ้างที่สามารถดูรายการแบบร่างในไลบรารีเอกสารได้

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกการกำหนดเวอร์ชัน

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารีที่มีรายการแล้ว รายการทั้งหมดในไลบรารีจะถูกทำเครื่องหมายว่า อนุมัติแล้ว

 6. คุณสามารถเลือกทำได้ดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่สามารถอ่านข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติข้อมูลในรายการและผู้สร้างรายการ

 7. คลิก ตกลง

 1. ไปยังรายการที่คุณต้องการจำเป็นต้องมีการอนุมัติ

 2. บน ribbon คลิกแท็บรายการ

 3. คลิกการตั้งค่ารายการ

 4. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน เพื่อเปิดหน้า การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

 5. ในส่วนการรับรองเนื้อหา เลือกใช่ ในคำตอบอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งได้อย่างไร ในส่วนประวัติเวอร์ชันของรายการ ระบุว่า คุณต้องการให้ SharePoint เพื่อสร้างเวอร์ชันเมื่อมีแก้ไขรายการ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดจำนวนเวอร์ชันที่จะยังคงอยู่

 6. ในส่วนความปลอดภัยของรายการแบบร่าง กำหนดผู้ใช้ที่สามารถดูรายการแบบร่างในรายการ

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารีที่มีรายการแล้ว รายการทั้งหมดในไลบรารีจะถูกทำเครื่องหมายว่า อนุมัติแล้ว

 7. คุณสามารถเลือกทำได้ดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่สามารถอ่านข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติข้อมูลในรายการและผู้สร้างรายการ

 8. คลิก ตกลง

ถ้าผู้ส่งรายการไปรายการหรือไลบรารีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ นั้นอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่จนกว่าบุคคล (ที่มีอย่างน้อยระดับสิทธิ์จัดการรายการ) อนุมัตินั้น ในขณะนั้นกำลังรอการอนุมัติ จะยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่

โดยปกติแล้วเมื่อรายการอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ เฉพาะผู้สร้างรายการและผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการและไลบรารีเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นรายการนั้นได้ หลังจากที่สถานะเปลี่ยนจาก รอดำเนินการ เป็น อนุมัติแล้ว ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูรายการหรือไลบรารีนั้นก็จะสามารถดูรายการนั้นได้ บทความที่ถูกปฏิเสธจะยังคงอยู่ในรายการหรือไลบรารีจนกว่าผู้สร้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะลบบทความนั้นออกไป รายการหรือไฟล์ใดๆ ที่อยู่ในรายการหรือไลบรารีอยู่แล้วจะได้รับสถานะ อนุมัติแล้ว โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  ถ้าความปลอดภัยในไลบรารีของไซต์ได้รับการกำหนดค่าให้อนุญาตให้ผู้ใช้ใดๆ สามารถอ่านรายการต่างๆ ได้ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ อ่าน ในไซต์นั้นก็จะสามารถเห็นรายการทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีได้ ไม่ว่ารายการนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ในสถานะ อนุมัติแล้ว

เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด หรือ ออกแบบ เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของรายการหรือไลบรารีได้

เมื่อต้องการอนุมัติเอกสารที่ถูกอัปโหลด หรือเพิ่มไปยังไลบรารีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากรายการคุณต้องการอนุมัติ

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. คลิกอนุมัติ/ปฏิเสธ ถ้าไม่ปรากฏอนุมัติ/ปฏิเสธ คลิกขั้นสูง แล้ว คลิ กอนุมัติ/ปฏิเสธ ถ้าตัวเลือกปรากฏขึ้นทั้งหมด การกำหนดเวอร์ชันอาจไม่สามารถเปิดใช้งาน หรือคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสาร

 4. คลิกอนุมัติ หรือปฏิเสธ ภายใต้สถานะการอนุมัติ คุณอาจเลือกคุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในส่วนข้อคิดเห็น

 5. คลิก ตกลง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ถ้ามีผู้ส่งรายการหรือไฟล์ไปยังรายการหรือไลบรารีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ รายการหรือไฟล์นั้นก็จะอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติโดยบุคคลที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม ในขณะที่กำลังรอการอนุมัติ รายการหรือไฟล์จะยังคงอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ

โดยปกติแล้ว เมื่อรายการหรือไฟล์อยู่ในสถานะ รอดำเนินการ เฉพาะผู้สร้างรายการหรือไฟล์นั้นและผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการและไลบรารีเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นรายการหรือไฟล์นั้นได้ หลังจากที่สถานะเปลี่ยนจาก รอดำเนินการ เป็น อนุมัติแล้ว ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูรายการหรือไลบรารีนั้นก็จะสามารถดูรายการหรือไฟล์นั้นได้ บทความที่ถูกปฏิเสธจะยังคงอยู่ในรายการหรือไลบรารีจนกว่าผู้สร้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะลบบทความนั้นออกไป รายการหรือไฟล์ใดๆ ที่อยู่ในรายการหรือไลบรารีอยู่แล้วจะได้รับสถานะ อนุมัติแล้ว โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  ถ้าค่าความปลอดภัยในไลบรารีไซต์ได้รับการกำหนดให้อนุญาตให้ผู้ใช้ใดๆ สามารถอ่านรายการต่างๆ ได้ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ อ่าน ในไซต์นั้นก็จะสามารถเห็นรายการทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีได้ ไม่ว่ารายการนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ใน สถานะ อนุมัติแล้ว

เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด หรือ ดีไซน์ เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของรายการหรือไลบรารีได้

เมื่อต้องการตั้งค่าให้จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการหรือไฟล์

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีของไซต์ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นในบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไลบรารี ในกลุ่ม เครื่องมือไลบรารี หรือ เครื่องมือรายการ

 3. ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในไลบรารี ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในรายการ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ ในตัวอย่างนี้ หน้า การตั้งค่าไลบรารี จะเปิดขึ้น

  หน้า การตั้งค่าไลบรารี ที่มีลิงก์ การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน แสดงอยู่

 4. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน หน้า การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน จะเปิดขึ้น

  หน้า ตัวเลือกการกำหนดเวอร์ชัน ซึ่งแสดงการเลือก อนุมัติ

 5. ในส่วน การรับรองเนื้อหา ให้เลือก ใช่ เป็นคำตอบของคำถาม ต้องการการรับรองเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งหรือไม่

 6. ในส่วน ความปลอดภัยของรายการแบบร่าง ให้ระบุว่าผู้ใช้รายใดบ้างที่สามารถดูรายการแบบร่างในไลบรารีเอกสารได้ ในตัวอย่างนี้ ได้เลือก เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติรายการ (และผู้สร้างรายการนั้น) ไว้

 7. คลิก ตกลง

  ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงรายการที่อนุมัติแล้วในไลบรารีหลังจากที่ได้ตั้งค่าตัวเลือก ต้องการการรับรองเนื้อหา เป็น ใช่ เนื่องจากไฟล์เหล่านี้ได้อยู่ในไลบรารีอยู่แล้ว จึงได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ

  ไลบรารี SharePoint ที่ต้องรอการอนุมัติ ไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีอยู่แล้วจะอยู่ในสถานะ อนุมัติแล้ว

ในภายหลัง องค์กรของคุณอาจพบว่าการที่ต้องมีการอนุมัติทุกรายการของไฟล์สำหรับบางรายการหรือไลบรารีเป็นสิ่งไม่จำเป็นหรือไม่สะดวก ข้อกำหนดนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ทำการอนุมัติหรือปฏิเสธต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ใช้ที่ทำงานร่วมกันกับไฟล์หรือรายการทำงานได้ลำบากอีกด้วย ถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าองค์กรของคุณไม่จำเป็นต้องใช้การอนุมัติรายการหรือไฟล์ทั้งหมดอีกต่อไป คุณสามารถเอาข้อกำหนดนี้ออกได้

เมื่อต้องการเอาข้อกำหนดสำหรับการอนุมัติรายการหรือไฟล์ในรายการหรือไลบรารีออก

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีของไซต์ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นในบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไลบรารี ในกลุ่ม เครื่องมือไลบรารี หรือแท็บ รายการ ในกลุ่ม เครื่องมือรายการ

 3. ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในไลบรารี ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในรายการ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ ในตัวอย่างนี้ หน้า การตั้งค่าไลบรารี จะเปิดขึ้น

  หน้า การตั้งค่าไลบรารี ที่มีลิงก์ การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน แสดงอยู่

 4. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน หน้า การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน จะเปิดขึ้น

 5. ในส่วน การรับรองเนื้อหา ให้เลือก ไม่ เป็นคำตอบของคำถาม ต้องการการรับรองเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งหรือไม่ ข้อความเตือนจะป็อปอัพ

  ข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก ไม่ ในส่วน การรับรองเนื้อหา ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดข้อความ

 7. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน เมื่อคุณกลับไปยังรายการหรือไลบรารีของคุณ สถานะการอนุมัติ จะไม่พร้อมใช้งานบนหน้านั้นอีกต่อไป ผู้ใช้ทุกรายที่มีสิทธิ์ในการดูรายการหรือไลบรารีจะสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายในรายการหรือไลบรารีนั้นได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×