จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการในรายการหรือไลบรารีของไซต์

จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการในรายการหรือไลบรารีของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการและไลบรารีสามารถมักจะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นตามที่คาดการณ์ตลาดแผนงานส่งเสริมการขายหรือทรัพยากรบุคคล อาจเป็นสิ่งสำคัญที่มีเฉพาะ "ทาง" เวอร์ชันของรายการหรือไฟล์ที่สามารถดูได้ โดยผู้ใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถกำหนดให้การอนุมัติรายการหรือไฟล์ก่อนเนื้อหาจะสามารถมองเห็นสำหรับผู้ใช้ไซต์ส่วนใหญ่ ตามต้องการการอนุมัติ องค์กรสามารถใช้ระดับความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยเนื้อหาในรายการและไลบรารี

 1. ไปยังไลบรารีที่คุณต้องการจำเป็นต้องมีการอนุมัติ

 2. คลิกตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud การตั้งค่าไลบรารี

  ถ้าคุณไม่เห็นรายการเหล่านี้เมนู คลิกไลบรารี บน ribbon จากนั้น คลิก

  ตั้งค่าไลบรารี ในกลุ่มการตั้งค่า

 3. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน เพื่อเปิดหน้า การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

  โต้ตอบตั้งค่าไลบรารี ด้วยเลือกการกำหนดเวอร์ชัน
 4. ในส่วนการรับรองเนื้อหา เลือกใช่ ในคำตอบอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งได้อย่างไร ในส่วนประวัติเวอร์ชันของเอกสาร ระบุว่า คุณต้องการให้ SharePoint เพื่อสร้างเวอร์ชันเมื่อมีแก้ไขไฟล์ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดจำนวนเวอร์ชันที่จะยังคงอยู่

 5. ในส่วน ความปลอดภัยของรายการแบบร่าง ให้ระบุว่าผู้ใช้รายใดบ้างที่สามารถดูรายการแบบร่างในไลบรารีเอกสารได้

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกการกำหนดเวอร์ชัน

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารีที่มีรายการแล้ว รายการทั้งหมดในไลบรารีจะถูกทำเครื่องหมายว่า อนุมัติแล้ว

 6. คุณสามารถเลือกทำได้ดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่สามารถอ่านข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติข้อมูลในรายการและผู้สร้างรายการ

 7. คลิก ตกลง

 1. ไปที่ซึ่งคุณต้องการอนุมัติรายการ

 2. บน ribbon คลิกแท็บรายการ

 3. คลิกการตั้งค่ารายการ

 4. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน เพื่อเปิดหน้า การตั้งค่าการกำหนดเวอร์ชัน

 5. ในส่วนการรับรองเนื้อหา เลือกใช่ ในคำตอบอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการที่ส่งได้อย่างไร ในส่วนประวัติเวอร์ชันของรายการ ระบุว่า คุณต้องการให้ SharePoint เพื่อสร้างเวอร์ชันเมื่อมีแก้ไขรายการ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดจำนวนเวอร์ชันที่จะยังคงอยู่

 6. ในส่วนความปลอดภัยของรายการแบบร่าง กำหนดผู้ใช้ที่สามารถดูรายการแบบร่างในรายการ

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการการอนุมัติเนื้อหาสำหรับรายการหรือไลบรารีที่มีรายการแล้ว รายการทั้งหมดในไลบรารีจะถูกทำเครื่องหมายว่า อนุมัติแล้ว

 7. คุณสามารถเลือกทำได้ดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่สามารถอ่านข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขข้อมูลในรายการได้

  • เฉพาะผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติข้อมูลในรายการและผู้สร้างรายการ

 8. คลิก ตกลง

ถ้าผู้ส่งรายการไปรายการหรือไลบรารีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ นั้นอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่จนกว่าบุคคล (ที่มีอย่างน้อยระดับสิทธิ์จัดการรายการ) อนุมัตินั้น ในขณะนั้นกำลังรอการอนุมัติ จะยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่

โดยปกติแล้วเมื่อรายการอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ เฉพาะผู้สร้างรายการและผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการและไลบรารีเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นรายการนั้นได้ หลังจากที่สถานะเปลี่ยนจาก รอดำเนินการ เป็น อนุมัติแล้ว ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูรายการหรือไลบรารีนั้นก็จะสามารถดูรายการนั้นได้ บทความที่ถูกปฏิเสธจะยังคงอยู่ในรายการหรือไลบรารีจนกว่าผู้สร้างหรือผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะลบบทความนั้นออกไป รายการหรือไฟล์ใดๆ ที่อยู่ในรายการหรือไลบรารีอยู่แล้วจะได้รับสถานะ อนุมัติแล้ว โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  ถ้าความปลอดภัยในไลบรารีของไซต์ได้รับการกำหนดค่าให้อนุญาตให้ผู้ใช้ใดๆ สามารถอ่านรายการต่างๆ ได้ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ อ่าน ในไซต์นั้นก็จะสามารถเห็นรายการทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีได้ ไม่ว่ารายการนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ในสถานะ อนุมัติแล้ว

เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด หรือ ออกแบบ เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของรายการหรือไลบรารีได้

เมื่อต้องการอนุมัติเอกสารที่ถูกอัปโหลด หรือเพิ่มไปยังไลบรารีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากรายการคุณต้องการอนุมัติ

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. คลิกอนุมัติ/ปฏิเสธ ถ้าอนุมัติ/ปฏิเสธ ไม่ปรากฏ คลิกขั้นสูง แล้ว คลิก/อนุมัติปฏิเสธ ถ้าตัวเลือกปรากฏขึ้นทั้งหมด การกำหนดเวอร์ชันอาจไม่สามารถเปิดใช้งาน หรือคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสาร

 4. คลิกอนุมัติ หรือปฏิเสธ ภายใต้สถานะการอนุมัติ หรือคุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในส่วนข้อคิดเห็น

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×