จำนวนมากนำเข้าที่ติดต่อภายนอกไปยัง Exchange Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะสำหรับผู้ดูแลระบบ คุณกำลังพยายามนำเข้าที่ติดต่อไปยังกล่องจดหมายของคุณเองได้อย่างไร ดูนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook

ไม่บริษัทของคุณมีมากมายที่มีอยู่แล้วที่ติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการรวมไว้ในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน (หรือเรียกว่ารายชื่อส่วนกลาง) ในExchange Online ได้อย่างไร คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อภายนอกเป็นสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่าย เช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำได้กับผู้ใช้ภายในบริษัทของคุณได้อย่างไร ถ้า ดังนั้น คุณสามารถใช้Exchange Online PowerShell และเป็นไฟล์ CSV (เครื่องหมายจุลภาคคั่นค่า) จำนวนมากเพื่อ นำเข้าที่ติดต่อภายนอกลงในExchange Online นั่นเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ 3:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างไฟล์ CSV ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับติดต่อภายนอก

ขั้นตอนที่ 2: สร้างติดต่อภายนอกกับ PowerShell

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มข้อมูลไปยังคุณสมบัติที่ติดต่อภายนอก

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการนำเข้าที่ติดต่อ คุณสามารถทำงานเพิ่มเติมเหล่านี้:

เพิ่มที่ติดต่อภายนอกเพิ่มเติม

ซ่อนที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกันภายนอก

ขั้นตอนที่ 1: สร้างไฟล์ CSV ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับติดต่อภายนอก

ขั้นตอนแรกคือการ สร้างไฟล์ CSV ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ติดต่อแต่ละรายการภายนอกที่คุณต้องการนำเข้าไปยังExchange Online

 1. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปยังไฟล์ข้อความในแผ่นจดบันทึก และบันทึกลงในเดสก์ท็อปของคุณเป็นไฟล์ CSV โดยใช้คำต่อท้ายชื่อไฟล์.csv ตัวอย่างเช่น ExternalContacts.csv

  เคล็ดลับ: ถ้าภาษาที่คุณประกอบด้วยอักขระพิเศษ (เช่นåวันและöในสวีเดน) บันทึกไฟล์ CSV กับ utf-8 หรืออื่น ๆ เข้ารหัส Unicode เมื่อคุณบันทึกไฟล์ใน NotePad

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  ในแถวแรก หรือส่วนหัวของแถว ของไฟล์ CSV แสดงคุณสมบัติของที่ติดต่อที่สามารถใช้ได้เมื่อคุณนำเข้าไปExchange Online ชื่อแต่ละคุณสมบัติถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค แต่ละแถวภายใต้ส่วนหัวของแถวแสดงค่าคุณสมบัติสำหรับการนำเข้าติดต่อภายนอกเดียว

  หมายเหตุ: ข้อความนี้มีข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งคุณสามารถลบ แต่ไม่ลบ หรือเปลี่ยนแถวแรก (หัวกระดาษ) จะประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับติดต่อภายนอกทั้งหมด

 2. เปิดไฟล์ CSV ในMicrosoft Excel เมื่อต้องการแก้ไขไฟล์ CSV ได้ง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อต้องการใช้ Excel เพื่อแก้ไขไฟล์ CSV

 3. สร้างหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้าไปยังExchange Online เติมข้อมูลเป็นจำนวนมากในเซลล์ที่เป็นไปได้ ข้อมูลนี้จะแสดงในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกันสำหรับแต่ละรายการที่ติดต่อ

  สิ่งสำคัญ: คุณสมบัติต่อไปนี้ (ซึ่งมีรายการสี่ขั้นแรกในแถวส่วนหัว) จำเป็นในการสร้างติดต่อภายนอก และต้องถูกเก็บไว้ในไฟล์ CSV: ExternalEmailAddressชื่อFirstName, LastName คำสั่ง PowerShell ที่คุณเรียกใช้ในขั้นตอนที่ 2 จะใช้ค่าสำหรับคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อสร้างติดต่อ

กลับไปยังด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 2: สร้างติดต่อภายนอกกับ PowerShell

ขั้นตอนถัดไปคือการ ใช้ไฟล์ CSV ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 และ PowerShell จำนวนมากเพื่อนำเข้าที่ติดต่อภายนอกที่แสดงอยู่ในไฟล์ CSV เพื่อExchange Online

 1. เชื่อมต่อ PowerShell Exchange Online องค์กรของคุณ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ดูที่การเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางOffice 365 ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อกับExchange Online PowerShell

 2. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อ PowerShell Exchange Online ให้ไปที่โฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปที่คุณบันทึกไฟล์ CSV ในขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่าง C:\Users\Administrator\desktop

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างติดต่อภายนอก:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  อาจใช้เวลาสักเมื่อต้องการสร้างติดต่อใหม่ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนคุณกำลังนำเข้า เมื่อคำสั่งเสร็จสิ้นการทำงานอยู่ PowerShell แสดงรายการที่ติดต่อใหม่ที่สร้างขึ้น

 4. เมื่อต้องการดูติดต่อภายนอกใหม่ ไปศูนย์การจัดการ Exchange (EAC), แล้ว คลิกผู้รับ >ที่ติดต่อ

  เคล็ดลับ: สำหรับคำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อกับ EAC ดูผู้ดูแลระบบ Exchange จัดกึ่งกลางใน Exchange Online

 5. ถ้าจำเป็น คลิกรีเฟรช ไอคอน รีเฟรช เพื่อปรับปรุงรายการ และดูติดต่อภายนอกที่นำเข้า

  ติดต่อที่นำเข้าจะปรากฏในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกันในOutlook และOutlook บนเว็บ

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถดูติดต่อในศูนย์การจัดการOffice 365 โดยไปที่ผู้ใช้ >ที่ติดต่อ ได้

กลับไปยังด้านบนสุด

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มข้อมูลไปยังคุณสมบัติที่ติดต่อภายนอก

หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งในขั้นตอนที่ 2 ติดต่อภายนอกจะถูกสร้างขึ้น แต่ไม่ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ ของติดต่อหรือองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูลจากส่วนใหญ่ของเซลล์ในไฟล์ CSV นี่คือเนื่องจากเมื่อคุณสร้างที่ติดต่อภายนอกใหม่ เฉพาะคุณสมบัติที่จำเป็นจะถูกสร้างขึ้น ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่มีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์ CSV ถ้ายังไม่มี นั้นจะไม่สามารถเพิ่ม

 1. เชื่อมต่อ PowerShell Exchange Online องค์กรของคุณ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ดูที่การเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell

 2. ไปที่โฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปที่คุณบันทึกไฟล์ CSV ในขั้นตอนที่ 1 ตัวอย่าง C:\Users\Administrator\desktop

 3. เรียกใช้คำสั่งสองต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติอื่น ๆ จากไฟล์ CSV ไปยังที่ติดต่อภายนอกที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  หมายเหตุ: พารามิเตอร์Managerอาจเป็นปัญหา ถ้าเซลล์ว่างเปล่าในไฟล์ CSV คุณจะได้รับข้อผิดพลาด และไม่มีข้อมูลคุณสมบัติจะถูกเพิ่มไปยังติดต่อ ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องระบุผู้จัดการ เพียงลบ –Manager $_.Managerจากคำสั่ง PowerShell ก่อนหน้า

  อีก นั้นอาจใช้เวลาสักการอัปเดติดต่อ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนคุณนำเข้าในขั้นตอนที่ 1

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณสมบัติที่ถูกเพิ่มไปยังที่ติดต่อ:

  1. ใน EAC ไปยังผู้รับ >ที่ติดต่อ

  2. คลิกติดต่อแล้ว คลิ กแก้ไข ไอคอน แก้ไข เพื่อแสดงคุณสมบัติของติดต่อ

ที่อยู่นั้น ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในสมุดรายชื่อที่อยู่Outlook และOutlook บนเว็บ และติดต่อ

กลับไปยังด้านบนสุด

เพิ่มที่ติดต่อภายนอกเพิ่มเติม

คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ขั้นตอนในการเพิ่มที่ติดต่อภายนอกใหม่ในExchange Online ผู้ใช้ในบริษัทของคุณหรือคุณสามารถเพียงแค่เพิ่มแถวใหม่ในไฟล์ CSV สำหรับติดต่อใหม่ แล้ว คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง PowerShell จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 ขั้นตอนการสร้าง และเพิ่มข้อมูลไปยังที่ติดต่อใหม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งเพื่อสร้างที่ติดต่อใหม่ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า มีที่ติดต่อที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่จะสร้างที่ติดต่อใด ๆ ใหม่ถูกเพิ่มไปยังไฟล์ CSV

ซ่อนที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกันภายนอก

บางบริษัทอาจใช้ที่ติดต่อภายนอกเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเป็นสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่าย ในสถานการณ์นี้ พวกเขาอาจต้องการซ่อนที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกันภายนอก ต่อไปนี้เป็นวิธีการ

 1. เชื่อมต่อ PowerShell Exchange Online องค์กรของคุณ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ดูที่การเชื่อมต่อกับ Exchange Online PowerShell

 2. เมื่อต้องการซ่อนติดต่อภายนอกเดียว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการซ่อน Pilar Pinilla จากสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน เรียกใช้คำสั่งนี้:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. เมื่อต้องการซ่อนที่ติดต่อภายนอกทั้งหมดจากสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน เรียกใช้คำสั่งนี้:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

หลังจากที่คุณซ่อน เส้นที่ติดต่อภายนอกไม่แสดงขึ้นในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน แต่คุณยังสามารถเพิ่มได้เป็นสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่าย

กลับไปยังด้านบนสุด

ดูเพิ่มเติม

วิธีใช้อีเมลใน Office 365 - ผู้ดูแลระบบ

การจัดการ Office 365 และ Exchange Online ด้วย Windows PowerShell

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×