ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จำกัดการเปลี่ยนแปลงไฟล์ใน Word และ Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้รีวิวเนื้อหาเปลี่ยนแปลงเอกสาร Word หรือสเปรดชีต Excel โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถใช้ข้อจำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไขได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจำกัดไม่ให้ผู้รีวิวเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือสเปรดชีตของคุณ คุณสามารถทำให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือคุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จำกัดการเปลี่ยนแปลงไฟล์ และ ทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

จำกัดการเปลี่ยนแปลงใน Word

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  ตัวเลือกป้องกันเอกสาร

  บานหน้าต่าง จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข จะปรากฏขึ้น

  บานหน้าต่างจำกัดการแก้ไข

 2. ใน ข้อจำกัดการจัดรูปแบบข้อจำกัดการแก้ไข และ เริ่มการบังคับใช้ คุณสามารถเลือกรายการที่ตรงกับความต้องการการจัดรูปแบบและการแก้ไขของคุณได้

สำหรับตัวเลือกการป้องกันเพิ่มเติม ให้คลิก ไฟล์ > ป้องกันเอกสาร

ป้องกันเอกสาร

จำกัดการเปลี่ยนแปลงใน Excel

บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้ตรวจดูตัวเลือกการป้องกันต่อไปนี้:

ตัวเลือกป้องกันเวิร์กบุ๊ก

 • ป้องกันแผ่นงาน    ป้องกันเวิร์กชีตและเนื้อหาของเซลล์ที่ถูกล็อก

 • ป้องกันเวิร์กบุ๊ก    ป้องกันเวิร์กบุ๊กสำหรับโครงสร้างและ Windows

 • อนุญาตการแก้ไขช่วง    กำหนดช่วงที่สามารถแก้ไขได้

สำหรับตัวเลือกการป้องกันเพิ่มเติม ให้คลิก ไฟล์ > ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

จำกัดการเปลี่ยนแปลงใน Word

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

  ป้องกันเอกสาร

 2. บานหน้าต่าง จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข จะปรากฏขึ้น

  บานหน้าต่างจำกัดการแก้ไข

 3. ใน ข้อจำกัดการจัดรูปแบบข้อจำกัดการแก้ไข และ เริ่มการบังคับใช้ คุณสามารถเลือกรายการที่ตรงกับความต้องการการจัดรูปแบบและการแก้ไขของคุณได้

สำหรับตัวเลือกการป้องกันเพิ่มเติม ให้คลิก ไฟล์ > ป้องกันเอกสาร

ป้องกันเอกสาร

จำกัดการเปลี่ยนแปลงใน Excel

บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจดูตัวเลือกการป้องกันต่อไปนี้:

ตัวเลือกป้องกันเวิร์กชีต

 • ป้องกันแผ่นงาน    ป้องกันเวิร์กชีตและเนื้อหาของเซลล์ที่ถูกล็อก

 • ป้องกันเวิร์กบุ๊ก    ป้องกันเวิร์กบุ๊กสำหรับโครงสร้างและ Windows

 • ป้องกันและแชร์เวิร์กบุ๊ก    ป้องกันไม่ให้เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

 • อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขช่วง    กำหนดช่วงที่สามารถแก้ไขได้

สำหรับตัวเลือกการป้องกันเพิ่มเติม ให้คลิก ไฟล์ > ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

จำกัดการเปลี่ยนแปลงไฟล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×