ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จำกัดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถานะแบบอ่านอย่างเดียวใน Office for Mac

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดการลบเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจหรือปรับเปลี่ยนเอกสาร คุณสามารถทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ซึ่งอนุญาตให้ทุกคนอ่านและคัดลอกเนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสาร สามารถล็อกไฟล์ได้โดยใช้ตัวค้นหา ซึ่งทำให้ไฟล์นั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เมื่อมีการทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เฉพาะเจ้าของหรือผู้ที่ มีสิทธิ์การเท่านั้นที่สามารถนำการกำหนดนั้นออกได้ ถ้าบางคนพยายามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยทำสำเนาของเอกสารและตั้งชื่อใหม่

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

ป้องกันเอกสารด้วยรหัสผ่าน

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

PowerPoint

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดการลบงานนำเสนอโดยไม่ได้ตั้งใจหรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ คุณสามารถทำให้งานนำเสนอเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ซึ่งอนุญาตให้ทุกคนอ่านและคัดลอกเนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอ สามารถล็อกไฟล์ได้โดยใช้ตัวค้นหา ซึ่งทำให้ไฟล์นั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เมื่อมีการทำให้งานนำเสนอเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เฉพาะเจ้าของหรือผู้ที่ มีสิทธิ์การเขียนเท่านั้นที่สามารถนำการกำหนดนั้นออกได้ ถ้าบางคนพยายามทำการเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอแบบอ่านอย่างเดียว สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยทำสำเนาของงานนำเสนอและตั้งชื่อใหม่

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

Excel

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดการลบเวิร์กบุ๊กโดยไม่ได้ตั้งใจหรือปรับเปลี่ยนเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถทำให้เวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ซึ่งอนุญาตให้ทุกคนอ่านและคัดลอกเนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊ก

เมื่อมีการทำให้เวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เฉพาะเจ้าของหรือผู้ที่ มีสิทธิ์การเท่านั้นที่สามารถนำการกำหนดนั้นออกได้ ถ้าบางคนพยายามทำการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กแบบอ่านอย่างเดียว สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยทำสำเนาของเวิร์กบุ๊กและตั้งชื่อใหม่

สามารถล็อกไฟล์ได้โดยใช้ตัวค้นหา ซึ่งทำให้ไฟล์นั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและป้องกันไม่ได้มีการลบไฟล์ คุณยังแนะนำได้ว่าสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจากภายใน Excel for Mac แต่วิธีนี้ไม่มีการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

พร้อมท์ให้เปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×