จัดให้พอดีกับหนึ่งหน้า

เมื่อปรับขนาดเวิร์กชีตของคุณสำหรับการพิมพ์ คุณสามารถจัดข้อมูลของคุณให้พอดีกับหนึ่งหน้า คุณสามารถย่อเอกสาร Excel ของคุณเพื่อจัดข้อมูลให้พอดีตามจำนวนหน้าที่ต้องการได้โดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

ย่อเวิร์กชีตให้พอดีกับหนึ่งหน้า

 1. คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ขนาดเล็กทางด้านซ้ายล่าง ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 2. เลือกแท็บ หน้า ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 3. เลือก จัดให้พอดี ภายใต้ มาตราส่วน

 4. เมื่อต้องการจัดเอกสารของคุณให้พอดีที่จะพิมพ์บนหนึ่งหน้า ให้เลือกความกว้าง 1 หน้าสูง 1 หน้าในกล่อง จัดให้พอดีกับ

  กำหนดตัวเลือก "จัดพอดีกับ” ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  หมายเหตุ: Excel จะย่อข้อมูลของคุณให้พอดีกับจำนวนหน้าที่ระบุไว้ คุณยังสามารถปรับจำนวน จัดให้พอดีกับ เพื่อพิมพ์หลายหน้าได้

 5. กด ตกลง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ดูเพิ่มเติม

คุณยังสามารถใช้ตัวแบ่งหน้าเพื่อแบ่งเวิร์กชีตของคุณให้เป็นหน้าที่แยกต่างหากสำหรับการพิมพ์ แม้ว่า Excel จะเพิ่มตัวแบ่งหน้าโดยอัตโนมัติ (ระบุโดยเส้นประ) คุณยังสามารถเพิ่มและลบตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองได้

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ส่วนของเวิร์กชีตของคุณ คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่การพิมพ์เฉพาะ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×