จัดแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างแพคเกจสำหรับงานนำเสนอของคุณ และบันทึกไปยังไดรฟ์ซีดีหรือ USB เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถดูงานนำเสนอของคุณบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใด ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านบางอย่างอาจเรียกนี้ "ประกาศงานนำเสนอไปยังไฟล์"

บันทึกแพคเกจของคุณลงในซีดี

 1. ใส่ซีดีแบบบันทึกได้ (CD-R) ซีดีแบบเขียนใหม่ได้ (CD-RW) ที่ว่างเปล่า หรือ CD-RW ที่มีเนื้อหาที่มีอยู่ซึ่งสามารถเขียนทับได้ลงในดิสก์ไดรฟ์

 2. ในPowerPoint คลิกไฟล์ คลิกส่งออก คลิกแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี แล้ว คลิ กแพคเกจสำหรับซีดี

 3. ในกล่องโต้ตอบ แพคเกจสำหรับซีดี ให้พิมพ์ชื่อซีดีของคุณในกล่อง ตั้งชื่อซีดี

 4. เมื่อต้องการเพิ่มงานนำเสนอมากกว่าหนึ่งรายการลงในแพคเกจพร้อมกัน ให้คลิก เพิ่ม เลือกงานนำเสนอ แล้วคลิก เพิ่ม ทำซ้ำขั้นตอนนี้ในแต่ละงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่ม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพิ่มงานนำเสนอมากกว่าหนึ่ง พวกเขาจะเล่นในลำดับที่ระบุไว้ในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก ใช้ปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบเพื่อเรียงลำดับรายการของงานนำเสนอใหม่

 5. ถ้าต้องการใส่ไฟล์เสริมต่างๆ เช่น ฟอนต์ TrueType หรือไฟล์ที่ลิงก์ ให้คลิก ตัวเลือก

  จัดแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี

 6. ภายใต้รวมไฟล์เหล่านี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกในแพคเกจสำหรับซีดี

 7. ในกล่องโต้ตอบ แพคเกจสำหรับซีดี ให้คลิก คัดลอกลงซีดี

  หมายเหตุ: ถ้าจะบันทึกงานนำเสนอของคุณลงในดีวีดี ให้ดูที่ บันทึกงานนำเสนอของคุณลงในดีวีดี

บันทึกแพคเกจของคุณไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

 1. แทรก USB แฟลชไดรฟ์ในช่อง USB ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ในPowerPoint คลิกไฟล์ คลิกส่งออก คลิกแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี แล้ว คลิ กแพคเกจสำหรับซีดี

 3. ในกล่องโต้ตอบ แพคเกจสำหรับซีดี ให้พิมพ์ชื่อซีดีของคุณในกล่อง ตั้งชื่อซีดี

 4. เมื่อต้องการเพิ่มงานนำเสนอมากกว่าหนึ่งรายการลงในแพคเกจพร้อมกัน ให้คลิก เพิ่ม เลือกงานนำเสนอ แล้วคลิก เพิ่ม ทำซ้ำขั้นตอนนี้ในแต่ละงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่ม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพิ่มงานนำเสนอมากกว่าหนึ่ง พวกเขาจะเล่นในลำดับที่ระบุไว้ในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก ใช้ปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบเพื่อเรียงลำดับรายการของงานนำเสนอใหม่

 5. ถ้าต้องการใส่ไฟล์เสริมต่างๆ เช่น ฟอนต์ TrueType หรือไฟล์ที่ลิงก์ ให้คลิก ตัวเลือก

  จัดแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี

 6. ภายใต้รวมไฟล์เหล่านี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกในแพคเกจสำหรับซีดี

 7. ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

 8. ในกล่องโต้ตอบคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ เลือกเรียกดู

 9. ในกล่องโต้ตอบเลือกตำแหน่งที่ตั้ง นำทางไปยัง USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ เลือกหรือโฟลเดอร์ย่อยใน แล้ว คลิ กเลือก

  โฟลเดอร์และเส้นทางที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง ในกล่องโต้ตอบคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

 10. PowerPoint ถามคำถามเกี่ยวกับไฟล์ที่ลิงก์ ได้ดีที่สุดเพื่อตอบใช่ เพื่อให้แน่ใจว่า ไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงานนำเสนอที่รวมอยู่ในแพคเกจที่ถูกบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

  PowerPoint เริ่มต้นการคัดลอกไฟล์ และเมื่อเสร็จ โปรแกรมเปิดหน้าต่างที่แสดงแพคเกจเสร็จสมบูรณ์บนแฟลชไดรฟ์ USB

เอาข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนที่คุณคัดลอก และการแจกจ่ายงานนำเสนอของคุณ ตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล (ให้ดูที่ขั้นตอนด้านล่าง), และตัดสินใจว่า เหมาะสมที่จะรวมข้อมูลนี้ในงานนำเสนอที่คัดลอก ข้อมูลที่ซ่อนอยู่อาจรวมชื่อของคุณเป็นผู้สร้างของงานนำเสนอ ชื่อบริษัทของคุณ และข้อมูลที่เป็นความลับอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องบุคคลภายนอกเพื่อดู ยัง ตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับวัตถุหรือสไลด์ที่ซ่อนอยู่ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นมองไม่เห็น

เขียนงานนำเสนอลงในดีวีดีแทน

ถ้าจะบันทึกงานนำเสนอของคุณลงในดีวีดี ให้ดูที่ บันทึกงานนำเสนอของคุณลงในดีวีดี

บันทึกแพคเกจของคุณลงในซีดี

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการคัดลอก หรือ ถ้าคุณกำลังทำงานกับงานนำเสนอใหม่ที่ไม่ได้รับการบันทึก บันทึกงานนำเสนอ

 2. ถ้าคุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ ลงในซี ดี แทนที่จะ ไปยังเครือข่าย หรือไดรฟ์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่ซีดีลงในไดรฟ์ซีดี

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถคัดลอกซีดีเปล่าแบบบันทึกได้ (CD-R), ว่างแบบเขียนใหม่ได้ (CD-RW) ซีดี หรือแบบ CD-RW ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีอยู่ซึ่งสามารถเขียนทับ

  • ใน PowerPoint ถ้าคุณคัดลอกงานนำเสนอของคุณลงในซีดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคัดลอกไฟล์ทั้งหมดในการดำเนินการเดียว หลังจากที่ชุดแรกของไฟล์จะถูกคัดลอก คุณไม่สามารถเพิ่มไฟล์ใด ๆ เพิ่มเติมลงในดิสก์ โดยใช้ PowerPoint อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกไฟล์เพิ่มเติมลงในซีดี R หรือ CD-RW ที่ประกอบด้วยไฟล์ที่มีอยู่ ดูวิธีใช้ของ Windows สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 3. คลิกแท็บ ไฟล์

 4. คลิกบันทึก และส่ง คลิกแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิ กแพคเกจสำหรับซีดี

 5. เมื่อต้องการเลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการคัดลอกและลำดับที่คุณต้องการให้เล่น ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มงานนำเสนอ ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี คลิกเพิ่ม และในกล่องโต้ตอบเพิ่มไฟล์ เลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเพิ่ม ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่ม ทำซ้ำขั้นตอนนี้นอกจากนี้ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง PowerPoint ไม่ใช่การแพคเกจ

   หมายเหตุ: งานนำเสนอที่เปิดอยู่ในปัจจุบันโดยอัตโนมัติปรากฏในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก ไฟล์ที่คุณลิงก์ไปยังงานนำเสนอจะถูกรวมไว้โดยอัตโนมัติ แต่ไม่ปรากฏในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก

  • ถ้าคุณเพิ่มงานนำเสนอมากกว่าหนึ่ง งานนำเสนอที่จะปรากฏบนเว็บเพจที่ช่วยให้คุณสามารถนำทางไปยังเนื้อหาของซีดีในลำดับที่พวกเขาจะแสดงอยู่ในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี การเปลี่ยนลำดับ เลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการย้าย แล้ว คลิกปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้น หรือลงในงานนำเสนอในรายการ

  • เมื่อต้องการเอางานนำเสนอหรือไฟล์จากรายการแฟ้มที่จะคัดลอก เลือกงานนำเสนอหรือไฟล์ แล้ว คลิ กเอาออก

 6. คลิกตัวเลือก และจากนั้น ภายใต้รวมไฟล์เหล่านี้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณรวมอยู่ในแพคเกจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมโยงไฟล์ ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณสามารถใส่แผ่นงาน Microsoft Office Excel ที่ลิงก์ไปยังแผนภูมิ ไฟล์เสียง คลิปภาพยนตร์ และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ TrueType ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว

   หมายเหตุ: 

   • ถ้างานนำเสนอของคุณรวมถึงแบบฝังตัวอักษรในปัจจุบัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว มีฟอนต์เมื่อบรรจุ กล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว ใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดที่ถูกคัดลอก รวมถึงสถานะถูกเชื่อมโยง

   • ถ้างานนำเสนอของคุณได้รวมถึงแบบฝังตัวอักษร PowerPoint โดยอัตโนมัติให้การตั้งค่าการรวมแบบอักษรฝังตัวของงานนำเสนอ

 7. เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้อื่นเพื่อใส่รหัสผ่านก่อนที่พวกเขาสามารถเปิด หรือแก้ไขใด ๆ ที่คัดลอกงานนำเสนอ ภายใต้เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พิมพ์ รหัสผ่านหรือรหัสผ่านที่คุณต้องการให้มีการเปิดงานนำเสนอ แก้ไข หรือทั้งสองอย่าง

  รหัสผ่านนำไปใช้กับ.pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml และ.mht ไฟล์ที่ถูกแปลงเป็นแฟ้ม.ppt ในงานนำเสนอที่คัดลอก ถ้าไฟล์ที่คุณคัดลอกแล้วมีรหัสผ่านที่กำหนดให้พวกเขา PowerPoint พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกระหว่างการเก็บรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้สำหรับไฟล์เหล่านั้น และการแทนที่ ด้วยรหัสผ่านใหม่ ถ้าคุณเลือกที่จะแทนรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ พวกเขาจะไม่ยอมรับสำหรับเวอร์ชันของไฟล์คัดลอก อย่างไรก็ตาม เหล่านั้นจะยังคงยอมรับสำหรับเวอร์ชันต้นฉบับ

 8. เมื่อต้องการตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบงานนำเสนอสำหรับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือส่วนตัว

 9. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 10. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังคัดลอกงานนำเสนอของคุณ กับเครือข่าย หรือไดรฟ์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ ใส่ชื่อของโฟลเดอร์และตำแหน่งที่ตั้ง นั้นแล้ว คลิกตกลง

  • ถ้าคุณกำลังคัดลอกงานนำเสนอของคุณลงในซีดี คลิกคัดลอกลงซีดี

บันทึกแพคเกจของคุณไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการคัดลอก หรือ ถ้าคุณกำลังทำงานกับงานนำเสนอใหม่ที่ไม่ได้รับการบันทึก บันทึกงานนำเสนอ

 2. แทรก USB แฟลชไดรฟ์ลงในคอมพิวเตอร์พอร์ต USB

 3. คลิกแท็บ ไฟล์

 4. คลิกบันทึก และส่ง คลิกแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิ กแพคเกจสำหรับซีดี

 5. เมื่อต้องการเลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการคัดลอกและลำดับที่คุณต้องการให้เล่น ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มงานนำเสนอ ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี คลิกเพิ่ม และในกล่องโต้ตอบเพิ่มไฟล์ เลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเพิ่ม ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่ม ทำซ้ำขั้นตอนนี้นอกจากนี้ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง PowerPoint ไม่ใช่การแพคเกจ

   หมายเหตุ: งานนำเสนอที่เปิดอยู่ในปัจจุบันโดยอัตโนมัติปรากฏในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก ไฟล์ที่คุณลิงก์ไปยังงานนำเสนอจะถูกรวมไว้โดยอัตโนมัติ แต่ไม่ปรากฏในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก

  • ถ้าคุณเพิ่มงานนำเสนอมากกว่าหนึ่ง งานนำเสนอที่จะปรากฏบนเว็บเพจที่ช่วยให้คุณสามารถนำทางไปยังเนื้อหาของซีดีในลำดับที่พวกเขาจะแสดงอยู่ในรายการแฟ้มที่ต้องการคัดลอก ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี การเปลี่ยนลำดับ เลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการย้าย แล้ว คลิกปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้น หรือลงในงานนำเสนอในรายการ

  • เมื่อต้องการเอางานนำเสนอหรือไฟล์จากรายการแฟ้มที่จะคัดลอก เลือกงานนำเสนอหรือไฟล์ แล้ว คลิ กเอาออก

 6. คลิกตัวเลือก และจากนั้น ภายใต้รวมไฟล์เหล่านี้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณรวมอยู่ในแพคเกจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมโยงไฟล์ ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณสามารถใส่แผ่นงาน Microsoft Office Excel ที่ลิงก์ไปยังแผนภูมิ ไฟล์เสียง คลิปภาพยนตร์ และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ TrueType ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว

   หมายเหตุ: 

   • ถ้างานนำเสนอของคุณรวมถึงแบบฝังตัวอักษรในปัจจุบัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว มีฟอนต์เมื่อบรรจุ กล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว ใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดที่ถูกคัดลอก รวมถึงสถานะถูกเชื่อมโยง

   • ถ้างานนำเสนอของคุณได้รวมถึงแบบฝังตัวอักษร PowerPoint โดยอัตโนมัติให้การตั้งค่าการรวมแบบอักษรฝังตัวของงานนำเสนอ

 7. เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้อื่นเพื่อใส่รหัสผ่านก่อนที่พวกเขาสามารถเปิด หรือแก้ไขใด ๆ ที่คัดลอกงานนำเสนอ ภายใต้เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พิมพ์ รหัสผ่านหรือรหัสผ่านที่คุณต้องการให้มีการเปิดงานนำเสนอ แก้ไข หรือทั้งสองอย่าง

  รหัสผ่านนำไปใช้กับ.pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml และ.mht ไฟล์ที่ถูกแปลงเป็นแฟ้ม.ppt ในงานนำเสนอที่คัดลอก ถ้าไฟล์ที่คุณคัดลอกแล้วมีรหัสผ่านที่กำหนดให้พวกเขา PowerPoint พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกระหว่างการเก็บรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้สำหรับไฟล์เหล่านั้น และการแทนที่ ด้วยรหัสผ่านใหม่ ถ้าคุณเลือกที่จะแทนรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ พวกเขาจะไม่ยอมรับสำหรับเวอร์ชันของไฟล์คัดลอก อย่างไรก็ตาม เหล่านั้นจะยังคงยอมรับสำหรับเวอร์ชันต้นฉบับ

 8. เมื่อต้องการตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบงานนำเสนอสำหรับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือส่วนตัว

 9. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 10. ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

 11. ในกล่องโต้ตอบคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ เลือกเรียกดู

 12. ในกล่องโต้ตอบเลือกตำแหน่งที่ตั้ง นำทางไปยัง USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ เลือกหรือโฟลเดอร์ย่อยใน แล้ว คลิ กเลือก

  โฟลเดอร์และเส้นทางที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง ในกล่องโต้ตอบคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

 13. PowerPoint ถามคำถามเกี่ยวกับไฟล์ที่ลิงก์ ได้ดีที่สุดเพื่อตอบใช่ เพื่อให้แน่ใจว่า ไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงานนำเสนอที่รวมอยู่ในแพคเกจที่ถูกบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

  PowerPoint เริ่มต้นการคัดลอกไฟล์ และเมื่อเสร็จ โปรแกรมเปิดหน้าต่างที่แสดงแพคเกจเสร็จสมบูรณ์บนแฟลชไดรฟ์ USB

เอาข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนที่คุณคัดลอก และการแจกจ่ายงานนำเสนอของคุณ ตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล (ให้ดูที่ขั้นตอนด้านล่าง), และตัดสินใจว่า เหมาะสมที่จะรวมข้อมูลนี้ในงานนำเสนอที่คัดลอก ข้อมูลที่ซ่อนอยู่อาจรวมชื่อของคุณเป็นผู้สร้างของงานนำเสนอ ชื่อบริษัทของคุณ และข้อมูลที่เป็นความลับอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องบุคคลภายนอกเพื่อดู ยัง ตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับวัตถุหรือสไลด์ที่ซ่อนอยู่ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นมองไม่เห็น

บันทึกแพคเกจของคุณลงในซีดี

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการคัดลอก หรือ ถ้าคุณกำลังทำงานกับงานนำเสนอใหม่ที่ไม่ได้รับการบันทึก บันทึกงานนำเสนอ

 2. ถ้าคุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ ลงในซี ดี แทนที่จะ ไปยังเครือข่าย หรือไดรฟ์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่ซีดีลงในไดรฟ์ซีดี

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถคัดลอกซีดีเปล่าแบบบันทึกได้ (CD-R), ว่างแบบเขียนใหม่ได้ (CD-RW) ซีดี หรือแบบ CD-RW ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีอยู่ซึ่งสามารถเขียนทับ

  • ใน PowerPoint ถ้าคุณคัดลอกงานนำเสนอของคุณลงในซีดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคัดลอกไฟล์ทั้งหมดในการดำเนินการเดียว หลังจากที่ชุดแรกของไฟล์จะถูกคัดลอก คุณไม่สามารถเพิ่มไฟล์ใด ๆ เพิ่มเติมลงในดิสก์ โดยใช้ PowerPoint อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกไฟล์เพิ่มเติมลงในซีดี R หรือ CD-RW ที่ประกอบด้วยไฟล์ที่มีอยู่ ดูวิธีใช้ของ Windows สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 3. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประกาศ แล้ว คลิ กแพคเกจสำหรับซีดี

 4. ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี คลิกตัวเลือก จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ หรือคัดลอกลงซีดี

  PowerPoint แพคเกจงานนำเสนอของคุณไปยังโฟลเดอร์หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถแจกจ่าย

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีสำเนาของ PowerPoint Viewer 2007 คุณสามารถใช้เพื่อดูไฟล์ที่ถูกจัดรูปแบบ สำหรับ PowerPoint 2000 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (PowerPoint Viewer ได้รับการหมดอายุ และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด)

  • PowerPoint Viewer 2007 ไม่สนับสนุนไฟล์ที่ถูกจัดรูปแบบ PowerPoint 97 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ PowerPoint Viewer 2007 เพื่อดูงานนำเสนอที่ถูกจัดรูปแบบ PowerPoint 97 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า เปิดงานนำเสนอใน PowerPoint 2000, 2002 หรือ 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า และบันทึกในรูปแบบสำหรับ PowerPoint 2000, 2002 หรือ 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • คุณสามารถเรียกใช้ PowerPoint Viewer 2007 บน Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 6. คลิกตัวเลือก และภายใต้ชนิดของแพคเกจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุว่า จะเล่นงานนำเสนอใน PowerPoint Viewer คลิกแพคเกจ Viewer (อัปเดตข้อมูลรูปแบบไฟล์เมื่อต้องการทำงานใน PowerPoint Viewer), นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกในรายการเลือกฉันจะเล่นในตัวแสดงงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการให้แพคเกจที่คุณกำลังกำหนดผู้ชมจะดูบนคอมพิวเตอร์ที่มี PowerPoint หรือติดตั้ง PowerPoint Viewer,แพคเกจการเก็บถาวร (อัปเดรูปแบบไฟล์)

 7. ภายใต้รวมไฟล์เหล่านี้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณรวมอยู่ในแพคเกจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมโยงไฟล์ ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณสามารถใส่แผ่นงาน Microsoft Office Excel ที่ลิงก์ไปยังแผนภูมิ ไฟล์เสียง คลิปภาพยนตร์ และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ TrueType ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว

   หมายเหตุ: 

   • ถ้างานนำเสนอของคุณรวมถึงแบบฝังตัวอักษรในปัจจุบัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว มีฟอนต์เมื่อบรรจุ กล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว ใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดที่ถูกคัดลอก รวมถึงสถานะถูกเชื่อมโยง

   • ถ้างานนำเสนอของคุณได้รวมถึงแบบฝังตัวอักษร PowerPoint โดยอัตโนมัติให้การตั้งค่าการรวมแบบอักษรฝังตัวของงานนำเสนอ

 8. เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้อื่นเพื่อใส่รหัสผ่านก่อนที่พวกเขาสามารถเปิด หรือแก้ไขใด ๆ ที่คัดลอกงานนำเสนอ ภายใต้เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พิมพ์ รหัสผ่านหรือรหัสผ่านที่คุณต้องการให้มีการเปิดงานนำเสนอ แก้ไข หรือทั้งสองอย่าง

  รหัสผ่านนำไปใช้กับ.pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml และ.mht ไฟล์ที่ถูกแปลงเป็นแฟ้ม.ppt ในงานนำเสนอที่คัดลอก ถ้าไฟล์ที่คุณคัดลอกแล้วมีรหัสผ่านที่กำหนดให้พวกเขา PowerPoint พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกระหว่างการเก็บรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้สำหรับไฟล์เหล่านั้น และการแทนที่ ด้วยรหัสผ่านใหม่ ถ้าคุณเลือกที่จะแทนรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ พวกเขาจะไม่ยอมรับสำหรับเวอร์ชันของไฟล์คัดลอก อย่างไรก็ตาม เหล่านั้นจะยังคงยอมรับสำหรับเวอร์ชันต้นฉบับ

 9. เมื่อต้องการตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบงานนำเสนอสำหรับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือส่วนตัว

 10. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 11. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังคัดลอกงานนำเสนอของคุณ กับเครือข่าย หรือไดรฟ์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ ใส่ชื่อของโฟลเดอร์และตำแหน่งที่ตั้ง นั้นแล้ว คลิกตกลง

  • ถ้าคุณกำลังคัดลอกงานนำเสนอของคุณลงในซีดี คลิกคัดลอกลงซีดี

บันทึกแพคเกจของคุณไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการคัดลอก หรือ ถ้าคุณกำลังทำงานกับงานนำเสนอใหม่ที่ไม่ได้รับการบันทึก บันทึกงานนำเสนอ

 2. แทรก USB แฟลชไดรฟ์ในช่อง USB ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประกาศ แล้ว คลิ กแพคเกจสำหรับซีดี

 4. ในกล่องโต้ตอบแพคเกจสำหรับซีดี คลิกตัวเลือก จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. คลิกตัวเลือก และภายใต้ชนิดของแพคเกจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุว่า จะเล่นงานนำเสนอใน PowerPoint Viewer คลิกแพคเกจ Viewer (อัปเดตข้อมูลรูปแบบไฟล์เมื่อต้องการทำงานใน PowerPoint Viewer), นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกในรายการเลือกฉันจะเล่นในตัวแสดงงานนำเสนอ

  • เมื่อต้องการให้แพคเกจที่คุณกำลังกำหนดผู้ชมจะดูบนคอมพิวเตอร์ที่มี PowerPoint หรือติดตั้ง PowerPoint Viewer,แพคเกจการเก็บถาวร (อัปเดรูปแบบไฟล์)

 6. ภายใต้รวมไฟล์เหล่านี้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณรวมอยู่ในแพคเกจ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมโยงไฟล์ ไฟล์ที่ลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณสามารถใส่แผ่นงาน Microsoft Office Excel ที่ลิงก์ไปยังแผนภูมิ ไฟล์เสียง คลิปภาพยนตร์ และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ TrueType ฝังตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว

   หมายเหตุ: 

   • ถ้างานนำเสนอของคุณรวมถึงแบบฝังตัวอักษรในปัจจุบัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว มีฟอนต์เมื่อบรรจุ กล่องกาเครื่องหมายฟอนต์ TrueType ฝังตัว ใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดที่ถูกคัดลอก รวมถึงสถานะถูกเชื่อมโยง

   • ถ้างานนำเสนอของคุณได้รวมถึงแบบฝังตัวอักษร PowerPoint โดยอัตโนมัติให้การตั้งค่าการรวมแบบอักษรฝังตัวของงานนำเสนอ

 7. เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้อื่นเพื่อใส่รหัสผ่านก่อนที่พวกเขาสามารถเปิด หรือแก้ไขใด ๆ ที่คัดลอกงานนำเสนอ ภายใต้เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พิมพ์ รหัสผ่านหรือรหัสผ่านที่คุณต้องการให้มีการเปิดงานนำเสนอ แก้ไข หรือทั้งสองอย่าง

  รหัสผ่านนำไปใช้กับ.pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml และ.mht ไฟล์ที่ถูกแปลงเป็นแฟ้ม.ppt ในงานนำเสนอที่คัดลอก ถ้าไฟล์ที่คุณคัดลอกแล้วมีรหัสผ่านที่กำหนดให้พวกเขา PowerPoint พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกระหว่างการเก็บรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้สำหรับไฟล์เหล่านั้น และการแทนที่ ด้วยรหัสผ่านใหม่ ถ้าคุณเลือกที่จะแทนรหัสผ่านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ พวกเขาจะไม่ยอมรับสำหรับเวอร์ชันของไฟล์คัดลอก อย่างไรก็ตาม เหล่านั้นจะยังคงยอมรับสำหรับเวอร์ชันต้นฉบับ

 8. เมื่อต้องการตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบงานนำเสนอสำหรับข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือส่วนตัว

 9. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 10. คลิก คัดลอกโฟลเดอร์

 11. ในกล่องโต้ตอบคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ เลือกเรียกดู

 12. ในกล่องโต้ตอบเลือกตำแหน่งที่ตั้ง นำทางไปยัง USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ เลือกหรือโฟลเดอร์ย่อยใน แล้ว คลิ กเลือก

  โฟลเดอร์และเส้นทางที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง ในกล่องโต้ตอบคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

 13. PowerPoint ถามคำถามเกี่ยวกับไฟล์ที่ลิงก์ ได้ดีที่สุดเพื่อตอบใช่ เพื่อให้แน่ใจว่า ไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงานนำเสนอที่รวมอยู่ในแพคเกจที่ถูกบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

  PowerPoint เริ่มต้นการคัดลอกไฟล์ และเมื่อเสร็จ โปรแกรมเปิดหน้าต่างที่แสดงแพคเกจเสร็จสมบูรณ์บนแฟลชไดรฟ์ USB

เอาข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนที่คุณคัดลอก และการแจกจ่ายงานนำเสนอของคุณ ตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล (ให้ดูที่ขั้นตอนด้านล่าง), และตัดสินใจว่า เหมาะสมที่จะรวมข้อมูลนี้ในงานนำเสนอที่คัดลอก ข้อมูลที่ซ่อนอยู่อาจรวมชื่อของคุณเป็นผู้สร้างของงานนำเสนอ ชื่อบริษัทของคุณ และข้อมูลที่เป็นความลับอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องบุคคลภายนอกเพื่อดู ยัง ตรวจสอบงานนำเสนอของคุณสำหรับวัตถุหรือสไลด์ที่ซ่อนอยู่ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นมองไม่เห็น

PowerPoint for Mac ไม่มีฟีเจอร์ "จัดแพคเกจงานนำเสนอสำหรับซีดี"

ในPowerPoint for Mac เนื้อหาทั้งหมดถูกฝังตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นถ้าคุณแทรกเสียง รูปภาพ หรือวิดีโอ สำเนาของไฟล์สื่อที่รวมอยู่ในไฟล์PowerPoint คุณลักษณะ "แพคเกจสำหรับซีดี" จะไม่จำเป็น เนื่องจากคุณมีเนื้อหาในไฟล์PowerPoint

PowerPoint Online ไม่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ "บรรจุภัณฑ์" แต่มีวิธีอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถแชร์งานนำเสนอเสร็จแล้วให้กับผู้อื่น:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×