จัดแนว หรือจัดกึ่งกลางข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

การจัดแนวข้อความเป็นแอตทริบิวต์ การจัดรูปแบบย่อหน้า ที่กำหนดลักษณะของข้อความทั้งย่อหน้า เช่น ในย่อหน้าที่มีการจัดแนวชิดซ้าย (การจัดแนวที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด) ข้อความจะถูกจัดแนวไปไปทางขอบด้านซ้าย

การจัดแนวข้อความเป็นแอตทริบิวต์ การจัดรูปแบบย่อหน้า ที่กำหนดลักษณะของข้อความทั้งย่อหน้า เช่น ในย่อหน้าที่มีการจัดแนวชิดขอบ (การจัดแนวที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด) ข้อความจะถูกจัดแนวให้ชิดระยะขอบทั้งสองข้าง

ปุ่ม การจัดแนวข้อความ

ปุ่ม การจัดแนวข้อความ JPN

คำบรรยายภาพ 1 จัดแนวข้อความชิดซ้าย

คำบรรยายภาพ 2 จัดข้อความกึ่งกลาง

คำบรรยายภาพ 3  จัดแนวข้อความชิดขวา

คำบรรยายภาพ 4  จัดข้อความชิดขอบ

คำบรรยายภาพ 5  แจกจ่ายข้อความ

ให้เลือกทำดังนี้

จัดแนวข้อความชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวา

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

  2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ถึง

คลิก

จัดแนวข้อความชิดซ้าย

จัดแนวข้อความชิดซ้าย  ปุ่มจัดแนวข้อความชิดซ้าย

จัดข้อความกึ่งกลาง

จัดข้อความกึ่งกลาง  ปุ่มจัดกึ่งกลาง

จัดแนวข้อความชิดขวา

จัดแนวข้อความชิดขวา  จัดแนวข้อความชิดขวา

จัดข้อความชิดขอบ

เมื่อคุณจัดข้อความชิดขอบ ระยะห่างจะถูกเพิ่มระหว่างคำ เพื่อให้ขอบทั้งสองด้านของเส้นถูกจัดแนวไปที่ระยะขอบทั้งสองด้าน บรรทัดสุดท้ายในย่อหน้าจะถูกจัดแนวชิดซ้าย

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดกึ่งกลาง

  2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก จัดข้อความกึ่งกลาง ปุ่ม จัดเต็มแนวข้อความ

ข้อความแบบกระจาย

เมื่อคุณจัดข้อความกึ่งกลาง ระยะห่างจะถูกเพิ่มระหว่างอักขระ เพื่อให้ขอบทั้งสองด้านของเส้นถูกจัดแนวไปที่ระยะขอบทั้งสองด้าน บรรทัดสุดท้ายในย่อหน้าจะถูกกระจายเช่นกัน

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการกระจายข้อความ

  2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ข้อความแบบกระจาย ปุ่ม กระจาย

ดูเพิ่มเติม

ปรับการเยื้องและระยะห่าง

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×