จัดแนววัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

จัดแนววัตถุกับวัตถุอื่น

 1. กด SHIFT ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วเลือก จัดแนววัตถุที่เลือก

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  การเลือกจะเลือกตามค่าเริ่มต้น

  ถ้าการจัดแนววัตถุที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน

  ให้เลือกวัตถุอย่างน้อย 2 รายการในเอกสารนั้น ตัวเลือก จัดแนววัตถุที่เลือก จะเปิดใช้งาน

 3. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วคลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

จัดแนววัตถุบนหน้า

 1. กด SHIFT ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว เลือก จัดเรียงตามหน้า

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วคลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

จัดแนววัตถุบนเส้นตาราง

เมื่อต้องการจัดแนววัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ เส้นตารางได้ หรือคุณสามารถจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวตั้ง แนวนอน และศูนย์กลางของวัตถุอื่น สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

 1. กด SHIFT ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วคลิก ตัวเลือกเส้นตาราง

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการจัดแนววัตถุอัตโนมัติ

ให้ทำดังนี้

บนเส้นตารางในตัวอย่างเค้าโครงประกาศ

ใน จัดวัตถุให้ชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดเส้นตารางในมุมมองเค้าโครงประกาศ

บนตารางในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ใน จัดวัตถุให้ชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดเส้นตารางในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

บนเส้นตารางที่ลากผ่านรูปร่างอื่น

ใน จัดวัตถุให้ชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดวัตถุอื่น

 1. เคล็ดลับ: ถ้าคุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะการจัดชิดเส้นตาราง แต่ต้องการระงับการตั้งค่านี้ในขณะที่คุณย้ายวัตถุ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

จัดแนววัตถุโดยใช้เส้นบอกแนวแบบคงที่

เส้นบอกแนวแบบคงที่ทำให้การจัดแนวกล่องข้อความ กราฟิก และวัตถุอื่นด้วยตนเองไปยังพื้นที่แบบเจาะจงของเอกสารได้ง่ายและแม่นยำ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 2. บนเมนู มุมมอง ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเครื่องหมายถูกอยู่ข้าง ไม้บรรทัด แล้ว

 3. วางตัวชี้ไปยังส่วนสีน้ำเงินของไม้บรรทัดแนวนอนหรือแนวตั้ง จนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรที่มีสองหัว

  วางตัวชี้ไว้เหนือไม้บรรทัด

 4. ลากเส้นบอกแนวไปบนหน้าและในตำแหน่งที่คุณต้องการ

  ลากเส้นบอกแนวบนหน้า

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ปรับขนาดวัตถุ

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

จัดแนววัตถุกับวัตถุอื่น

 1. กด SHIFT ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วเลือก จัดแนววัตถุที่เลือก

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  การเลือกจะเลือกตามค่าเริ่มต้น

  ถ้าการจัดแนววัตถุที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน

  ให้เลือกวัตถุอย่างน้อย 2 รายการในเอกสารนั้น ตัวเลือก จัดแนววัตถุที่เลือก จะเปิดใช้งาน

 3. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วคลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

จัดแนววัตถุบนสไลด์

 1. กด SHIFT ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว เลือก จัดเรียงตามสไลด์

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วคลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

เปิดใช้งานจัดชิดเส้นตาราง

เพื่อให้สามารถจัดแนววัตถุได้ง่าย คุณสามารถจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวตั้ง แนวนอน และศูนย์กลางของวัตถุอื่น สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

 • บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วเลือก จัดชิดเส้นตาราง

เปิดใช้งานจัดชิดรูปร่าง

เพื่อให้จัดแนววัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถจัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่นบนสไลด์ได้ สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

 • บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วเลือก จัดชิดรูปร่าง

จัดแนววัตถุโดยใช้เส้นบอกแนวแบบคงที่

เส้นบอกแนวแบบคงที่ทำให้การจัดแนวกล่องข้อความ กราฟิก และวัตถุอื่นด้วยตนเองไปยังพื้นที่แบบเจาะจงของเอกสารได้ง่ายและแม่นยำ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วคลิก เส้นบอกแนวแบบคงที่

 2. เมื่อต้องการเพิ่มเส้นบอกแนวเพิ่มเติม กด OPTION ค้างไว้ และลากเส้นบอกแนวไปที่ใดก็ได้คุณต้องการ

จัดแนววัตถุโดยใช้เส้นบอกแนวแบบไดนามิก

เส้นบอกแนวแบบไดนามิกคือ เส้นที่ลากผ่านกึ่งกลางของวัตถุอื่นๆ และกึ่งกลางของสไลด์ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณลากวัตถุ คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวแบบไดนามิกเพื่อจัดแนววัตถุที่สัมพันธ์กับวัตถุอื่น หรือคุณสามารถจัดแนววัตถุที่อยู่กึ่งกลางของสไลด์

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วคลิก เส้นบอกแนวแบบไดนามิก

 2. คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลายรายการ ให้กด SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่วัตถุที่คุณต้องการ

 3. ลากวัตถุให้เข้าใกล้กับวัตถุอื่นที่คุณต้องการจัดชิดด้วย หรือลากวัตถุให้เข้าใกล้กึ่งกลางของหน้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นบอกแนวแบบไดนามิกชั่วคราว กด COMMAND ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

 4. ใช้เส้นตารางที่ปรากฏขึ้นเพื่อรับการจัดแนวที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

จัดแนววัตถุกับวัตถุอื่น

 1. กด SHIFT ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ใน จัดเรียง คลิก จัดแนว แล้วคลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×