ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จัดแนววัตถุใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word, PowerPoint และ Excel for Mac คุณสามารถได้อย่างง่ายดายจัดแนววัตถุ — เช่นรูปภาพ รูปร่าง SmartArt และแผนภูมิซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุอื่น ขอบของหน้า หรือระยะขอบได้

Word

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว >จัดแนววัตถุที่เลือก ไว้

  จัดแนววัตถุที่เลือก

  การเลือกจะเลือกตามค่าเริ่มต้น

  ถ้าการจัดแนววัตถุที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน

  ในเอกสาร เลือกอย่างน้อยสองวัตถุ ตัวเลือกจัดชิดวัตถุที่เลือก กลายเป็นการเปิดใช้งาน

 3. คลิกจัดเรียง >จัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้องการ

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว >จัดชิดหน้า

  จัดชิดกับหน้า

 3. คลิกจัดเรียง >จัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการจัดแนววัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ เส้นตารางได้ หรือคุณสามารถจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวตั้ง แนวนอน และศูนย์กลางของวัตถุอื่น สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกตารางแรกใช้กับเส้นตาราง

 1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ในกล่องการกำหนดลักษณะของ Word ภายใต้การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร คลิกแก้ไข

 3. ในกล่องแก้ไข คลิกตัวเลือกเส้นตาราง

 4. ในกล่องตัวเลือกตาราง เลือกชนิดของการจัดชิดกับลักษณะการทำงานที่คุณต้อง:

  • เมื่อต้องการจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง ภายใต้จัดชิดวัตถุ เลือกเส้นตารางในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

  • เมื่อต้องการจัดชิดกับวัตถุอื่น ภายใต้จัดชิดวัตถุ เลือกกับวัตถุอื่น

  ตัวเลือกเส้นตาราง

 5. (เลือกได้) คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าเส้นตารางอื่น ๆ เช่นระยะห่าง

 6. เมื่อต้องการแสดงเส้นตาราง ภายใต้การแสดงเส้นตาราง เลือกแสดงเส้นตารางบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถสลับเส้นตาราง และปิดได้ โดยการเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเส้นตาราง บนแท็บมุมมอง หรือเมนูมุมมอง

 7. คลิก ตกลง

หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกตาราง จัดชิดวัตถุของคุณดังนี้

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว และเลือกตัวเลือกการจัดแนวไว้ ถ้าคุณแสดงเส้นตาราง คุณจะเห็นว่า มีจัดวัตถุบนเส้นตาราง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะการจัดชิดเส้นตาราง แต่ต้องการระงับการตั้งค่านี้ในขณะที่คุณย้ายวัตถุ ให้กด คำสั่ง ค้างไว้ขณะที่คุณลากวัตถุ

PowerPoint

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกจัดแนว >จัดแนววัตถุที่เลือก ไว้

  จัดแนววัตถุที่เลือก

  การเลือกจะเลือกตามค่าเริ่มต้น

  ถ้าการจัดแนววัตถุที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน

  ในเอกสาร เลือกอย่างน้อยสองวัตถุ ตัวเลือกจัดชิดวัตถุที่เลือก กลายเป็นการเปิดใช้งาน

 3. คลิกจัดแนว แล้ว คลิ กจัดแนวที่คุณต้องการ

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกจัดแนว >จัดชิดสไลด์

  จัดชิดกับภาพนิ่ง

 3. คลิกจัดแนว แล้ว คลิ กจัดแนวที่คุณต้องการ

เพื่อให้สามารถจัดแนววัตถุได้ง่าย คุณสามารถจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวตั้ง แนวนอน และศูนย์กลางของวัตถุอื่น สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

 • คลิกมุมมอง >เส้นบอกแนว >จัดชิดเส้นตาราง

เส้นบอกแนวแบบไดนามิกคือ เส้นที่ลากผ่านกึ่งกลางของวัตถุอื่นๆ และกึ่งกลางของสไลด์ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณลากวัตถุ คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวแบบไดนามิกเพื่อจัดแนววัตถุที่สัมพันธ์กับวัตถุอื่น หรือคุณสามารถจัดแนววัตถุที่อยู่กึ่งกลางของสไลด์

 1. คลิกมุมมอง >เส้นบอกแนว >เส้นบอกแนวแบบไดนามิก

 2. คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลาย ๆ รายการ กด shift ค้างไว้ แล้ว คลิ กวัตถุที่คุณต้องการ

 3. ลากวัตถุให้เข้าใกล้กับวัตถุอื่นที่คุณต้องการจัดชิดด้วย หรือลากวัตถุให้เข้าใกล้กึ่งกลางของหน้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นบอกแนวแบบไดนามิกชั่วคราว ค้างคำสั่งในขณะที่คุณลากวัตถุนั้น

 4. ใช้เส้นตารางที่ปรากฏขึ้นเพื่อรับการจัดแนวที่คุณต้องการ

Excel  

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกจัดแนว แล้ว คลิ กจัดแนวที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ปรับขนาดวัตถุ

Word

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว >จัดแนววัตถุที่เลือก ไว้

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  การเลือกจะเลือกตามค่าเริ่มต้น

  ถ้าการจัดแนววัตถุที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน

  ในเอกสาร เลือกอย่างน้อยสองวัตถุ ตัวเลือกจัดชิดวัตถุที่เลือก กลายเป็นการเปิดใช้งาน

 3. คลิกจัดเรียง >จัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้องการ

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว >จัดชิดหน้า

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. คลิกจัดเรียง >จัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการจัดแนววัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ เส้นตารางได้ หรือคุณสามารถจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวตั้ง แนวนอน และศูนย์กลางของวัตถุอื่น สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว >ตัวเลือกเส้นตาราง

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุอัตโนมัติ

  ให้ทำดังนี้

  บนเส้นตารางในตัวอย่างเค้าโครงประกาศ

  ใน จัดวัตถุให้ชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดเส้นตารางในมุมมองเค้าโครงประกาศ

  บนตารางในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

  ใน จัดวัตถุให้ชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดเส้นตารางในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

  บนเส้นตารางที่ลากผ่านรูปร่างอื่น

  ใน จัดวัตถุให้ชิด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดชิดวัตถุอื่น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะการจัดชิดเส้นตาราง แต่ต้องการหยุดชั่วคราวตั้งค่านี้ในขณะที่คุณย้ายวัตถุ ค้าง คำสั่ง ขณะที่คุณลากวัตถุนั้น

เส้นบอกแนวแบบคงที่ทำให้การจัดแนวกล่องข้อความ กราฟิก และวัตถุอื่นด้วยตนเองไปยังพื้นที่แบบเจาะจงของเอกสารได้ง่ายและแม่นยำ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 2. บนเมนู มุมมอง ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเครื่องหมายถูกอยู่ข้าง ไม้บรรทัด แล้ว

 3. วางตัวชี้เหนือสีน้ำเงินส่วนหนึ่งของไม้บรรทัดแนวตั้ง หรือแนวนอนจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว

  วางตัวชี้ไว้เหนือไม้บรรทัด

 4. ลากเส้นบอกแนวไปบนหน้าและในตำแหน่งที่คุณต้องการ

  ลากเส้นบอกแนวบนหน้า

PowerPoint

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว >จัดแนววัตถุที่เลือก ไว้

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

  การเลือกจะเลือกตามค่าเริ่มต้น

  ถ้าการจัดแนววัตถุที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน

  ในเอกสาร เลือกอย่างน้อยสองวัตถุ ตัวเลือกจัดชิดวัตถุที่เลือก กลายเป็นการเปิดใช้งาน

 3. คลิกจัดเรียง >จัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้องการ

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว >จัดชิดสไลด์

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. คลิกจัดเรียง >จัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้องการ

เพื่อให้สามารถจัดแนววัตถุได้ง่าย คุณสามารถจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางที่ลากผ่านขอบแนวตั้ง แนวนอน และศูนย์กลางของวัตถุอื่น สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

 • บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วเลือก จัดชิดเส้นตาราง

เพื่อให้จัดแนววัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถจัดวัตถุให้ชิดกับวัตถุอื่นบนสไลด์ได้ สามารถมองเห็นเส้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลากวัตถุเข้าใกล้วัตถุอื่น

 • บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วเลือก จัดชิดรูปร่าง

เส้นบอกแนวแบบคงที่ทำให้การจัดแนวกล่องข้อความ กราฟิก และวัตถุอื่นด้วยตนเองไปยังพื้นที่แบบเจาะจงของเอกสารได้ง่ายและแม่นยำ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วคลิก เส้นบอกแนวแบบคงที่

 2. เมื่อต้องการเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติม ค้างไว้ตัวเลือก และลากเส้นบอกแนวใดก็ได้คุณต้องการ

เส้นบอกแนวแบบไดนามิกเช่นบรรทัดที่เรียกใช้ผ่านจุดศูนย์กลางของวัตถุอื่น ๆ และจุดศูนย์กลางของภาพนิ่งซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณลากวัตถุนั้น คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวแบบไดนามิกเพื่อจัดแนววัตถุสัมพันธ์กับวัตถุอื่น หรือ คุณสามารถจัดแนววัตถุสัมพันธ์กับจุดศูนย์กลางของภาพนิ่ง

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เส้นบอกแนว แล้วคลิก เส้นบอกแนวแบบไดนามิก

 2. คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลาย ๆ รายการ กด shift ค้างไว้ แล้ว คลิ กวัตถุที่คุณต้องการ

 3. ลากวัตถุให้เข้าใกล้กับวัตถุอื่นที่คุณต้องการจัดชิดด้วย หรือลากวัตถุให้เข้าใกล้กึ่งกลางของหน้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นบอกแนวแบบไดนามิกชั่วคราว ค้างคำสั่งในขณะที่คุณลากวัตถุนั้น

 4. ใช้เส้นตารางที่ปรากฏขึ้นเพื่อรับการจัดแนวที่คุณต้องการ

Excel  

 1. กด shift ค้างไว้ คลิกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบ

 2. คลิกจัดเรียง >จัดแนว แล้ว คลิกจัดแนวที่คุณต้องการ

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ปรับขนาดวัตถุ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×