Office

จัดแนววัตถุใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Word จัดแนววัตถุ — เช่นรูปภาพ รูปร่าง SmartArt และแผนภูมิซึ่งสัมพันธ์กับขอบของหน้า ระยะขอบ หรือวัตถุอื่น ๆ ได้

โดยทำการจัดตำแหน่งWord คุณสามารถมั่นใจว่า วัตถุบนหน้าอยู่ในแนวเดียวอย่างแม่นยำ Word สามารถจัดชิดวัตถุกับซ้าย ศูนย์ ขวา กลาง และล่าง คุณเลือกว่าคุณต้องการให้ตำแหน่งดังกล่าวจะสัมพันธ์กับหน้า ระยะขอบ หรือวัตถุอื่น ๆ

หมายเหตุ: ถ้ามีการตัดข้อความสำหรับวัตถุถูกตั้งค่าเป็นแนวเดียวกับข้อความWord สามารถเฉพาะจัดชิดจะสัมพันธ์กับหน้าหรือระยะขอบ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพที่มีการตั้งค่านี้ และคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดตำแหน่งรูปภาพที่ มีวัตถุอื่น ๆ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวควบคุม + คลิกวัตถุ ชี้ไปที่การตัดข้อความ จากนั้น เลือกสิ่งอื่น ๆกว่าแนวเดียวกับข้อความ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดข้อความ ดูข้อความตัวควบคุมที่ตัดรอบวัตถุ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีหลายวัตถุเพื่อจัดตำแหน่งบนหน้า คุณอาจต้องการใช้เส้นตารางเพื่อช่วยให้คุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เส้นตาราง ดูจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง

จัดชิดวัตถุกับวัตถุอื่น ระยะขอบ หรือหน้า

 1. กด shift ค้างไว้ และใช้เมาส์หรือแผงสัมผัสเพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

  เมื่อคุณเลือกรูปร่างหรือวัตถุหลายWord แสดงแท็บรูปแบบรูปร่าง (หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ถ้าคุณได้เลือกรูปภาพ)

  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุอย่าง น้อยหนึ่งที่คุณได้เลือก คลิกจัดแนว

  ถ้าคุณไม่เห็นจัดตำแหน่ง บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกจัดเรียง แล้ว คลิ กจัดแนว

 2. การเลือกว่า วัตถุที่เลือกอยู่ในแนวเดียวกับระยะขอบ หน้า หรือ ด้วยกัน คลิกจัดแนว แล้ว เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • จัดชิดกับหน้า

  • จัดชิดระยะขอบ

  • จัดแนววัตถุที่เลือก

 3. คลิกจัดแนว อีก แล้ว คลิกชนิดของการจัดแนวที่คุณต้องการจากหนึ่งในสามประเภท:แนวนอนแนวตั้ง หรือกระจาย

  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุที่สัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง เลือกจัดชิดวัตถุที่เลือก

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณได้ ตามที่คุณต้องการจัดชิดวัตถุ คุณสามารถย้ายขณะรักษาตำแหน่งที่สัมพันธ์กันโดยการกำหนดให้เป็นกลุ่ม นี้อาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อเค้าโครงในขอบเขตของหน้า ตามที่คุณต้อ แต่คุณต้องการย้ายหลายวัตถุของภูมิภาคนั้นไปยังตำแหน่งอื่น สำหรับวิธีใช้กลุ่ม ดูกลุ่ม หรือรูปร่าง ungroup รูป ภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ

คุณสามารถจัดแนววัตถุที่สัมพันธ์กับสมอ เช่นระยะขอบ หน้า และย่อหน้า คุณยังสามารถใส่ตัวเลขตำแหน่งแม่นยำสำหรับวัตถุสัมพันธ์กับจุดยึด

จัดชิดวัตถุกับวัตถุอื่น ระยะขอบ หรือหน้า

 1. คลิกวัตถุเพื่อเลือก

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ (หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ถ้าคุณได้เลือกรูปภาพ)

 3. การเลือกว่า วัตถุที่เลือกอยู่ในแนวเดียวกับระยะขอบ หน้า หรือ ด้วยกัน คลิกจัดแนว แล้ว เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • จัดชิดกับหน้า

  • จัดชิดระยะขอบ

  • จัดแนววัตถุที่เลือก

 4. คลิกจัดแนว อีก นั้นแล้ว คลิกชนิดของการจัดแนวที่คุณต้องการจากรายการ

จัดแนววัตถุสัมพันธ์กับข้อความ

 1. คลิกวัตถุเพื่อเลือก

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ (หรือแท็บรูปแบบรูปภาพ ถ้าคุณได้เลือกรูปภาพ)

 3. ภายใต้ การจัดแนว ให้คลิก ตัดข้อความ จากนั้นคลิกสไตล์อื่นที่ไม่ใช่ แนวเดียวกับข้อความ (เช่น ล้อมรอบ ปุ่ม ล้อมรอบ )

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 4. ในเอกสาร ลากวัตถุที่คุณต้องการ

 5. การปรับแต่งตำแหน่งของรูปภาพ ภายใต้จัดเรียง คลิกตำแหน่ง แล้ว คลิกตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 6. ในแท็บ ตำแหน่ง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับจุดยึดแนวนอนและแนวตั้งของคุณ (เช่น ระยะขอบ หน้า หรือย่อหน้า)

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วัตถุที่เลือกย้ายขึ้นหรือลงตามย่อหน้าที่ยึดไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายวัตถุพร้อมกับข้อความ

ดูเพิ่มเติม

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×