จัดแนวตารางหรือข้อความในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้เลือกทำดังนี้

จัดแนวตารางบนหน้า

การจัดแนวตาราง

คำบรรยายภาพ 1 จัดชิดซ้าย

คำบรรยายภาพ 2 จัดตรงกลาง

คำบรรยายภาพ 3 จัดชิดขวา

คำบรรยายภาพ 4 จัดเยื้องชิดซ้าย

 1. คลิกตาราง จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก คุณสมบัติ

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

 3. คลิกแท็บ ตาราง จากนั้นภายใต้ การจัดแนว ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการจัดแนวตารางให้เยื้องชิดซ้าย ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง เยื้องจากซ้าย

จัดแนวข้อความในตาราง

 1. คลิกเซลล์ 1 เซลล์หรือมากกว่าในตาราง จากนั้นคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. คลิกแท็บ การจัดแนว ให้คลิก จัดแนว จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงตาราง กลุ่ม การจัดแนว

ดูเพิ่มเติม

แทรก หรือวาดตาราง

จัดแนววัตถุ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×