จัดแนวข้อความหรือปรับระยะขอบภายในกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในกล่องข้อความใน Word คุณสามารถจัดแนวข้อความตามแนวนอน หรือแนวตั้ง และคุณสามารถปรับระยะขอบให้กว้างขึ้น หรือให้แคบลง จัดแนวตามแนวนอนกำหนดวิธีการขอบซ้าย และขวาของย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ ในขณะที่จัดแนวตามแนวตั้งกำหนดตำแหน่งของข้อความระหว่างระยะขอบบน และล่าง

จัดแนวข้อความตามแนวนอน

 1. ในกล่องข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นการจัดแนวตามแนวนอน

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการให้ แท็บหน้าแรก กลุ่มย่อหน้า การจัดแนวข้อความ

จัดแนวข้อความตามแนวตั้ง

คุณสามารถจัดแนวข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความด้วยส่วนบน ส่วนกลาง หรือส่วนล่างของกล่องข้อความ

 1. คลิกขอบด้านนอกของกล่องข้อความเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกบานหน้าต่างจัดรูปแบบ

 3. คลิกแท็บตัวเลือกรูปร่าง ถ้ายังไม่ได้เลือก

 4. คลิกที่ไอคอนในกล่องข้อความ ไอคอนของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ

 5. เลือกบนกลาง หรือด้านล่าง จากรายการดรอปดาวน์การจัดแนวตามแนวตั้ง

  เลือกการจัดแนว

ปรับระยะขอบของกล่องข้อความ

 1. คลิกขอบด้านนอกของกล่องข้อความเพื่อเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกบานหน้าต่างจัดรูปแบบ

 3. คลิกแท็บตัวเลือกรูปร่าง ถ้ายังไม่ได้เลือก

 4. คลิกที่ไอคอนในกล่องข้อความ ไอคอนของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ

 5. คุณสามารถปรับซ้าย ขวา บน และระยะขอบล่าง

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบ

จัดแนวข้อความตามแนวนอน

 1. ในกล่องข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นการจัดแนวตามแนวนอน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า คลิกตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ  แท็บหน้าแรก กลุ่มย่อหน้า การจัดแนวข้อความ

จัดแนวข้อความตามแนวตั้ง

คุณสามารถจัดแนวข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความด้วยส่วนบน ส่วนกลาง หรือส่วนล่างของกล่องข้อความ

 1. คลิกขอบด้านนอกของกล่องข้อความเพื่อเลือก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ (แท็บบริบทสีม่วงที่อยู่ถัดจากแท็บ หน้าแรก) จากนั้นภายใต้ กล่องข้อความ คลิก เปลี่ยนการจัดแนวข้อความภายในกล่องข้อความ  ปุ่ม เปลี่ยนการจัดแนวข้อความภายในกล่องข้อความ

 3. คลิกตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ

ปรับระยะขอบของกล่องข้อความ

 1. คลิกขอบด้านนอกของกล่องข้อความเพื่อเลือก

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกรูปร่าง

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก กล่องข้อความ

 4. ภายใต้ ระยะขอบด้านใน ให้ปรับการวัดเพื่อเพิ่มหรือลดระยะห่างระหว่างข้อความกับเส้นขอบด้านนอกของกล่องข้อความ

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×