จัดเรียงส่วนและหน้าใน OneNote for Mac

ใน OneNote for Mac ส่วนและหน้าจะแสดงดูในลำดับที่ถูกสร้างขึ้น ถ้าคุณต้องการจัดเรียงสมุดบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น คุณสามารถลากชื่อส่วนและชื่อหน้าไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏได้อย่างอิสระ

จัดเรียงส่วนในสมุดบันทึก

ให้เลือกทำดังนี้

  • ในรายการของส่วน ให้คลิกชื่อส่วนอย่างน้อยหนึ่งชื่อ และลากส่วนที่เลือกขึ้นหรือลงในรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏ ขณะที่คุณลากส่วนที่เลือกของคุณ แถบสีน้ำเงินระหว่างชื่อส่วนจะยืนยันตำแหน่งที่ส่วนที่ลากมาจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  • ถ้าคุณเปลี่ยนใจในขณะที่ลากส่วนที่เลือก ให้กดแป้น Esc ก่อนจะปล่อยปุ่มเมาส์

เคล็ดลับ: การจัดเรียงส่วนจะช่วยให้สมุดบันทึกของคุณดูเป็นระเบียบ ถ้าคุณต้องการย้ายหรือคัดลอกเนื้อหาของส่วนจริงไปยังตำแหน่งอื่น ให้ดู ย้ายหรือคัดลอกบันทึกย่อใน OneNote for Mac

จัดเรียงหน้าในส่วน

ให้เลือกทำดังนี้

  • ในรายการของหน้า ให้คลิกชื่อหน้าอย่างน้อนหนึ่งชื่อ และลากส่วนที่เลือกขึ้นหรือลงในรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏ ขณะที่คุณลากส่วนที่เลือกของคุณ แถบสีน้ำเงินระหว่างชื่อหน้าจะยืนยันตำแหน่งที่ส่วนที่ลากมาจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  • ถ้าคุณเปลี่ยนใจในขณะที่ลากส่วนที่เลือก ให้กดแป้น Esc ก่อนจะปล่อยปุ่มเมาส์

  • ถ้าคุณจัดเรียงหน้าในรายการของคุณโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถลากกลับไปยังตำแหน่งเดิม หรือกดคำสั่ง Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: การจัดเรียงหน้าจะช่วยให้สมุดบันทึกของคุณดูเป็นระเบียบ ถ้าคุณต้องการย้ายหรือคัดลอกเนื้อหาของหน้าจริงไปยังตำแหน่งอื่น ให้ดู ย้ายหรือคัดลอกบันทึกย่อใน OneNote for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×