จัดเรียงบันทึกย่อในหน้าใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  • คลิกที่ขอบบนสุดของคอนเทนเนอร์ของบันทึกย่อที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากคอนเทนเนอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่บนหน้านั้น

    เคล็ดลับ

    • เมื่อต้องการย้ายย่อหน้า ให้เคลื่อนตัวชี้เหนือจุดจับย่อหน้าจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสี่หัว จากนั้นลากย่อหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของย่อหน้าบนหน้านั้น ถ้าย่อหน้าที่คุณย้ายมีย่อหน้าที่เยื้อง ย่อหน้าที่เยื้องนั้นจะถูกย้ายไปกับย่อหน้าที่เลือกด้วย เมื่อต้องการเลือกเฉพาะย่อหน้าบนสุด ให้คลิกจุดจับย่อหน้าอีกครั้ง

    • คุณสามารถผสานคอนเทนเนอร์บันทึกย่อด้วยการกด SHIFT ขณะที่ลากคอนเทนเนอร์บันทึกย่อหนึ่งไปอยู่เหนืออีกคอนเทนเนอร์หนึ่ง

    • ตามค่าเริ่มต้น คอนเทนเนอร์บันทึกย่อและรายการอื่นบนหน้าจะจัดชิดเส้นตารางที่มองไม่เห็น เมื่อถูกย้ายไปรอบๆ หน้านั้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ รูป และองค์ประกอบอื่นๆ ในหน้านั้นให้เป็นแถว คุณสามารถแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราวได้ด้วยการกด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×