จัดเตรียมแอตทริบิวต์ไดเรกทอรีสำหรับการซิงโครไนซ์ด้วย Office 365 โดยใช้เครื่องมือ IdFix

หัวข้อนี้มีคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเรียกใช้เครื่องมือ ข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณจะพบ วิธีแก้ไขที่แนะนำ ตัวอย่าง และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณมีข้อผิดพลาดจำนวนมาก

แก้ไขข้อผิดพลาดในไดเรกทอรีของคุณโดยใช้ IdFix GUI

เรียกใช้เครื่องมือ IdFix ของ Office 365 เพื่อค้นหาปัญหาในไดเรกทอรีของคุณ และแก้ไขข้อผิดพลาดใน GUI ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ ถ้าตารางว่างจะถูกส่งกลับโดยเครื่องมือ จะไม่มีข้อผิดพลาดถูกค้นพบ ถ้ามีปัญหาจำนวนมากในไดเรกทอรีของคุณ สามารถล้นได้เมื่อเครื่องมือส่งกลับข้อผิดพลาด วิธีหนึ่งในการจัดการคือ การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดของชนิดหนึ่งก่อน แล้วค่อยย้ายไปชนิดอื่น

 1. ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการเปลี่ยนแปลง ให้ดูที่คำแนะนำที่แสดงโดย IdFix

  ดูรายการข้อผิดพลาดที่ IdFix ได้ส่งกลับ คุณสามารถเรียงลำดับชนิดข้อผิดพลาดด้วยการคลิก ข้อผิดพลาด ที่ด้านบนของคอลัมน์ที่แสดงรายการชนิดข้อผิดพลาด ถ้าข้อผิดพลาดมากกว่าหนึ่งอย่างเชื่อมโยงกับแอตทริบิวต์เดียว ข้อผิดพลาดจะถูกรวมลงในหนึ่งแถว ถ้าเป็นไปได้ IdFix จะแสดงคำแนะนำสำหรับการแก้ไขในคอลัมน์ การอัปเดต การแก้ไขนี้ยึดตามการตรวจสอบแอตทริบิวต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มักจะดีกว่าที่มีอยู่แล้วในไดเรกทอรี มีเพียงคุณที่สามารถตัดสินใจว่าอะไรถูกต้องจริงๆ

  ถ้า IdFix มีคำแนะนำสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดซ้ำกัน การแก้ไขจะถูกระบุโดยหนึ่งในสามค่าสถานะที่จุดเริ่มต้นของค่าในคอลัมน์ การอัปเดต ตัวอย่าง [E]john.doe@contoso.com ถ้าคุณยอมรับคำแนะนำ เมื่อคุณนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ค่าสถานะจะไม่ถูกแทรกลงในไดเรกทอรี เฉพาะค่าสถานะตามคำแนะนำต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ ตัวอย่าง john.doe@contoso.com ถ้าคุณต้องการยอมรับคำแนะนำ ให้เลือกการกระทำที่ตรงกันจากคอลัมน์ การกระทำ ค่าสถานะระบุการกระทำดังนี้:

  • [C]    การกระทำที่แนะนำ เสร็จสมบูรณ์ ค่าไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

  • [E]    การกระทำที่แนะนำ แก้ไข ค่าควรถูกเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับอีกค่าหนึ่งในไดเรกทอรี

  • [R]    การกระทำที่แนะนำ เอาออก ค่าเป็นพร็อกซี SMTP บนวัตถุที่ไม่ได้เปิดใช้งานจดหมาย และสามารถเอาออกได้อย่างปลอดภัย

 2. เมื่อคุณอ่านและทำความเข้าใจข้อผิดพลาด ให้อัปเดตรายการในคอลัมน์ การอัปเดต ที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณ และในคอลัมน์ การกระทำ ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ IdFix ดำเนินการเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง ผู้ใช้สองรายอาจมี proxyAddress ที่ถูกระบุว่าซ้ำกัน มีผู้ใช้เพียงรายเดียวที่สามารถใช้ proxyAddress สำหรับการส่งจดหมาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำเครื่องหมายคอลัมน์ การกระทำ ว่า เสร็จสมบูรณ์ สำหรับผู้ใช้ที่มีค่าที่ถูกต้อง และให้ทำเครื่องหมายคอลัมน์ การกระทำ ว่า เอาออก สำหรับผู้ใช้อื่น ซึ่งเอาแอตทริบิวต์ออก proxyAddress จากผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ proxyAddress และทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับผู้ใช้ที่ถูกต้องproxyAddress

 3. ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ตรวจพบโดย IdFix มีการแก้ไขที่แนะนำบ่อยที่สุดจากเครื่องมือ และในบางกรณี มีตัวอย่างของวิธีแก้ไขปัญหา

  ข้อผิดพลาดทั่วไปและการแก้ไขที่ตรวจพบโดย IdFix

  ข้อผิดพลาด

  คำอธิบายชนิดข้อผิดพลาด

  การแก้ไขที่แนะนำ

  ตัวอย่าง

  อักขระ

  อักขระที่ไม่ถูกต้อง ค่ามีอักขระที่ไม่ถูกต้อง

  การแก้ไขที่แนะนำสำหรับข้อผิดพลาดที่แสดงในคอลัมน์ การอัปเดต แสดงค่าที่เอาอักขระที่ไม่ถูกต้องออก

  ช่องว่างต่อท้ายที่ส่วนท้ายของที่อยู่จดหมายที่ถูกต้องคืออักขระที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง:

  "user@contoso.com "

  ช่องว่างนำหน้าที่จุดเริ่มต้นของที่อยู่จดหมายที่ถูกต้องคืออักขระที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง:

  " user@contoso.com"

  อักขระ ú เป็นอักขระที่ไม่ถูกต้อง

  ทำซ้ำ

  รายการที่ซ้ำกัน ค่ามีรายการซ้ำภายในขอบเขตของคิวรี ค่าที่ซ้ำกันทั้งหมดจะแสดงเป็นข้อผิดพลาด

  แก้ไขหรือเอาค่าออกเพื่อลบการซ้ำกัน เครื่องมือจะไม่มีการแก้ไขที่แนะนำสำหรับรายการซ้ำ แต่คุณต้องเลือกว่ารายการใดจากรายการที่ซ้ำกันอย่างน้อยสองรายการนั้นถูกต้อง และลบรายการที่ซ้ำกัน

  รูปแบบ

  การจัดรูปแบบข้อผิดพลาด ค่าละเมิดข้อกำหนดรูปแบบสำหรับการใช้แอตทริบิวต์

  การอัปเดตที่แนะนำจะแสดงค่าที่เอาอักขระที่ไม่ถูกต้องออก ถ้ามีอักขระที่ไม่ถูกต้อง การอัปเดตและค่าจะปรากฏเหมือนกัน คุณจำเป็นต้องระบุสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ในการอัปเดต เครื่องมือจะไม่มีการแก้ไขที่แนะนำสำหรับการจัดรูปแบบข้อผิดพลาด

  ตัวอย่าง ที่อยู่ SMTP ต้องปฏิบัติตาม RFC 2822 และ mailNickName ไม่สามารถเริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยจุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดรูปแบบสำหรับแอตทรบิวต์ไดเรกทอรี ให้ดู “วัตถุไดเรกทอรีและการจัดเตรียมแอตทริบิวต์” ใน เตรียมพร้อมเพื่อเตรียมผู้ใช้ผ่านการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีกับ Office 365

  topleveldomain

  โดเมนระดับบนสุด ซึ่งนำไปใช้กับค่าที่ขึ้นกับการจัดรูปแบบ RFC 2822 ถ้าโดเมนระดับบนสุดไม่มีความสามารถในการระบุเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต ก็จะถูกระบุเป็นข้อผิดพลาด ตัวอย่าง ที่อยู่ SMTP ที่ลงท้ายด้วย .local ไม่มีความสามารถในการระบุเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต และทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้

  เปลี่ยนค่าเป็นโดเมนที่มีความสามารถในการระบุเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น .com หรือ .net

  เปลี่ยน myaddress@fourthcoffee.local เป็น fourthcoffee.com หรือโดเมนที่มีความสามารถในการระบุเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ตอื่น

  สำหรับคำแนะนำ ให้ดู วิธีเตรียมโดเมนที่ไม่มีความสามารถในการระบุเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น โดเมน .local) สำหรับการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

  domainpart

  ข้อผิดพลาดในส่วนโดเมน ซึ่งนำไปใช้กับค่าที่ขึ้นกับการจัดรูปแบบ RFC 2822 ถ้าส่วนโดเมนของค่าไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับ RFC 2822 สิ่งนี้จะถูกสร้างขึ้น

  เปลี่ยนค่าเป็นค่าที่สอดคล้องกับ RFC 2822 ตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างหรืออักขระที่ไม่ถูกต้อง

  เปลี่ยน myaddress@fourth coffee.com เป็น myaddress@fourthcoffee.com

  domainpart_localpart

  ข้อผิดพลาดส่วนที่ใช้ภายใน ซึ่งนำไปใช้กับค่าที่ขึ้นกับการจัดรูปแบบ RFC 2822 ถ้าส่วนที่ใช้ภายในของค่าไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับ RFC 2822 สิ่งนี้จะถูกสร้างขึ้น

  เปลี่ยนค่าเป็นค่าที่สอดคล้องกับ RFC 2822 ตัวอย่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างหรืออักขระที่ไม่ถูกต้อง

  เปลี่ยน my”work”address@fourthcoffee.com เป็น myworkaddress@fourthcoffee.com

  ความยาว

  ข้อผิดพลาดความยาว ค่าละเมิดขีดจำกัดความยาวสำหรับแอตทริบิวต์ ซึ่งมักจะพบเมื่อ Schema ไดเรกทอรีมีการเปลี่ยนแปลง

  การอัปเดตที่แนะนำโดย IdFix จะตัดค่าให้มีความยาวที่ยอมรับได้

  โปรดทราบว่า นี่อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ คุณควรตรวจทานการแก้ไขที่แนะนำ และเปลี่ยนถ้าจำเป็น ก่อนที่คุณจะคลิก นำไปใช้

  ว่าง

  ข้อผิดพลาดว่างหรือ null ค่าละเมิดข้อจำกัดค่า null สำหรับแอตทริบิวต์ที่จะซิงโครไนซ์ เฉพาะบางแอ็ตทริบิวต์ต้องมีค่า

  ถ้าเป็นไปได้ การอัปเดตที่แนะนำจะใช้ค่าแอตทริบิวต์อื่นๆ เพื่อสร้างส่วนทดแทน

  mailmatch

  ซึ่งนำไปใช้กับ Office 365 Dedicated เท่านั้น ค่าไม่ตรงกับแอตทริบิวต์จดหมาย

  การอัปเดตที่แนะนำจะเป็นแอตทริบิวต์จดหมายที่นำหน้าด้วย “SMTP:”

 4. เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด คุณเลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ การกระทำ

  ตารางต่อไปนี้อธิบายการดำเนินการ การกระทำ ที่คุณสามารถดำเนินการบนแอตทรบิวต์โดยใช้เครื่องมือ IdFix ถ้าคุณออกจากคอลัมน์ว่าง การกระทำ เครื่องมือ IdFix จะไม่ดำเนินการใดกับข้อผิดพลาดที่ระบุในไดเรกทอรี

  คุณสามารถดำเนินการโดยใช้ IdFix

  การกระทำ

  คำอธิบายการกระทำ

  ตัวอย่าง

  เสร็จสมบูรณ์

  ยอมรับค่าเดิม และไม่ควรเปลี่ยน แม้ว่าจะถูกระบุว่าเป็นช้อผิดพลาด

  ผู้ใช้สองรายมี proxyAddress ที่ถูกระบุว่าซ้ำกัน มีผู้ใช้เพียงรายเดียวที่สามารถใช้ค่าสำหรับการส่งจดหมาย ทำเครื่องหมายผู้ใช้ที่มีค่าที่ถูกต้องเป็น เสร็จสมบูรณ์

  เอาออก

  ค่าแอตทริบิวต์จะถูกลบจากวัตถุต้นฉบับ ในกรณีแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า ตัวอย่าง proxyAddresses เฉพาะแต่ละค่าที่แสดงจะถูกลบ

  ผู้ใช้สองรายมี proxyAddress ที่ถูกระบุว่าซ้ำกัน มีผู้ใช้เพียงรายเดียวที่สามารถใช้ค่าสำหรับการส่งจดหมาย ทำเครื่องหมายผู้ใช้ที่มีค่าที่ซ้ำกันเป็น เอาออก

  แก้ไข

  ข้อมูลในคอลัมน์ การอัปเดต จะถูกใช้เพื่อปรับเปลี่ยนค่าแอตทริบิวต์ ถ้าค่า การอัปเดต ที่ถูกต้องถูกแนะนำโดย IdFix แล้วจากคอลัมน์ การกระทำ ให้เลือก แก้ไข และไปที่ข้อผิดพลาดถัดไป ถ้าคุณไม่ชอบคำแนะนำ ให้พิมพ์ใหม่ในคอลัมน์ การอัปเดต แล้วจากคอลัมน์ การกระทำ ให้เลือก แก้ไข

  เลิกทำ

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณได้ทำการกู้คืนจากบันทึกธุรกรรมเท่านั้น ถ้าคุณเลือก เลิกทำ ค่าแอตทริบิวต์จะถูกกู้คืนเป็นค่าเดิม

  ล้มเหลว

  ค่านี้จะถูกส่งกลับเท่านั้นถ้าค่า การอัปเดต มีข้อขัดแย้งที่ไม่รู้จักกับกฎ AD DS ในกรณีนี้ คุณสามารถแก้ไขค่าในคอลัมน์ การอัปเดต อีกครั้งถ้าคุณทราบว่าความล้มเหลวคืออะไร คุณอาจจำเป็นต้องวิเคราะห์ค่าในวัตถุโดยใช้การแก้ไข ADSI สำรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การแก้ไข ADSI (adsiedit.msc)

 5. หลังจากเลือก การกระทำ สำหรับข้อผิดพลาดหรือชุดของข้อผิดพลาด ให้คลิก นำไปใช้ เมื่อคุณคลิก นำไปใช้ เครื่องมือจะทำการเปลี่ยนแปลงในไดเรกทอรี คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดลายอย่างก่อนที่จะคลิก นำไปใช้ และ IdFix จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

 6. เรียกใช้ IdFix อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า การแก้ไขที่คุณทำไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ได้หลายครั้งเท่าที่คุณต้องการ เป็นความคิดที่ดีที่จะทำตามกระบวนการสักสองสามครั้งก่อนที่คุณจะซิงโครไนซ์

การเปลี่ยนแปลงชุดกฎที่ใช้โดย IdFix

ตามค่าเริ่มต้น IdFix ใช้ชุดกฎแบบหลายผู้เช่าเพื่อทดสอบรายการในไดเรกทอรีของคุณ ซึ่งเป็นชุดกฎที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ Office 365 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเป็นลูกค้า Dedicated หรือ ITAR (International Traffic in Arms Regulations) Office 365 คุณสามารถกำหนดค่า IdFix เพื่อใช้ชุดกฎ Dedicated แทนได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นลูกค้าประเภทใด คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ เมื่อต้องการตั้งค่าชุดกฎเป็น Dedicated ให้คลิกไอคอนรูปเฟืองในแถบเมนู แล้วคลิก Dedicated

การเปลี่ยนขอบเขตการค้นหาที่ใช้โดย IdFix

ตามค่าเริ่มต้น IdFix จะค้นหาไดเรกทอรีทั้งหมด ถ้าคุณต้องการ คุณสามารกำหนดค่าเครื่องมือเพื่อค้นหาทรีย่อยที่เฉพาะแทน เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ในแถบเมนู ให้คลิกไอคอนตัวกรอง และใส่ทรีย่อยที่ถูกต้อง

นำการเปลี่ยนแปลงของคุณกลับมาโดยใช้ IdFix GUI

ทุกครั้งที่คุณคลิก นำไปใช้ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ เครื่องมือ IdFix จะสร้างไฟล์แยกต่างหากที่เรียกว่า บันทึกธุรกรรม ที่แสดงรายการการเปลียนแปลงที่คุณทำ คุณสามารถใช้บันทึกธุรกรรมเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเฉพาะที่อยู่ในบันทึกล่าสุดได้ในกรณีที่คุณทำพลาด ถ้าคุณทำพลาดขณะที่คุณกำลังอัปเดต คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้ล่าสุดได้ด้วยการคลิก เลิกทำ เมื่อคุณคลิก เลิกทำ IdFix จะใช้บันทึกธุรกรรมเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเฉพาะที่อยู่ในล็อกธุรกรรมล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บันทึกธุรกรรม ให้ดู การอ้างอิง: บันทึกธุรกรรมของ IdFix สำหรับ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×