จัดรูปแบบ...ใน Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำว่า "format" สามารถหมายถึง สิ่งต่าง ๆ หลายใน Access การเชื่อมโยงในตารางด้านล่างนี้สามารถช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ โดยขึ้นอยู่กับว่างานใดที่คุณกำลังพยายามที่จะดำเนินการได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดรูปแบบข้อความ วัน หรือตัวเลข

เน้นข้อมูลสำคัญบนฟอร์มและรายงาน

ปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของวัตถุฐานข้อมูล

ทำให้แน่ใจว่า มีใส่ข้อมูลในรูปแบบถูกต้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์

จัดรูปแบบข้อความ วัน หรือตัวเลข

ใช้นิพจน์และตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อให้แน่ใจว่า ในแบบที่คุณต้องแสดงข้อมูล บทความในส่วนนี้นำไปใช้กับหลายเวอร์ชันของ Access

คำอธิบาย

การเชื่อมโยง

เรียนรู้ไวยากรณ์ของฟังก์ชันการจัดรูปแบบพื้นฐาน และดูตัวอย่างของวิธีใช้ในการนิพจน์

ฟังก์ชัน format

ดูตัวอย่างของวิธีการจัดรูปแบบวันและเวลา โดยใช้ฟังก์ชัน Format ในนิพจน์ที่ระบุ

จัดรูปแบบค่าวันและเวลา

เรียนรู้วิธีตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบการควบคุมการแสดงวันและเวลาบนฟอร์ม รายงาน และแผ่นงาน

คุณสมบัติ - วัน / เวลาที่จัดรูปแบบชนิดข้อมูล

เรียนรู้วิธีวันและเวลาจะแสดงใน Access วิธีการเพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลาลงในตาราง และวิธีการทำให้แน่ใจว่า วันและเวลาจะใส่ และแสดงวิธีที่คุณต้องการ

จัดรูปแบบเขตข้อมูลวันและเวลาใน Access

แสดงข้อมูลในรูปแบบเฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะถูกเก็บไว้ ด้วยรูปแบบอื่น

ระบุวิธีแสดงข้อมูล โดยใช้การจัดรูปแบบกำหนดเอง

รับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม และจัดรูปแบบเขตข้อมูลวัน / เวลา

เพิ่ม และกำหนดรูปแบบวันและเวลา

กำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ แผ่น เช่นเส้นตาราง ยก หรือเอฟเฟ็กต์เซลล์ยุบตัว และลักษณะแบบอักษร

ตั้งค่าเริ่มต้นตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เน้นข้อมูลสำคัญบนฟอร์มและรายงาน

นำไปใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำให้ง่ายต่อการดูข้อมูลที่สำคัญ

คำอธิบาย

การเชื่อมโยง

ทำให้ข้อมูลดูโดดเด่นในรายงานที่สำคัญ

วิดีโอ:ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน

ทำให้ข้อมูลดูโดดเด่นในฟอร์มที่สำคัญ

วิดีโอ: เน้นข้อมูลในฟอร์ม โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เมื่อต้องการเปรียบเทียบตัวเลขที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ได้ง่ายขึ้น

แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบสายตา ด้วยแถบข้อมูล

ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อนำไปใช้ควบคุมหนึ่งรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อควบคุมอื่น

คัดลอกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของวัตถุฐานข้อมูล

สร้างแอปพลิเคชันที่เพิ่มเติมลักษณะแบบมืออาชีพ โดยใช้ ธีมของ Office รูป และคุณลักษณะของเค้าโครง

คำอธิบาย

การเชื่อมโยง

ใช้ธีมของ Office เพื่อนำไปใช้ฟอนต์และสีที่สอดคล้องกันระหว่างวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ

วิดีโอ: ปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของ Access ฟอร์มและรายงานที่ มีธีมของ Office ของคุณ

ดูวิธีการเพิ่มรูปลงในฟอร์มและรายงานของคุณ โดยใช้แกลเลอรีรูปภาพใน Access 2010

วิดีโอ: เพิ่ม นำมาใช้ใหม่ และปรับปรุงรูปบนฟอร์มและรายงาน

ดูวิธีเค้าโครงที่ช่วยคุณจัดแนว และปรับขนาดตัวควบคุมหลายตัวในเวลาเดียวกัน

วิดีโอ: บทนำสู่เค้าโครงฟอร์มและรายงาน

เรียนรู้ฟีเจอร์บางอย่างพื้นฐานของมุมมองเค้าโครง และวิธีการใช้เพื่อสร้างลักษณะแบบมืออาชีพฟอร์มและรายงาน

รู้เมื่อใดจะใช้มุมมองเค้าโครงใน Access 2010

ด้านบนของหน้า

ให้แน่ใจว่า ข้อมูลจะถูกใส่ในรูปแบบถูกต้อง

เรียนรู้วิธีการใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลและกฎการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลถูกจัดรูปแบบได้อย่างถูกต้องในหน้าร้านรายการ

คำอธิบาย

การเชื่อมโยง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ให้ใส่ข้อมูลในรูปแบบถูกต้อง โดยการระบุอักขระหรือตัวเลขที่ได้รับอนุญาต

ควบคุมรูปแบบการป้อนข้อมูล ด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง โดยใช้นิพจน์แบบตรรกะ

จำกัดการใส่ข้อมูล โดยใช้กฎการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม

เรียนรู้วิธีการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า หรือฐานข้อมูลที่เก่ากว่าการอัปเกรดเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่า

คำอธิบาย

การเชื่อมโยง

ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อให้ฐานข้อมูลใหม่จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้น

แปลงไฟล์.mdb ที่เก่ากว่าเป็นรูปแบบไฟล์.accdb ใหม่กว่า

แปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์.accdb

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×