จัดรูปแบบ...ใน Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำว่า "format" สามารถหมายถึง สิ่งต่าง ๆ หลายใน Access การเชื่อมโยงในตารางด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ โดยขึ้นอยู่กับว่างานใดที่คุณกำลังพยายามทำได้

คุณต้องการทำอะไร

จัดรูปแบบข้อความ วัน หรือตัวเลข

เน้นข้อมูลสำคัญบนฟอร์มและรายงาน

ปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของวัตถุฐานข้อมูล

ให้แน่ใจว่า ข้อมูลจะถูกใส่ในรูปแบบถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม

จัดรูปแบบข้อความ วัน หรือตัวเลข

ใช้นิพจน์และการตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อให้แน่ใจว่า ในแบบที่คุณต้องแสดงข้อมูล บทความในส่วนนี้นำไปใช้กับหลายเวอร์ชันของ Access

คำอธิบาย

ลิงก์

เรียนรู้ไวยากรณ์ของฟังก์ชันการจัดรูปแบบพื้นฐาน และดูตัวอย่างของวิธีใช้ในการนิพจน์

ฟังก์ชัน Format

ดูตัวอย่างของวิธีการจัดรูปแบบวันและเวลา โดยใช้ฟังก์ชัน Format ในนิพจน์ที่ระบุ

จัดรูปแบบค่าวันและเวลา

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบการควบคุมการแสดงวันและเวลาบนฟอร์ม รายงาน และแผ่นข้อมูล

คุณสมบัติรูปแบบ - ชนิดข้อมูล Date/time

เรียนรู้วิธีวันและเวลาจะแสดงใน Access วิธีการเพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลาลงในตาราง และวิธีการทำให้แน่ใจว่า วันและเวลาจะใส่ และแสดงวิธีที่คุณต้องการ

จัดรูปแบบเขตข้อมูลวันที่และเวลาใน Access

แสดงข้อมูลในรูปแบบเฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะถูกเก็บไว้ ด้วยรูปแบบอื่น

ระบุวิธีแสดงข้อมูล โดยใช้การจัดรูปแบบแบบกำหนดเอง

รับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม และจัดรูปแบบเขตข้อมูลวัน / เวลา

เพิ่ม และกำหนดรูปแบบวันและเวลา

กำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่น ข้อมูล เช่นเส้นตาราง ยก หรือเอฟเฟ็กต์เซลล์ยุบตัว และลักษณะแบบอักษร

ตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล

เน้นข้อมูลสำคัญบนฟอร์มและรายงาน

ใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำให้ง่ายต่อการดูข้อมูลที่สำคัญ

คำอธิบาย

ลิงก์

ทำให้ข้อมูลดูโดดเด่นในรายงานที่สำคัญ

วิดีโอ:ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน

ทำให้ข้อมูลดูโดดเด่นในฟอร์มที่สำคัญ

วิดีโอ: เน้นข้อมูลในฟอร์ม โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เมื่อต้องการเปรียบเทียบตัวเลขที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ได้ง่ายขึ้น

แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบสายตา ด้วยแถบข้อมูล

ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อนำไปใช้ควบคุมหนึ่งรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อควบคุมอื่น

คัดลอกการจัดรูปแบบมีเงื่อนไขแบบของตัวควบคุม

ปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของวัตถุฐานข้อมูล

สร้างแอปพลิเคชันที่เพิ่มเติมลักษณะแบบมืออาชีพ โดยใช้ ธีมของ Office รูป และคุณลักษณะของเค้าโครง

คำอธิบาย

ลิงก์

ดูวิธีเค้าโครงที่ช่วยคุณจัดแนว และปรับขนาดตัวควบคุมหลายตัวในเวลาเดียวกัน

วิดีโอ: บทนำสู่เค้าโครงฟอร์มและรายงาน

เรียนรู้ฟีเจอร์บางอย่างพื้นฐานของมุมมองเค้าโครง และวิธีการใช้เพื่อสร้างลักษณะแบบมืออาชีพฟอร์มและรายงาน

รู้เมื่อใดจะใช้มุมมองเค้าโครงใน Access 2010

ให้แน่ใจว่า ข้อมูลจะถูกใส่ในรูปแบบถูกต้อง

เรียนรู้วิธีการใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลและกฎการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลถูกจัดรูปแบบได้อย่างถูกต้องในหน้าร้านรายการ

คำอธิบาย

ลิงก์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ให้ใส่ข้อมูลในรูปแบบถูกต้อง โดยการระบุอักขระหรือตัวเลขที่ได้รับอนุญาต

ควบคุมรูปแบบในการป้อนข้อมูลด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง โดยใช้นิพจน์แบบตรรกะ

จำกัดการใส่ข้อมูลโดยใช้กฎการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม

เรียนรู้วิธีการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า หรือฐานข้อมูลที่เก่ากว่าการอัปเกรดเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่า

คำอธิบาย

ลิงก์

ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อให้ฐานข้อมูลใหม่จะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

เปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้น

แปลงไฟล์.mdb ที่เก่ากว่าเป็นรูปแบบไฟล์.accdb ใหม่กว่า

การแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้ม .accdb

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×