จัดรูปแบบเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ Word บนแท็บเล็ต Android, iPad หรือแท็บเล็ต Windows เพื่อเลือก และจัดรูปแบบข้อความ เปลี่ยนแผนภูมิเส้นและระยะห่างย่อหน้า เปลี่ยนการเยื้อง เพิ่มรายการ คุณสามารถใช้เมนูแก้ไขเพื่อตัด คัดลอก วาง และลบข้อความที่คุณเลือก

บนแท็บเล็ต Android ของคุณ

คุณสามารถเลือกคำ ประโยค หรือย่อหน้า

 • เมื่อต้องการเลือกคำ แตะสองครั้งดังกล่าว

 • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มของคำหรือกลุ่มข้อความ เลือกคำแรกแล้ว ลากจุดจับ ( จุดจับส่วนที่เลือก ) ไปยังส่วนท้ายของส่วนที่เลือกของคุณ

 • เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า กสามคแตะนั้น

 • เปลี่ยนฟอนต์: เลือกบางข้อความ จากนั้น แตะกล่องชื่อฟอนต์ เลือกฟอนต์จากรายการดรอปดาวน์

  รายการแบบอักษร

 • เปลี่ยนขนาดฟอนต์: เลือกบางข้อความ แตะกล่องขนาดฟอนต์ และเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์แล้ว

  ฟอนต์

 • เปลี่ยนสีฟอนต์: แตะไอคอนสีฟอนต์ แล้ว เลือกสี

  สีฟอนต์

 • เพิ่ม bold ตัวเอียง ขีดเส้น ใต้ หรือขีดทับ: เลือกบางข้อความ จากนั้น แตะไอคอนที่เหมาะสมเพื่อนำการจัดรูปแบบ

  ข้อความเป็นตัวหนา

 • เน้นข้อความ: เลือกบางข้อความ แตะไอคอนเน้น แล้ว เลือกสีการเน้นออก

  สีเน้น

 • นำสไตล์: เลือกบางข้อความ แตะไอคอนสไตล์ แล้ว เลือกจากรายการของสไตล์ที่กำหนดไว้

  สไตล์ย่อหน้า

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ของคุณในโหมดแนวตั้ง หลายตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏบนเมนูฟอนต์

  • เมนูจัดรูปแบบของฟอนต์

 • เอาการจัดรูปแบบ: เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบคุณต้องการเอาออก จากนั้น แตะไอคอนจัดรูปแบบธรรมดา ( ล้างการจัดรูปแบบ )

 • ตัวยกหรือตัวห้อยเพิ่ม: เลือกข้อความคุณต้องการทำให้ตัวห้อย หรือตัว ยก แตะไอคอนฟอนต์ และเลือกตัวห้อยหรือตัวยกออก

  ตัวห้อยและตัวยก

 • เพิ่มหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข: เลือกข้อความ จากนั้น แตะไอคอนรายการลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

  คุณสามารถเลือกหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ตัวเลือกการลำดับเลข

 • เยื้องย่อหน้า: แตะที่ใดก็ได้ในย่อหน้า จากนั้น แตะไอคอนการเยื้องหรือไอคอนการเยื้องซ้าย

  ย่อหน้าไปทางขวา หรือซ้าย

 • จัดแนวข้อความ: แตะข้อความ จากนั้น แตะไอคอนการจัดแนวเพื่อจัดแนวข้อความ left ศูนย์ความ ขวา หรือจัดเต็มแนว

  จัดแนวข้อความ

 • ระยะห่างบรรทัด: เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาระยะห่างก่อน หรือ หลังเส้นหรือย่อหน้า แตะที่ข้อความของคุณ แตะไอคอนระยะห่าง แล้ว ทำการเลือกของคุณ

  ระยะห่างบรรทัด

 • แทรก หรือลบแท็บ: แตะที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแท็บเมื่อต้องการจะอยู่ แตะไอคอนแท็บ แล้วแตะแท็บแทรก หรือเอาไอคอนแท็บ

  เยื้องย่อหน้า

  เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกเท่านั้น หรือใช้กั้นหน้าลอย แตะไอคอนแท็บย่อหน้า แตะที่เยื้องพิเศษ แล้ว ทำการเลือกของคุณ

  ตัวเลือกการเยื้องแบบพิเศษ

คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบจากเมนูแก้ไข

เมนูแก้ไข

 • ตัด และวาง หรือคัดลอก และวาง: เลือกบางข้อความ แตะไอคอน scissors หรือไอคอนสำเนา แตะเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ จากนั้น แตะไอคอนคลิปบอร์ด แตะลูกศรถัดจากคลิปบอร์ดเพื่อดูเมนูวาง คุณสามารถเลือกวางรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับเก็บข้อความเท่านั้น หรือวางรูปแบบ

  วางการจัดรูปแบบ

บน iPad ของคุณ

คุณสามารถเลือกคำ ประโยค หรือย่อหน้า

 • เมื่อต้องการเลือกคำ แตะสองครั้งดังกล่าว

 • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มของคำหรือกลุ่มข้อความ เลือกคำแรกแล้ว ลากจุดจับ ( จุดจับ ) ไปยังส่วนท้ายของส่วนที่เลือกของคุณ

 • เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า กสามคแตะนั้น

คุณสามารถใช้ตัวเลือกจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานบนแท็บหน้าแรก เพื่อจัดรูปแบบข้อความ

เคล็ดลับ: ใช้ลูกศรไปข้างหน้าย้อนกลับและบนแท็บหน้าแรก เพื่อเลิกทำ หรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

 • เปลี่ยนฟอนต์: เลือกบางข้อความ จากนั้น แตะกล่องชื่อฟอนต์ เลือกฟอนต์จากรายการดรอปดาวน์

  ตัวเลือกแบบอักษร

 • เปลี่ยนขนาดฟอนต์: เลือกบางข้อความ แตะกล่องขนาดฟอนต์ และเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์แล้ว

  ฟอนต์

 • เพิ่มเป็นตัวหนา ตัว เอียง หรือขีดเส้นใต้: เลือกบางข้อความ จากนั้น แตะไอคอนที่เหมาะสมเพื่อนำการจัดรูปแบบ

  ตัว เอียง เป็นตัวหนาขีดเส้นใต้

 • เพิ่มการจัดรูปแบบพิเศษ: เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบเช่นขีดทับหรือตัวห้อย เลือกบางข้อความ จากนั้น แตะไอคอนการจัดรูปแบบ

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

  คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกตัวพิมพ์ใหญ่หรือเอฟเฟ็กต์ข้อความพิเศษ และคุณสามารถล้างการจัดรูปแบบ

  เอฟเฟ็กต์ข้อความ

 • เน้นข้อความ: เลือกบางข้อความ แตะไอคอนเน้น แล้ว เลือกสีการเน้นออก

  สีเน้น

 • เปลี่ยนสีฟอนต์: แตะไอคอนสีฟอนต์แล้ว เลือกสี

  สีฟอนต์

 • นำสไตล์: เมื่อต้องการเลือกข้อความสไตล์ แตะไอคอนสไตล์ แล้ว เลือกจากรายการของสไตล์ที่กำหนดไว้

  สไตล์การจัดรูปแบบ

 • เพิ่มหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข: แตะข้อความ จากนั้น แตะไอคอนรายการลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  หัวข้อย่อยและรายการลำดับเลข

  คุณสามารถเลือกหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์

  ตัวเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  ลักษณะลำดับเลข

 • เยื้องย่อหน้า: แตะข้อความ จากนั้น แตะไอคอนเยื้องเพื่อย้ายข้อความไปทางขวา แตะไอคอนการเยื้องซ้ายเพื่อย้ายข้อความไปทางซ้าย

  ไอคอนการเยื้อง

 • จัดแนวข้อความ: แตะข้อความ จากนั้น แตะไอคอนที่เหมาะสมเพื่อจัดชิด ซ้าย ขวา ศูนย์ หรือจัดเต็มแนวข้อความ

  เอฟเฟ็กต์ข้อความ

 • เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด: แตะที่ใดก็ได้ในย่อหน้า จากนั้น แตะไอคอนระยะห่างบรรทัด เลือกตัวเลือกระยะห่าง

  ระยะห่างบรรทัด

คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบจากเมนูแก้ไข

เมนูบริบท

 • ตัด และวาง หรือคัดลอก และวาง: เลือกบางข้อความ แตะที่ถูกตัด หรือคัดลอก แตะเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ แล้ว แตะวาง

 • คัดลอกการจัดรูปแบบ: เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบคุณต้องการใช้ แตะคัดลอก เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ จากนั้น แตะวางรูปแบบ

 • ลบข้อความ: เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาออก จากนั้น แตะลบ

 • ค้นหาคำจำกัดความ: เลือกคำ จากนั้น แตะกำหนด

 • เพิ่มข้อคิดเห็น: เลือกข้อความ แตะที่ข้อคิดเห็นใหม่ แล้ว พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณในกล่องข้อคิดเห็น

 • เพิ่มแท็บและตัวแบ่งบรรทัด: แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแบ่งบรรทัดหรือ tab แตะแทรก จากนั้น แตะแท็บ หรือตัวแบ่งบรรทัด บนเมนูบริบท

  แท็บหรือตัวแบ่งบรรทัด

บนแท็บเล็ต Windows 10 ของคุณ

 • เมื่อต้องการเลือกคำ แตะสองครั้งดังกล่าว

 • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มของคำหรือกลุ่มข้อความ เลือกคำแรกแล้ว ลากจุดจับ ( จุดจับส่วนที่เลือก ) ไปยังส่วนท้ายของส่วนที่เลือกของคุณ

 • เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า กสามคแตะนั้น

คุณสามารถใช้ตัวเลือกจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานบนแท็บหน้าแรก เพื่อจัดรูปแบบข้อความ

 • เปลี่ยนฟอนต์: เลือกบางข้อความ จากนั้น แตะกล่องชื่อฟอนต์ เลือกฟอนต์จากรายการดรอปดาวน์

  แบบอักษร

 • เปลี่ยนขนาดฟอนต์: เลือกบางข้อความ แตะกล่องขนาดฟอนต์ และเลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์แล้ว

  ขนาดฟอนต์

 • เพิ่มเป็นตัวหนา ตัว เอียง หรือขีดเส้นใต้: เลือกบางข้อความ จากนั้น แตะไอคอนที่เหมาะสมเพื่อนำการจัดรูปแบบ

  ตัว เอียง เป็นตัวหนาขีดเส้นใต้

 • เน้นข้อความ: เลือกบางข้อความ แตะไอคอนเน้น แล้ว เลือกสีการเน้นออก

  สีเน้น

 • เปลี่ยนสีฟอนต์: แตะไอคอนสีฟอนต์ แล้ว เลือกสี

  สีฟอนต์

 • ขีดทับเพิ่ม: เลือกข้อความ จากนั้น แตะลูกศรลง แตะไอคอนขีดทับบนเมนูฟอนต์

  เมนูฟอนต์

 • เอาการจัดรูปแบบ: เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบคุณต้องการเอาออก จากนั้น แตะลูกศรลง แตะการล้างการจัดรูปแบบ บนเมนูฟอนต์

 • ตัวยกหรือตัวห้อยเพิ่ม: เลือกบางข้อความ แตะลูกศรลง และเลือกตัวห้อยหรือตัวยกบนเมนูฟอนต์

  ตัวยกหรือตัวห้อย

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ของคุณในโหมดแนวตั้ง หลายตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏบนเมนูฟอนต์

  • เมนูฟอนต์ในโหมดแนวตั้ง

 • นำสไตล์: เลือกบางข้อความ แตะไอคอนสไตล์ แล้ว เลือกจากรายการของสไตล์ที่กำหนดไว้

  สไตล์

 • เพิ่มหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข: เลือกข้อความ จากนั้น แตะไอคอนรายการลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  ไอคอนในรายการ

  คุณสามารถเลือกหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ลักษณะลำดับเลข

 • เยื้องย่อหน้า: แตะที่ใดก็ได้ในย่อหน้า จากนั้น แตะไอคอนการเยื้องหรือไอคอนการเยื้องซ้าย

  ย่อหน้าไปทางขวา หรือซ้าย

 • จัดแนวข้อความ: แตะข้อความ จากนั้น แตะไอคอนการจัดแนวเพื่อจัดแนวข้อความ left ศูนย์ความ ขวา หรือจัดเต็มแนว

  การจัดแนว

 • ระยะห่างบรรทัด: เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาระยะห่างก่อน หรือ หลังเส้นหรือย่อหน้า แตะลูกศร จากนั้น เลือกตัวเลือกระยะห่างจากกัน

  ระยะห่างบรรทัด

 • แทรก หรือลบแท็บ: แตะที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแท็บเมื่อต้องการได้อยู่ แตะไอคอนของแท็บย่อหน้า แล้วแตะที่แท็บแทรก หรือแตะไอคอนเอาออก

  เยื้องย่อหน้า

  เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกเท่านั้น หรือใช้กั้นหน้าลอย แตะไอคอนแท็บย่อหน้า แตะที่เยื้องพิเศษ แล้ว ทำการเลือกของคุณ

  ตัวเลือกการเยื้องแบบพิเศษ

คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบจากเมนูแก้ไข

เมนูแก้ไข

 • ตัด และวาง หรือคัดลอก และวาง: เลือกบางข้อความ แตะไอคอน scissors เพื่อตัดข้อความหรือไอคอนคัดลอกเพื่อคัดลอกข้อความ แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ จากนั้น แตะไอคอนคลิปบอร์ด แตะลูกศรถัดจากคลิปบอร์ดเพื่อดูเมนูวาง คุณสามารถเลือกวางรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับเก็บข้อความเท่านั้น หรือวางรูปแบบ

  เมนูแก้ไข

 • ค้นหาคำจำกัดความ: เลือกคำ จากนั้น แตะค้นหาสมาร์ท

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×