จัดรูปแบบเส้นขอบ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เส้นขอบทำให้เฟรมสำหรับข้อความ รูปภาพ หรือหน้าทั้งหน้าดูน่าสนใจ คุรสามารถปรับเส้นขอบเพื่อปรับแต่งเอกสารของคุณโดยการลองใช้สไตล์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วภายใน Word

จัดรูปแบบเส้นขอบข้อความ

อันดับแรก ให้คุณเพิ่มเส้นขอบข้อความ จากนั้นจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับข้อความ เลือกข้อความ บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่มเส้นขอบ และเลือกตัวเลือก เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบเส้นขอบจากเอกสารหรือรูปภาพ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบ แล้วคลิก เส้นขอบและแรเงา

  ตัวเลือก เส้นขอบและแรเงา ถูกเน้นอยู่บนแท็บ หน้าแรก (ภายใต้ เส้นขอบ)

 2. บนแท็บ เส้นขอบ ให้เลือกสไตล์ของเส้นขอบ สี และความหนาของเส้น

  ตัวเลือกในกล่อง นำไปใช้กับ ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่อง นำไปใช้กับ ถูกตั้งค่าเป็น ข้อความ ซึ่งจะเพิ่มเส้นขอบรอบบรรทัดของข้อความ หรือ ย่อหน้า ซึ่งจะสร้างเส้นขอบที่ตีกรอบย่อหน้าได้

 3. นอกจากนี้ บนแท็บ เส้นขอบ ภายใต้ การตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่อง หรือตัวเลือกอื่นถูกเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนเส้นขอบรอบข้อความของคุณได้ตลอดเวลา หรือ เอาเส้นขอบทั้งหมดออกจากข้อความของคุณ

จัดรูปแบบเส้นขอบรูปภาพ

สำหรับเส้นขอบที่จัดรูปแบบไว้แล้วอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่รูปภาพ และบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ ให้เลือกเส้นขอบจากแกลเลอรี สไตล์รูปภาพ

ตัวเลือกเส้นขอบสำหรับรูปภาพปรากฏขึ้น

เมื่อต้องการกำหนดแกลเลอรีเส้นขอบด้วยตนเองหรือเพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเองใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกที่รูปภาพ แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบรูป

  ตัวเลือก เส้นขอบรูปภาพ ถูกเน้นบนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. เลือกสีของเส้น น้ำหนัก และสไตล์สำหรับเส้นขอบใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว

  ตัวเลือก สีของหน้า แสดงขึ้น

จัดรูปแบบเส้นขอบหน้ากระดาษ

 1. คลิก ออกแบบ > เส้นขอบของหน้า

  ไอคอน เส้นขอบหน้ากระดาษ ถูกเน้นบนแท็บ ออกแบบ

 2. ในกล่อง เส้นขอบและแรเงา ภายใต้ นำไปใช้กับ ให้เลือกหน้าใดหน้าหนึ่ง (หรือหลายหน้า) เพื่อเพิ่มเส้นขอบ

  ตัวเลือกในกล่อง นำไปใช้กับ ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

  คุณยังสามารถเลือกสไตล์ สี และความกว้างของเส้นสำหรับเส้นขอบของคุณ หรือใช้ภาพ เช่น ต้นไม้ ดาว หรือแมว สำหรับเส้นขอบของหน้าได้

  คุณมีตัวเลือกที่จะเอาเส้นขอบออกจากหน้าอย่างน้อยหนึ่งหน้าเสมอ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับข้อความ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

เพิ่มเส้นขอบให้กับหน้า

เส้นขอบทำให้เฟรมสำหรับข้อความ รูปภาพ หรือหน้าทั้งหน้าดูน่าสนใจ คุรสามารถปรับเส้นขอบเพื่อปรับแต่งเอกสารของคุณโดยการลองใช้สไตล์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วภายใน Word

จัดรูปแบบเส้นขอบข้อความ

อันดับแรก ให้คุณเพิ่มเส้นขอบข้อความ จากนั้นจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับข้อความ เลือกข้อความ บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่มเส้นขอบ และเลือกตัวเลือก เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มเส้นขอบบางข้อความ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบ แล้วคลิก เส้นขอบและแรเงา

  บนหน้าแรก tab ไอคอนเส้นขอบ และเส้นขอบ และแรเงาเป็น highlighed

 2. ในกล่องเส้นขอบและแรเงา (บนแท็บเส้นขอบ ), เลือกสไตล์ของเส้นขอบ สี และความกว้างของเส้น

  แท็บเส้นขอบในเส้นขอบและแรเงากล่องจะแสดงขึ้น

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่อง นำไปใช้กับ ถูกตั้งค่าเป็น ข้อความ ซึ่งจะเพิ่มเส้นขอบรอบบรรทัดของข้อความ หรือ ย่อหน้า ซึ่งจะสร้างเส้นขอบที่ตีกรอบย่อหน้าได้

 3. นอกจากนี้ บนแท็บ เส้นขอบ ภายใต้ การตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่อง หรือตัวเลือกอื่นถูกเลือก

 4. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

คุณสามารถเปลี่ยนเส้นขอบรอบข้อความของคุณได้ตลอดเวลา

จัดรูปแบบเส้นขอบรูปภาพ

สำหรับเส้นขอบจัดด่วน คลิกรูปภาพ และจากนั้น บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ให้เลือกเส้นขอบจากแกลเลอรีสไตล์รูปภาพ

ในแท็บรูปแบบรูปภาพ แกลเลอรีเส้นขอบรูปภาพจะถูกไฮไลต์

ใช้ลูกศรซ้าย และขวาเพื่อย้ายไปตามแกลเลอรีสไตล์รูปภาพ

เมื่อต้องการกำหนดแกลเลอรีเส้นขอบด้วยตนเองหรือเพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเองใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกที่รูปภาพ แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบรูป

  แท็บรูปแบบรูปภาพ ด้วยตัวเลือกเส้นขอบรูปภาพที่ถูกเน้น

 2. เลือกสีเส้น น้ำหนัก และสไตล์ของเส้นสำหรับเส้นขอบใหม่ หรือที่มีอยู่

  สีเค้าร่างสำหรับเส้นขอบรูปภาพที่จะแสดงขึ้น

จัดรูปแบบเส้นขอบหน้ากระดาษ

 1. คลิก ออกแบบ > เส้นขอบของหน้า

  บนแท็บ ออกแบบ ตัวเลือก เส้นขอบหน้ากระดาษ ถูกเน้นเอาไว้

 2. ในกล่องเส้นขอบและแรเงา (บนแท็บเส้นขอบหน้ากระดาษ ), เลือกสไตล์ สี และความกว้างของเส้นสำหรับเส้นขอบของคุณ หรือใช้ภาพเช่นต้นไม้ ดาว หรือแมวสำหรับเส้นขอบของหน้า

  เลือกสไตล์ สี และความกว้างสำหรับเส้นขอบของหน้า

  ภายใต้นำไปใช้กับ เลือกว่าหน้า (หรือหลายหน้า) เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบไป

  คุณมีตัวเลือกการเอาเส้นขอบหน้ากระดาษจากอย่าง น้อยหนึ่งหน้าเสมอ

 3. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเส้นขอบ

ปุ่มเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

เพิ่มเส้นขอบบนหน้ากระดาษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×