Office

จัดรูปแบบเขตข้อมูลวันและเวลา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชนิดข้อมูล Date/Time มีหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ตรงกับสถานการณ์ของคุณไม่ซ้ำกัน มีการจัดรูปแบบวัน / เวลา ที่คุณมีตัวเลือกสาม: รักษาการจัดรูปแบบเริ่มต้น นำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง  เมื่อคุณนำรูปแบบเขตข้อมูลตาราง รูปแบบเดียวกันนั้นถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมฟอร์มหรือรายงานใด ๆ ที่คุณผูกกับเขตข้อมูลตารางนั้นในภายหลังโดยอัตโนมัติ  จัดรูปแบบเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ข้อมูลจะแสดงขึ้น และไม่มีผลต่อวิธีเก็บข้อมูลหรือวิธีที่ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวมของรูปแบบวันและเวลา

นำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างของรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

นำรูปแบบแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างของรูปแบบกำหนดเอง

อักขระรูปแบบกำหนดเอง

ตั้งค่ารูปแบบวัน / เวลาใน Access Web App

ภาพรวมของรูปแบบวันและเวลา

Access จะแสดงวันและเวลาในวันทั่วไป และการจัดรูปแบบเวลานาน วันที่ปรากฏ เป็น mm/dd/yyyy ในสหรัฐอเมริกา และ เป็น mm/dd/yyyy นอกสหรัฐอเมริกาตามความเหมาะ mm เป็นเดือน dd วัน และ yyyy คือ ปี เวลาจะแสดงเป็น hh: mm: ss AM/PM อยู่ที่ไหน hh ชั่วโมง mm เป็นนาที และ ss วินาที

รูปแบบอัตโนมัติเหล่านี้สำหรับวันและเวลาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ระบุในการตั้งค่า Microsoft Windows ภูมิภาคและภาษาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในยุโรปและเอเชีย โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ชิ้นส่วนมากคุณอาจเห็นวันและเวลาเป็น 28.11.2018 12:07:12 PM 28/11/2018 หรือ 12:07:12 PM ได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะเห็น 11/28/2018 12:07:12 PM

จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ โดยใช้รูปแบบการแสดงผลแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่วันที่ในรูปแบบยุโรปเช่น 28.11.2018 และมีตาราง ฟอร์ม หรือรายงานที่แสดงค่าเป็น 11/28/2018 รูปแบบกำหนดเองที่คุณเลือกจะไม่มีผลต่อวิธีป้อนข้อมูลหรือวิธี Access เก็บข้อมูลนั้น

Access ให้ระดับของการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบเวลาและวันโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่วันไม่ถูกต้อง เช่น 32.11.2018 ข้อความปรากฏขึ้น และคุณจะไม่สามารถเลือกที่จะใส่ค่าใหม่ หรือแปลงเขตข้อมูลจากข้อมูล Date/Time ชนิดเป็นชนิดข้อมูลของข้อความ วันที่ถูกต้องค่าช่วงตั้งแต่ -657434 (1 มกราคม 100 คศ.) ถึง 2,958,465 (31 ธันวาคม 9999 คศ.) ช่วงจาก.0 เพื่อ.9999 ค่าของเวลาที่ถูกต้อง หรือ 23:59:59

เมื่อคุณต้องการจำกัดการใส่วันและเวลาในรูปแบบเฉพาะเจาะจง ใช้รูปแบบการป้อนข้อมูล ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อใส่วันที่ในรูปแบบยุโรป บุคคลใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณจะไม่สามารถป้อนวันที่ในรูปแบบอื่น ๆ รูปแบบการป้อนข้อมูลที่สามารถถูกนำไปใช้ กับเขตข้อมูลในตาราง ชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม และตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรูปแบบการป้อนข้อมูลควบคุม ด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล

ด้านบนของหน้า

นำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Access มีหลายรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลวันและเวลา

ในตาราง

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางออกแบบ เลือกเขตข้อมูลวัน / เวลาที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วนคุณสมบัติเขตข้อมูลคลิกลูกศรในกล่องคุณสมบัติรูปแบบและเลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์

  ภาพรวมของแผ่นคุณสมบัติกับรายการดรอปดาวน์รูปแบบแสดง

 4. หลังจากที่คุณเลือกรูปแบบ ปุ่มตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติและช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบของคุณใหม่ถึงเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดมานั้นอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูลที่นำไปใช้ คลิกสมาร์ทแท็ก แล้ว คลิกปรับปรุงการจัดรูปแบบได้จากทุก <Field Name> จะใช้ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงของคุณนำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด เมื่อกล่องโต้ตอบปรับปรุงคุณสมบัติปรากฏขึ้น และแสดงฟอร์ม และวัตถุอื่น ๆ ที่จะสืบทอดการจัดรูปแบบใหม่ คลิก ใช่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูPropagate คุณสมบัติของเขตข้อมูล

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่า รูปแบบตรงกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ    ฟอร์มใหม่ รายงาน หรือมุมมองที่คุณสร้างการโดยยึดตามตารางนี้ได้รับการจัดรูปแบบของตาราง แต่คุณสามารถแทนค่านี้บนฟอร์ม รายงาน หรือมุมมองโดยไม่เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของตาราง

ในฟอร์มหรือรายงาน

 1. เปิดฟอร์ม หรือรายงานในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ

 2. วางตำแหน่งตัวชี้ในกล่องข้อความที่มีวันและเวลา

 3. กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 4. ตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบเป็นรูปแบบวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในคิวรี

 1. เปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ

 2. คลิกขวาเขตข้อมูลวัน แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 3. ในแผ่นคุณสมบัติ เลือกรูปแบบคุณต้องการจากรายการคุณสมบัติรูปแบบ

ในนิพจน์

 • ใช้ฟังก์ชัน FormatDateTimeเพื่อจัดรูปแบบค่าวันลงในรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง

  คุณอาจเป็นประโยชน์นี้ถ้าคุณกำลังทำงานในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ เช่นแมโครหรือแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างของรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

รูปแบบ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

วันที่ทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) แสดงวันค่าที่เป็นตัวเลขและค่าเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาทีแล้วตาม ด้วย AM หรือ PM สำหรับทั้งสองชนิดค่า Access ใช้ตัวคั่นวันและเวลาที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ถ้าค่าไม่มีคอมโพเนนต์เวลา Access แสดงเฉพาะวัน ถ้าค่ามีคอมโพเนนต์ไม่มีวัน Access แสดงเฉพาะเวลา

06/30/2018 10:10:42 น.

วันที่แบบยาว

แสดงเฉพาะค่าวัน ตามที่ระบุตามรูปแบบวันแบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

วันจันทร์ 27 สิงหาคม 2018

วันที่แบบปานกลาง

แสดงวันที่เป็นแบบ dd/mmm/yy แต่ใช้ตัวคั่นวันที่ที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

27/ส.ค./18
27-ส.ค.-18

วันที่แบบสั้น

แสดงวันค่า ตามที่ระบุตามรูปแบบวันแบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

วันที่ 27/8/2018
8-27 2018

เวลาแบบยาว

แสดงชั่วโมง นาที และวินาทีแล้วตาม ด้วย AM หรือ PM Access ใช้ตัวคั่นที่ระบุในการตั้งค่าเวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

10:10:42 น.

เวลาแบบปานกลาง

แสดงชั่วโมงและนาทีแล้วตาม ด้วย AM หรือ PM Access ใช้ตัวคั่นที่ระบุในการตั้งค่าเวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

10:10 น.

เวลาแบบสั้น

แสดงชั่วโมงและนาทีเท่านั้น Access ใช้ตัวคั่นที่ระบุในการตั้งค่าเวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

10:10

ด้านบนของหน้า

นำรูปแบบแบบกำหนดเอง

บางครั้ง รายการดรอปดาวน์คุณสมบัติรูปแบบในแผ่นคุณสมบัติไม่ประกอบด้วยรูปแบบวันแน่นอนคุณต้องการ คุณสามารถสร้างรูปแบบกำหนดเองของคุณเอง โดยใช้ชนิดของโค้ดที่รู้จัก Access สำหรับวันที่จัดรูปแบบ

เมื่อคุณนำรูปแบบแบบกำหนดเองไปยังเขตข้อมูล Date/Time คุณสามารถรวมรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมีสองส่วน หนึ่งสำหรับวันและอีกครั้ง ในเช่นอินสแตนซ์ คุณจะต้องแยกส่วนที่ มีช่องว่าง คุณสามารถรวมวันทั่วไปตัวอย่าง และรูปแบบเวลานานดังนี้: h:mm:ss m/dd/yyyy

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางออกแบบ เลือกเขตข้อมูลวัน / เวลาที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วนคุณสมบัติเขตข้อมูลเลือกแท็บทั่วไปคลิกเซลล์อยู่ถัดจากกล่องรูปแบบและใส่อักขระเฉพาะตามความต้องการจัดรูปแบบของคุณ

 4. หลังจากที่คุณใส่รูปแบบ ปุ่มตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติปรากฏขึ้น และช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบใด ๆ เขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดมานั้นอื่น ๆ การนำการเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูล คลิกสมาร์ทแท็ก แล้ว คลิกจัดรูปแบบการอัปเดทุกเขตข้อมูลชื่อจะใช้ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

 5. ถ้าคุณเลือกที่จะนำไปใช้เปลี่ยนแปลงของคุณไปยังฐานข้อมูลทั้งหมด กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการอัปเดตปรากฏขึ้น และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่น ๆ ที่จะสืบทอดการจัดรูปแบบใหม่ คลิกใช่เพื่อนำการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูPropagate คุณสมบัติของเขตข้อมูล

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้ว สลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่า รูปแบบตรงกับความต้องการของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างของรูปแบบกำหนดเอง

นี่คือบางตัวอย่างของวิธีต่าง ๆ ในการจัดรูปแบบ 13 มกราคม 2012:

เมื่อต้องการจัดรูปแบบวันที่เช่น...

พิมพ์โค้ดนี้ลงในกล่องคุณสมบัติรูปแบบ:

2012-01-13

yyyy mm dd

2012

yyyy

13 ม.ค. 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access เพิ่มเครื่องหมายแบโดยอัตโนมัติ)

Fri 1/13

ว/ดววว

2/6

ww/w

13 ม.ค. 2012

mmm ว" "yyyy

ด้านบนของหน้า

อักขระรูปแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง ใช้อักขระต่อไปนี้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้และตัวคั่น  รูปแบบแบบกำหนดเองที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าวัน / เวลาที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows จะถูกละเว้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวคั่นวันที่

ตัวควบคุมที่ Access วางตัวคั่นวัน เดือน และปี ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายทับ (/)

ตัวคั่นเวลา

ตัวควบคุมที่ Access วางตัวคั่นชั่วโมง นาที และวินาที ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)

c

แสดงรูปแบบวันทั่วไป

d หรือ dd

แสดงวันของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก สำหรับหนึ่งหลัก ให้ใช้ตัวแทนเดียว สำหรับตัวเลขสองหลัก ใช้พื้นที่ที่สำรองไว้ที่สอง

ddd

Abbreviates วันของสัปดาห์ตัวอักษรสาม

dddd

กล่าวถึงวันในสัปดาห์ทั้งหมด

ddddd

แสดงรูปแบบวันแบบสั้น

dddddd

แสดงวันแบบยาว

w

แสดงตัวเลขที่ตรงกับวันของสัปดาห์ (1 ถึง 7)

ww

แสดงตัวเลขที่สอดคล้องกับสัปดาห์ของปี (1 ถึง 53)

m หรือ mm

แสดงเดือนเป็นตัว เลขหนึ่ง หรือสองหลักเลข

mmm

Abbreviates ชื่อของตัวอักษรสามเดือน ตัวอย่างเช่น มกราคมแสดงเป็นม.ค.

mmmm

กล่าวถึงชื่อเดือนทั้งหมด

q

แสดงตัวเลขของไตรมาสปฏิทินปัจจุบัน (1-4) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจ้างผู้ปฏิบัติ ในเดือนพฤษภาคม Access จะแสดง 2 เป็นค่าไตรมาส

y

แสดงวันในหนึ่งปี 1-366

yy

แสดงสองหลักสุดท้ายของปี

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ใส่ และแสดงตัวเลขทั้งหมดที่สี่ปี

yyyy

แสดงตัวเลขทั้งหมดในหนึ่งปีในช่วง 0100-9999

h หรือ hh

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

n หรือ nn

แสดงนาทีเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

s หรือ ss

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

tttt

แสดงรูปแบบเวลานาน

AM/PM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม

am/pm

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม

A/P

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม

a/p

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม

AMPM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ที่มีตัวกำหนดการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารูปแบบวัน / เวลาใน Access Web App

Access Web Apps แสดงข้อมูลใน "มุมมอง" ซึ่งมีกล่องข้อความเหมือนฟอร์มในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป อย่างไรก็ตาม แทนที่เป็นแผ่นคุณสมบัติ คุณตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบ ด้วยการเลือกกล่องข้อความแล้ว คลิกปุ่มรูปแบบที่ปรากฏขึ้น แล้ว เลือกรูปแบบคุณต้องการจากรายการรูปแบบ

แอป access ไม่มีรูปแบบวันแบบกำหนดเอง คุณสามารถสร้างแบบสอบถามในแอป Access แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบคอลัมน์วันภายในแบบสอบถาม จัดรูปแบบวันทั้งหมดจะถูกควบคุมในมุมมองระดับ สุดท้าย ฟังก์ชัน FormatDateTime ไม่พร้อมใช้งานในแอป Access

รูปภาพของเมนูจัดรูปแบบในแอป Access

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×