จัดรูปแบบองค์ประกอบของแผนภูมิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละ เช่นพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด, ชุดข้อมูล แกน ชื่อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ

สองชุดของเครื่องมือจะพร้อมใช้งานสำหรับการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิ:บานหน้าต่างจัดรูปแบบและRibbon เครื่องมือแผนภูมิ สำหรับตัวควบคุมส่วนใหญ่ ใช้ตัวเลือกในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบ

แผนภูมิของคุณโดยใช้บานหน้าต่างงานจัดรูปแบบการจัดรูปแบบ

เลือกองค์ประกอบแผนภูมิ (ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูล แกน หรือชื่อเรื่อง), คลิกขวา คลิ กจัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > บานหน้าต่างจัดรูปแบบ ที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกที่จะปรับสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

คลิกที่ไอคอนขนาดเล็กที่ด้านบนของบานหน้าต่างย้ายไปยังส่วนอื่นของบานหน้าต่างที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณคลิกบองค์ประกอบในแผนภูมิอื่น คุณจะเห็นว่า บานหน้าต่างงานโดยอัตโนมัติอัปเดตระบบรักษาองค์ประกอบแผนภูมิใหม่

ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบแกน:

 1. คลิกขวาบนแกนของแผนภูมิ แล้วคลิก จัดรูปแบบแกน

  เมนูคลิกขวา จัดรูปแบบแกน

 2. ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบแกน ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ

  คุณสามารถย้ายหรือปรับขนาดบานหน้าต่างงานเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นได้ คลิกเครื่องหมายบั้งที่มุมขวาบน

  ส่วนบนของบานหน้าต่าง จัดรูปแบบแกน ที่มีการเน้นเครื่องหมายบั้ง

  • เลือก ย้าย แล้วลากบานหน้าต่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • เลือก ขนาด แล้วลากขอบของบานหน้าต่างเพื่อปรับขนาด

จัดรูปแบบแผนภูมิของคุณโดยใช้ Ribbon

 1. ในแผนภูมิของคุณ คลิกเพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกสีเติมรูปร่าง เมื่อต้องการนำสีเติมที่แตกต่างกัน หรือไล่ระดับสีแบบ รูปภาพหรือพื้นผิวไปยังองค์ประกอบแผนภูมิ

   ปุ่มสีเติมรูปร่าง

  • คลิกเส้นกรอบรูปร่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนสี น้ำหนัก หรือสไตล์ขององค์ประกอบแผนภูมิ

   ปุ่มเส้นกรอบรูปร่าง

  • คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์เสมือนพิเศษองค์ประกอบแผนภูมิ เช่นเงา ยกนูน หรือการหมุนสามมิติ

   ปุ่มเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  • เมื่อต้องการนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

   กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในแผนภูมิ เลือกข้อความ นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น หรือ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์อักษรศิลป์เพื่อจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ และบนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ เลือกสไตล์อักษรศิลป์เพื่อนำไปใช้ เมื่อต้องการดูสไตล์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

   กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ หรือคุณสามารถนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบในแผนภูมิ

คุณต้องการทำอะไร

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

ใช้การจัดรูปแบบข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

ใช้สไตล์อักษรศิลป์เพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบเค้าโครง และรูป แบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

   เคล็ดลับ: แทนที่จะใช้คำสั่ง ribbon คุณสามารถยัง ให้คลิกขวาองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > บนเมนูทางลัด นั้นแล้ว ทำขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ> ให้คลิกประเภท แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบนี้ โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

 4. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกได้ทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

 5. คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหลายรายการที่คุณทำกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบหนึ่งตราบใดที่คุณทำไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบอื่นในระหว่าง

 6. คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งแผนภูมิและกล่องโต้ตอบได้พร้อมกัน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสไตล์รูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

ในแผนภูมิ ให้คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
  ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบเค้าโครง และรูป แบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

เมื่อต้องการนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

เมื่อต้องการนำสีเติมรูปร่างที่แตกต่างกันไปใช้ ให้คลิก สีเติมรูปร่าง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้สีเติมอื่น ภายใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้งาน

  เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณจะเลือกใช้สีอื่นๆ คุณสามารถดูตัวอย่างได้ว่าสีนั้นส่งผลต่อแผนภูมิอย่างไร เมื่อคุณชี้ไปยังสีที่คุณต้องการเลือกใช้งาน องค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกไว้จะปรากฏเป็นสีดังกล่าวบนแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการเอาสีออกจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่เติม

 • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง
  สีเติมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

 • เมื่อต้องการเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ให้คลิก รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก แทรก

 • เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์การไล่ระดับสีเติมเลือก คลิกไล่ระดับสี และภายใต้ชุดรูปแบบ คลิกสไตล์ไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้
  สำหรับสไตล์ไล่ระดับสีเพิ่มเติม คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม แล้ว ในประเภทเติม คลิ กตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว ให้คลิก พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการนำเค้าร่างรูปร่างที่แตกต่างกันไปใช้ ให้คลิก เค้าร่างรูปร่าง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้สีเค้าร่างอื่นๆ ใต้ ชุดสีของชุดรูปแบบ หรือ ชุดสีมาตรฐาน ให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการลบสีเค้าร่างจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่มีเค้าร่าง

  หมายเหตุ: ถ้าองค์ประกอบที่เลือกเป็นเส้น เส้นดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนแผนภูมิอีกต่อไป

 • เมื่อต้องการใช้สีมีเค้าร่างที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีกรอบเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง
  สีเค้าร่างแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นหรือเส้นขอบ คลิกน้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการใช้
  ตัวเลือกเส้นเพิ่มเติมเส้นขอบหรือสไตล์สไตล์ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว คลิ กเส้นขอบหรือสไตล์สไตล์ตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการใช้เส้นประหรือเส้นขอบ คลิกเส้นประ แล้ว คลิ กชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้
  สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมชนิดเส้นประ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว คลิ กชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นลูกศร คลิกลูกศร แล้ว คลิ กสไตล์ลูกศรที่คุณต้องการใช้ คุณไม่สามารถใช้สไตล์ลูกศรสำหรับเส้นขอบ
  สำหรับลูกศรเพิ่มเติมเส้นขอบหรือสไตล์ของตัวเลือกสไตล์ คลิกลูกศรเพิ่มเติม แล้ว คลิ กการตั้งค่าลูกศรที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์รูปร่างต่างๆ ไปใช้ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ที่พร้อมใช้งาน แล้วเลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์รูปร่างที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณเลือก กำหนดไว้ล่วงหน้า สะท้อน และเอฟเฟ็กต์ยกนูนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความธรรมดา หรือคุณสามารถนำรูปแบบอักษรศิลป์ไปใช้

ใช้การจัดรูปแบบข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่มีข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. คลิกขวาข้อความหรือเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

   รูป Ribbon ของ Excel

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกแุ่มการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

ใช้สไตล์อักษรศิลป์เพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบเค้าโครง และรูป แบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการนำสไตล์อักษรศิลป์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสไตล์อักษรศิลป์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการนำสไตล์อักษรศิลป์แบบกำหนดเองไปใช้ ให้คลิก สีเติมข้อความเส้นกรอบข้อความ หรือ ลักษณะพิเศษข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×