จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญใน Word for Mac

หลังจากที่คุณสร้างสารบัญแล้ว คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของสารบัญได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกจำนวนของระดับหัวเรื่องที่จะเพิ่มและเลือกว่าจะแสดงเส้นระหว่างรายการและหมายเลขหน้าหรือไม่ คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความ และ Word จะรักษาการจัดรูปแบบดังกล่าวเอาไว้ไม่ว่าคุณจะอัปเดตสารบัญกี่ครั้งก็ตาม

จัดรูปแบบสารบัญ

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ที่ด้านล่างของรายการสไตล์สารบัญ ให้คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณจะเห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในกล่องทางด้านขวา

  กล่องโต้ตอบ สารบัญ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ในรายการ เส้นโยงแท็บ ให้เลือกสไตล์เส้น เมื่อต้องการเอาเส้นทั้งหมดออก ให้คลิก (ไม่มี)

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

รูปแบบข้อความในสารบัญ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในแต่ละระดับของสารบัญได้

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ที่ด้านล่างของรายการสไตล์สารบัญ ให้คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ที่อยู่ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก จากเทมเพลต

 3. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

เปลี่ยนหรือเพิ่มระดับลงในสารบัญ

วิธีทั่วไปในการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ คือการแทนที่ตารางที่มีอยู่แล้วด้วยตารางที่มีระดับที่คุณต้องการ วิธีที่เร็วกว่าแต่เป็นทางเทคนิคมากกว่าคือการแก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูล

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระดับของรายการสารบัญ ให้เปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความในเนื้อหาของเอกสาร

แทนที่สารบัญ

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  คลิกสารบัญบนแท็บการกำหนดลักษณะเพื่อแสดงเมนู แล้วคลิกสารบัญแบบกำหนดเอง
 2. ใน สารบัญ ในรายการ แสดงระดับ ให้เลือกจำนวนระดับที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  ในกล่องโต้ตอบสารบัญ บนแท็บสารบัญ ให้เลือกการตั้งค่าสำหรับสารบัญของเอกสารของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 3. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

แก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูล

Word จะแทรกโค้ดเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้คำสั่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขหน้า Word จะแทรกเขตข้อมูลหน้า เมื่อคุณสร้างสารบัญ Word จะแทรกเขตข้อมูลสารบัญ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ให้ดู โค้ดเขตข้อมูลใน Word

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลสำหรับสารบัญเพื่อเปลี่ยนจำนวนระดับหัวเรื่องที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว

 1. คลิกในสารบัญที่ตำแหน่งแรกบนบรรทัดแรกหลังจากชื่อเรื่อง กด Control+คลิก แล้วคลิก สลับโค้ดเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกด Control+คลิกในบรรทัดในสารบัญแล้วสลับโค้ดเขตข้อมูล Word จะแสดงเฉพาะโค้ดเขตข้อมูลของบรรทัดนั้น เมื่อต้องการแสดงโค้ดเขตข้อมูลสำหรับทั้งตาราง คุณต้องกด Control+คลิกส่วนแรกหรือส่วนท้ายของบรรทัด

  ข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลจะปรากฎขึ้นระหว่างวงเล็บปีกกา ที่ตำแหน่งที่ปกติแสดงหัวเรื่องในสารบัญ

  ถ้าคุณสลับการแสดงโค้ดเขตข้อมูล คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าได้โดยตรง
 2. เปลี่ยนตัวเลขในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงเพียงสองระดับ ให้เปลี่ยน "1-3" เป็น "1-2"

 3. กด Control+คลิกโค้ดเขตข้อมูล แล้วคลิก สลับโค้ดเขตข้อมูล เพื่อคืนค่าการแสดงสารบัญ

 4. เมื่อต้องการอัปเดตสารบัญเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก การอ้างอิง > อัปเดตสารบัญ

  คลิกอัปเดตตารางบนแท็บการกำหนดลักษณะเพื่ออัปเดตสารบัญของเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

สร้างสารบัญ

อัปเดตสารบัญ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×