จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างสารบัญคุณสามารถกำหนดลักษณะปรากฏ ตัวอย่าง คุณสามารถเลือกจำนวนระดับหัวเรื่องเพื่อรวม และเลือกว่าต้องการแสดงบรรทัดระหว่างหน้าและรายการตัวเลข คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความ และ Word จะรักษาการจัดรูปแบบที่ไม่กี่ครั้งคุณอัปเดตสารบัญ

การจัดรูปแบบสารบัญ

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ที่ด้านล่างของรายการสไตล์สารบัญ ให้คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณจะเห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในกล่องทางด้านขวา

  กล่องโต้ตอบ สารบัญ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ในรายการ เส้นโยงแท็บ ให้เลือกสไตล์เส้น เมื่อต้องการเอาเส้นทั้งหมดออก ให้คลิก (ไม่มี)

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

รูปแบบข้อความในสารบัญ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในแต่ละระดับของสารบัญได้

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ที่ด้านล่างของรายการสไตล์สารบัญ ให้คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ที่อยู่ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก จากเทมเพลต

 3. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

เปลี่ยน หรือเพิ่มระดับในสารบัญ

วิธีทั่วไปเมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณจะแทนตารางที่มีอยู่ ด้วยหนึ่งที่ประกอบด้วยในระดับที่คุณต้องการ วิธีช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ทาง เทคนิค เพิ่มเติมในการทำการ แก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระดับของรายการสารบัญ ให้เปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความในเนื้อหาของเอกสาร

แทนที่สารบัญ

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  คลิกสารบัญบนแท็บการอ้างอิงเพื่อแสดงเมนู แล้ว คลิ กตารางสารบัญแบบกำหนดเอง
 2. ในสารบัญ ในรายการแสดงระดับ เลือกจำนวนระดับที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  ในตารางของกล่องโต้ตอบเนื้อหา บนแท็บสารบัญ เลือกการตั้งค่าสำหรับสารบัญเนื้อหาของเอกสารของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 3. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

แก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูล

Word แทรกโค้ดเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขหน้าWord แทรกเขตข้อมูล Page เมื่อคุณสร้างสารบัญWord แทรกเขตข้อมูล TOC เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ดูโค้ดเขตข้อมูลใน Word

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลโค้ดเขตข้อมูลสำหรับตารางของเนื้อหาเพื่อเปลี่ยนจำนวนระดับหัวเรื่องที่จะรวมอย่างรวดเร็ว

 1. คลิกในสารบัญของคุณที่ตำแหน่งแรกบนบรรทัดแรกหลังชื่อเรื่อง กดควบคุม + คลิ จากนั้น คลิกสลับโค้ดเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณควบคุม + คลิกบรรทัดในตารางสารบัญและสลับโค้ดเขตข้อมูลในWord แสดงโค้ดเขตข้อมูลสำหรับรายการนั้นเท่านั้น เมื่อต้องการแสดงโค้ดเขตข้อมูลของตารางทั้งหมด คุณต้องควบคุม + คลิกที่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดบรรทัด

  ข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลปรากฏขึ้นระหว่างวงเล็บปีกกา จดตำแหน่งของหัวเรื่องโดยปกติจะแสดงในสารบัญ

  ถ้าคุณสลับจอแสดงผลของโค้ดเขตข้อมูล คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าโดยตรง
 2. เปลี่ยนตัวเลขในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงเพียงสองระดับ ให้เปลี่ยน "1-3" เป็น "1-2"

 3. ควบคุม + คลิกโค้ดเขตข้อมูลใน แล้ว คลิ กสลับโค้ดเขตข้อมูล เพื่อคืนค่าจอแสดงผลของสารบัญ

 4. เมื่อต้องการอัปเดตสารบัญเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ คลิกการอ้างอิง >อัปเดตตาราง

  คลิกอัปเดตตารางบนแท็บการอ้างอิงการอัปเดสารบัญเนื้อหาของเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

สร้างสารบัญ

อัปเดตสารบัญ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×