จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญใน Word 2016 for Mac

หลังจากที่คุณสร้างสารบัญแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของสารบัญได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกจำนวนระดับของหัวเรื่องที่จะรวมไว้ และระบุว่าจะให้แสดงเส้นระหว่างรายการและหมายเลขหน้าหรือไม่ คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบของข้อความ และ Word จะรักษาการจัดรูปแบบดังกล่าวเอาไว้ไม่ว่าคุณจะอัปเดตสารบัญกี่ครั้งก็ตาม

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ที่ด้านล่างของรายการสไตล์สารบัญ ให้คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณจะเห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในกล่องทางด้านขวา

  กล่องโต้ตอบ สารบัญ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ในรายการ เส้นโยงแท็บ ให้เลือกสไตล์เส้น เมื่อต้องการเอาเส้นทั้งหมดออก ให้คลิก (ไม่มี)

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงถัดจาก แสดงระดับ

 3. คลิก ตกลง

รูปแบบข้อความในสารบัญ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในแต่ละระดับของสารบัญได้

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ที่ด้านล่างของรายการสไตล์สารบัญ ให้คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ที่อยู่ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก จากเทมเพลต

 3. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×