จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญเอง

จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณได้สร้างสารบัญใน Word คุณสามารถกำหนดลักษณะปรากฏ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครง เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ เลือกจำนวนระดับหัวเรื่องเพื่อแสดง และเลือกว่าจะแสดงเส้นประระหว่างรายการและหมายเลขหน้าออก

สำหรับคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับแต่งสารบัญ ให้ดูที่เปลี่ยนเค้าโครงของสารบัญของคุณต่อไปนี้

ต่อไปนี้คือวิธีอื่น ๆ ที่คุณสามารถแก้ไขสารบัญของคุณ

จัดรูปแบบข้อความ:

แสดงก่อน และหลัง จากมุมมองของการจัดรูปแบบข้อความสไตล์ในสารบัญ

เปลี่ยนระดับของรายการข้อความ:

แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการระดับ 3 กับรายการระดับ 4

เพิ่มเส้นโยงจุด:

เพิ่มเส้นโยงจุดสารบัญเมื่อต้องการนำเสนอ

เปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดง:

แสดงการเปลี่ยนจำนวนระดับเพื่อที่ระดับ 3 ไม่ปรากฏ

เปลี่ยนเค้าโครงของสารบัญของคุณ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ของ Ribbon ให้คลิก สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

  สารบัญแบบกำหนดเอง
 2. ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ สารบัญ คุณจะเห็นลักษณะของสารบัญในบริเวณ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และ ตัวอย่างเว็บ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นโยงแบบเส้นประหรือแบบจุดไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ให้คลิกรายการ เส้นโยงแท็บ จากนั้นคลิกเส้นประจุด คุณยังสามารถเลือกเส้นโยงแบบเส้นประหรือเอาเส้นโยงออกและปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าแทนได้

   เปลี่ยนเส้นโยงแท็บในสารบัญของคุณเป็นเส้นประหรือจุดไข่ปลา
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ ให้คลิก แสดงระดับ แล้วคลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

  เคล็ดลับ: "ระดับ" ในบริบทนี้หมายถึงระดับหัวเรื่องของคุณ คุณอาจมีหัวเรื่อง 1 สำหรับหัวเรื่องหลัก จากนั้นมีหัวเรื่อง 2 สำหรับส่วนย่อยของหัวเรื่องเหล่านั้นได้ คุณสามารถมีระดับย่อยมากกว่านั้นภายในสารบัญของคุณได้ถ้าคุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

คุณต้องการทำอะไรอีก

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อความในสารบัญของคุณ ให้เปลี่ยนสไตล์ของแต่ละระดับในสารบัญ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ของ Ribbon ให้คลิก สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน ถ้าปุ่ม ปรับเปลี่ยน เป็นสีเทา ให้เปลี่ยน รูปแบบ เป็น จากเทมเพลต

  ใช้กล่องโต้ตอบสารบัญเพื่อเลือกกำหนดลักษณะของสารบัญของคุณ
 3. ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ให้คุณอัปเดตลักษณะของข้อความในสารบัญของคุณ
 4. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

Word จะจดจำการเลือกกำหนดทุกครั้งที่คุณ อัปเดตสารบัญ ในเอกสารนี้

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับของรายการในสารบัญของคุณ เพียงแค่เปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความนั้นในเนื้อหาเอกสารของคุณ

 1. คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกหัวเรื่องระดับที่คุณต้องการ
  หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีสไตล์

 3. บนแท็บการอ้างอิง คลิกอัปเดตตาราง
  อัปเดตสารบัญ

 4. คลิก อัปเดตทั้งตาราง แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณได้เพิ่มสารบัญลงในเอกสารของคุณ กระบวนงานต่อไปนี้จะแทนที่ ด้วยตารางใหม่ของเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อมูลเดียวกัน และมีเส้นโยงจุด หรือเส้นประ ระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ออก

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบสารบัญ ในรายการเส้นโยงแท็บ คลิกตัวเลือกเส้นประ

  ตัวเลือกเส้นโยงแบบจุดในกล่องโต้ตอบสารบัญ

เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณจะแทนตารางที่มีอยู่ ด้วยหนึ่งที่ประกอบด้วยในระดับที่คุณต้องการ วิธีช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ทางเทคนิคเพิ่มเติมในการทำการแก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลได้

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ แสดงระดับ ให้เลือกจำนวนระดับที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 3. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

Word จะแทรกเขตข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้คำสั่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ เพิ่มหมายเลขหน้า Word จะแทรก เขตข้อมูล Page เมื่อคุณ สร้างสารบัญ Word จะแทรก เขตข้อมูล TOC

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลเพื่อเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. คลิกในสารบัญของคุณ แล้วกด Alt+F9 ข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลจะปรากฏระหว่างวงเล็บปีกกา และจะมีลักษณะเช่นนี้:

  โค้ดเขตข้อมูล TOC

 2. เปลี่ยนตัวเลขในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงเพียงสองระดับ ให้เปลี่ยน "1-3" เป็น "1-2"

 3. กด Alt+F9 เพื่อแสดงสารบัญอีกครั้ง

 4. อัปเดตสารบัญเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ (การอ้างอิง > อัปเดตสารบัญ)

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ให้ดูที่ โค้ดเขตข้อมูลใน Word

สำหรับคำแนะนำพื้นฐานบนสารบัญแก้ไข ดูที่แทรกสารบัญแบบกำหนดเองด้านล่าง

ต่อไปนี้คือวิธีอื่น ๆ ที่คุณสามารถแก้ไขสารบัญของคุณ

จัดรูปแบบข้อความ:

แสดงก่อน และหลัง จากมุมมองของการจัดรูปแบบข้อความสไตล์ในสารบัญ

เปลี่ยนระดับของรายการข้อความ:

แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการระดับ 3 กับรายการระดับ 4

เพิ่มเส้นโยงจุด:

เพิ่มเส้นโยงจุดสารบัญเมื่อต้องการนำเสนอ

เปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดง:

แสดงการเปลี่ยนจำนวนระดับเพื่อที่ระดับ 3 ไม่ปรากฏ

แทรกสารบัญแบบกำหนดเอง

ถ้าเอกสารของคุณได้รวมสารบัญ กระบวนงานนี้จะแทนที่ ด้วยการกำหนดเองของคุณ

 1. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มสารบัญ คลิกสารบัญ แล้ว คลิ กแทรกสารบัญ

  แทรกสารบัญ

  กล่องโต้ตอบสารบัญ เปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นโยงจุด หรือเส้น ระหว่างแต่ละรายการและหมายเลขหน้า คลิกรายการเส้นโยงแท็บ แล้ว คลิกเส้นประ

   คุณยังสามารถเลือกเส้นโยงเส้นประ

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณสามารถดูอะไรรูปแบบแตกต่างกันจะมีลักษณะอย่างไรในกล่องแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ คลิกแสดงระดับ นั้นแล้ว คลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการให้แสดง

คุณต้องการทำอะไรอีก

ต่อไปนี้คือวิธีบางอย่างเพิ่มเติมที่คุณสามารถแก้ไขสารบัญของคุณ เลือกตัวเลือกจากรายการด้านล่างนี้สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบของสารบัญที่ Word สร้าง คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สำหรับแต่ละระดับในสารบัญ นี่คือแยกต่างหากจากสไตล์ที่คุณนำไปใช้กับหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการสไตล์ Word ใช้สไตล์นั้นทุกครั้งที่จะอัปเดสารบัญ

 1. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มสารบัญ คลิกสารบัญ แล้ว คลิ กแทรกสารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบสารบัญ คลิกปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

 3. ในรายการสไตล์ คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน

  ปุ่ม ปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับของรายการในสารบัญของคุณ คุณต้องเปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความนั้นในเนื้อหาเอกสารของคุณ

 1. คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกสไตล์หัวเรื่องที่สอดคล้องกับระดับที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

 3. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก อัปเดตตาราง

  ข้อความแสดงแทน

 4. คลิก อัปเดตทั้งตาราง แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณได้เพิ่มสารบัญลงในเอกสารของคุณ กระบวนงานต่อไปนี้จะแทนที่ ด้วยตารางใหม่ของเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อมูลเดียวกัน และมีเส้นโยงจุด หรือเส้นประ ระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ออก

 1. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มสารบัญ คลิกสารบัญ แล้ว คลิ กแทรกสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องโต้ตอบสารบัญ ในรายการเส้นโยงแท็บ คลิกตัวเลือกเส้นประ

  ตัวเลือกเส้นโยงแบบจุดในกล่องโต้ตอบสารบัญ

 1. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ แสดงระดับ ให้คลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการในสารบัญของคุณ

  แสดงระดับในกล่องโต้ตอบสารบัญ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 4. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ตอบหรือไม่

โพสต์คำถามบน ฟอรัมตอบคำถามของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุงสารบัญ (หรือฟีเจอร์อื่น ๆ) ในWord ได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดเยี่ยมชมข้อความเสียงของผู้ใช้ Wordและแจ้งให้เราทราบ

ดูเพิ่มเติม

อัปเดตสารบัญ

จัดรูปแบบ หรือกำหนดสารบัญใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×