จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญเอง

จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญเอง

หลังจากคุณสร้างสารบัญใน Word แล้ว คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครง เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความ เลือกระดับส่วนหัวที่จะแสดง และเลือกว่าจะแสดงเส้นไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้าหรือไม่

สำหรับคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดสารบัญเอง ให้ดู เปลี่ยนเค้าโครงสารบัญของคุณ ที่ด้านล่าง

ต่อไปนี้คือวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถแก้ไขสารบัญได้

จัดรูปแบบข้อความ:

แสดงมุมมองก่อนและหลังการจัดรูปแบบสไตล์ข้อความในสารบัญ

เปลี่ยนระดับของรายการ:

แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการระดับ 3 เป็นรายการระดับ 4

เพิ่มตัวนำแบบจุด:

แสดงการเพิ่มเส้นโยงแบบจุดลงในสารบัญ

เปลี่ยนหมายเลขของระดับที่แสดง:

แสดงหมายเลขการเปลี่ยนแปลงของระดับเพื่อไม่ให้ระดับ 3 ปรากฏ

เปลี่ยนเค้าโครงของสารบัญของคุณ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ของ Ribbon ให้คลิก สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

  สารบัญแบบกำหนดเอง
 2. ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ สารบัญ คุณจะเห็นลักษณะของสารบัญในบริเวณ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และ ตัวอย่างเว็บ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นโยงแบบเส้นประหรือแบบจุดไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ให้คลิกรายการ เส้นโยงแท็บ จากนั้นคลิกเส้นประจุด คุณยังสามารถเลือกเส้นโยงแบบเส้นประหรือเอาเส้นโยงออกและปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าแทนได้

   เปลี่ยนเส้นโยงแท็บในสารบัญของคุณเป็นเส้นประหรือจุดไข่ปลา
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ ให้คลิก แสดงระดับ แล้วคลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

  เคล็ดลับ: "ระดับ" ในบริบทนี้หมายถึงระดับหัวเรื่องของคุณ คุณอาจมีหัวเรื่อง 1 สำหรับหัวเรื่องหลัก จากนั้นมีหัวเรื่อง 2 สำหรับส่วนย่อยของหัวเรื่องเหล่านั้นได้ คุณสามารถมีระดับย่อยมากกว่านั้นภายในสารบัญของคุณได้ถ้าคุณต้องการ

 3. คลิก ตกลง

มีอะไรที่คุณอยากทำอีกบ้าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อความในสารบัญของคุณ ให้เปลี่ยนสไตล์ของแต่ละระดับในสารบัญ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ของ Ribbon ให้คลิก สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน ถ้าปุ่ม ปรับเปลี่ยน เป็นสีเทา ให้เปลี่ยน รูปแบบ เป็น จากเทมเพลต

  ใช้กล่องโต้ตอบสารบัญเพื่อเลือกกำหนดลักษณะของสารบัญของคุณ
 3. ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ให้คุณอัปเดตลักษณะของข้อความในสารบัญของคุณ
 4. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

Word จะจดจำการเลือกกำหนดทุกครั้งที่คุณ อัปเดตสารบัญ ในเอกสารนี้

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับของรายการในสารบัญของคุณ เพียงแค่เปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความนั้นในเนื้อหาเอกสารของคุณ

 1. คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกระดับหัวเรื่องที่คุณต้องการ
  หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีสไตล์

 3. บนแท็บ การอ้างอิง ให้คลิก อัปเดตตาราง
  อัปเดตสารบัญ

 4. คลิก อัปเดตทั้งตาราง จากนั้นคลิก ตกลง

ถ้าคุณเพิ่มสารบัญลงในเอกสารของคุณแล้ว กระบวนการต่อไปนี้จะแทนที่สารบัญด้วยสารบัญใหม่ที่มีข้อมูลเดียวกันและมีตัวนำแบบจุดหรือเส้นไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้า

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

  สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ เส้นโยงแท็บ ให้คลิกตัวเลือกเส้นไข่ปลา

  ตัวเลือกเส้นโยงแบบจุดในกล่องโต้ตอบสารบัญ

การเปลี่ยนหมายเลขของระดับที่แสดงในสารบัญของคุณคือการแทนที่ตารางที่มีอยู่ด้วยอีกตารางที่มีระดับที่คุณต้องการ วิธีที่สั้นกว่าแต่เฉพาะทางกว่าคือ แก้ไขข้อมูลโค้ดเขตข้อมูล

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สารบัญแบบกำหนดเอง

  สารบัญแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ แสดงระดับ ให้เลือกจำนวนระดับที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 3. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

Word จะแทรกเขตข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้คำสั่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ เพิ่มหมายเลขหน้า Word จะแทรก เขตข้อมูล Page เมื่อคุณ สร้างสารบัญ Word จะแทรก เขตข้อมูล TOC

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลเพื่อเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. คลิกในสารบัญของคุณ แล้วกด Alt+F9 ข้อมูลของโค้ดเขตข้อมูลจะปรากฏระหว่างวงเล็บปีกกา และจะมีลักษณะเช่นนี้:

  โค้ดเขตข้อมูล TOC

 2. เปลี่ยนตัวเลขในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงเพียงสองระดับ ให้เปลี่ยน "1-3" เป็น "1-2"

 3. กด Alt+F9 เพื่อแสดงสารบัญอีกครั้ง

 4. อัปเดตสารบัญเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ (การอ้างอิง > อัปเดตสารบัญ)

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ให้ดูที่ โค้ดเขตข้อมูลใน Word

สำหรับคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ไขสารบัญ ให้ดู แทรกสารบัญแบบกำหนดเอง ที่ด้านล่าง

ต่อไปนี้คือวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถแก้ไขสารบัญได้

จัดรูปแบบข้อความ:

แสดงมุมมองก่อนและหลังการจัดรูปแบบสไตล์ข้อความในสารบัญ

เปลี่ยนระดับของรายการ:

แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการระดับ 3 เป็นรายการระดับ 4

เพิ่มตัวนำแบบจุด:

แสดงการเพิ่มเส้นโยงแบบจุดลงในสารบัญ

เปลี่ยนหมายเลขของระดับที่แสดง:

แสดงหมายเลขการเปลี่ยนแปลงของระดับเพื่อไม่ให้ระดับ 3 ปรากฏ

แทรกสารบัญแบบกำหนดเอง

ถ้าเอกสารของคุณมีสารบัญอยู่แล้ว กระบวนการนี้จะแทนที่สารบัญนั้นด้วยการกำหนดเองของคุณ

 1. บนแท็บ การอ้างอิ ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ จากนั้นคลิก แทรกสารบัญ

  แทรกสารบัญ

  กล่องโต้ตอบ สารบัญ จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวนำแบบจุดหรือเส้นไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ให้คลิกราย เส้นโยงแท็บ จากนั้นคลิกเส้นไข่ปลา

   คุณยังสามารถเลือกเส้นโยงแบบประได้เช่นกัน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญ ให้คลิกรายการ รูปแบบ จากนั้นคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

   คุณสามารถดูความแตกต่างของรูปแบบต่างๆ ได้ในกล่อง ตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขของระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ ให้คลิก แสดงระดับ จากนั้นคลิกหมายเลขของเลเวลที่คุณต้องการแสดง

มีอะไรที่คุณอยากทำอีกบ้าง

ต่อไปนี้เป็นวิธีต่างๆ ที่คุณสามารถแก้ไขสารบัญของคุณได้ เลือกตัวเลือกจากรายการด้านล่างสำหรับคำแนะนำแบบทีละขั้นตอน

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบของสารบัญที่ Word สร้าง คุณต้องเปลี่ยนสไตล์ของแต่ละระดับในสารบัญ นี่แยกกับสไตล์ที่คุณนำไปใช้ในหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

หลังจากเปลี่ยนแปลงสไตล์ตามที่ต้องการแล้ว Word จะใช้สไตล์นั้นทุกครั้งที่อัปเดตสารบัญ

 1. บนแท็บ การอ้างอิ ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ จากนั้นคลิก แทรกสารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

  กล่องโต้ตอบสารบัญ

 3. ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน

  ปุ่ม ปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับของรายการในสารบัญของคุณ คุณต้องเปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความนั้นในเนื้อหาเอกสารของคุณ

 1. คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกสไตล์หัวเรื่องที่สอดคล้องกับระดับที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

 3. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก อัปเดตตาราง

  ข้อความแสดงแทน

 4. คลิก อัปเดตทั้งตาราง แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณเพิ่มสารบัญลงในเอกสารของคุณแล้ว กระบวนการต่อไปนี้จะแทนที่สารบัญด้วยสารบัญใหม่ที่มีข้อมูลเดียวกันและมีตัวนำแบบจุดหรือเส้นไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บ การอ้างอิ ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ จากนั้นคลิก แทรกสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ เส้นโยงแท็บ ให้คลิกตัวเลือกเส้นไข่ปลา

  ตัวเลือกเส้นโยงแบบจุดในกล่องโต้ตอบสารบัญ

 1. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก สารบัญแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ในรายการ แสดงระดับ ให้คลิกจำนวนระดับที่คุณต้องการในสารบัญของคุณ

  แสดงระดับในกล่องโต้ตอบสารบัญ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก 2 ข้อความทั้งหมดที่ใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 หรือสไตล์หัวเรื่อง 2 จะถูกแสดงในสารบัญ

 4. เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการจะแทนที่สารบัญที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ตอบหรือไม่

โพสต์คำถามบน ฟอรัมตอบคำถามของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุงสารบัญ (หรือฟีเจอร์อื่นๆ) ใน Word หรือไม่ ถ้ามี โปรดไปที่ Word UserVoice และบอกให้เราทราบ!

ดูเพิ่มเติม

อัปเดตสารบัญ

จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญใน Word 2016 for Mac เอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×