จัดรูปแบบหรือกำหนดสารบัญเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างสารบัญแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของสารบัญได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกจำนวนระดับของหัวเรื่องที่จะรวมไว้ และระบุว่าจะให้แสดงเส้นจุดไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้าหรือไม่ คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบของข้อความ และ Word จะรักษาการจัดรูปแบบดังกล่าวเอาไว้ไม่ว่าคุณจะอัปเดตสารบัญกี่ครั้งก็ตาม

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ตัวเลือก สารบัญแบบกำหนดเอง จะแสดงบนเมนู สารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณจะเห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในกล่องทางด้านขวา

  กล่องโต้ตอบ สารบัญ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นประหรือเส้นจุดไข่ปลาระหว่างรายการและหมายเลขหน้า ในรายการ เส้นโยงแท็บ ให้เลือกสไตล์เส้น เมื่อต้องการเอาเส้นออก ให้คลิก (ไม่มี)

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏโดยรวมของสารบัญของคุณ ให้คลิกรายการ รูปแบบ แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับที่แสดงในสารบัญของคุณ ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงถัดจาก แสดงระดับ

 3. คลิก ตกลง

รูปแบบข้อความในสารบัญ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความในแต่ละระดับของสารบัญได้

 1. คลิก การอ้างอิง > สารบัญ > สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

  ตัวเลือก สารบัญแบบกำหนดเอง จะแสดงบนเมนู สารบัญ

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ใน รูปแบบ ให้คลิก จากเทมเพลต

  กล่องโต้ตอบ สารบัญ

 3. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ สไตล์ ในรายการ สไตล์ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับทุกระดับที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×