จัดรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์

คุณสามารถจัดรูปแบบพื้นหลังของสไลด์ที่มีสี หรือการเติมลวดลายหรือพื้นผิว

ตัวอย่างของพื้นหลังสไลด์ที่ใช้การไล่ระดับสี

ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการเพิ่มความคมชัดระหว่างพื้นหลังและข้อความบนสไลด์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นการไล่ระดับสีที่แตกต่างกันหรือสีทึบ การจัดรูปแบบสีและพื้นหลังของสไลด์ของคุณคือวิธีที่ดีในการสร้างความน่าสนใจ

ดูเพิ่มเติม: ข้อความ

เพิ่มลายน้ำข้อความ

ตัวอย่างของลายน้ำข้อความ “แบบร่าง” ที่ใช้เป็นพื้นหลังของสไลด์ PowerPoint

เมื่อต้องการนำสีทึบไปใช้กับพื้นหลังของคุณ

 1. คลิกขวาที่สไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มสีพื้นหลัง แล้วคลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง > สีเติมแบบทึบ

  เคล็ดลับ:   ถ้าคุณไม่เห็น จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้ลองคลิกขวาอีกครั้ง บริเวณใกล้เคียงกับขอบของสไลด์เพื่อไม่ให้เมาส์ของคุณชี้ไปที่กล่องข้อความหรือวัตถุอื่นๆ

 2. เลือก สี แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

  พื้นหลังสีทึบ

  เคล็ดลับ:   เมื่อต้องการใช้สีพื้นหลังที่ไม่มีอยู่ใน สีของธีม ให้เลือก สีเพิ่มเติม แล้วเลือกสีบนแท็บ มาตราฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าสีที่กำหนดเองและสีบนแท็บ มาตราฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนเอกสารในภายหลัง ธีม

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ความโปร่งใส ให้เลื่อนตัวเลื่อน ความโปร่งใส่

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 4. ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้สีเฉพาะกับภาพนิ่งที่เลือก ให้เลือก ปิด

  • เมื่อต้องการใช้สีกับภาพนิ่งทั้งหมด ให้เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

เมื่อต้องการนำสีไล่ระดับไปใช้กับพื้นหลังของสไลด์

 1. คลิกขวาที่สไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มสีพื้นหลังแบบไล่ระดับ แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง > สีเติมไล่ระดับ

 2. เมื่อต้องการใช้การไล่ระดับสี PowerPoint ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 ตามด้วยขั้นตอนที่ 5 เมื่อต้องการกำหนดการไล่ระดับสีเอง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ตามด้วยขั้นตอนที่ 5

 3. เมื่อต้องการใช้สีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ชนิด และทิศทางของการไล่ระดับสี ให้คลิก การไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  การไล่ระดับสีกำหนดไว้ล่วงหน้า
 4. เมื่อต้องการกำหนดแบบแผนชุดสีไล่ระดับเอง ให้ทำดังนี้

  • ภายใต้ จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้เลือกจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีจุดแรก (คือ 1 ในไดอะแกรมด้านล่าง)

  • คลิกลูกศรลงของ สี แล้วเลือก สีของธีม หรือ สีมาตรฐาน

   การเปลี่ยนสีของแต่ละจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

   เคล็ดลับ:   เลือก สีเพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกสีมาตราฐานเพิ่มเติม หรือสร้างสีแบบกำหนดเอง

  • เมื่อต้องการปรับความครอบคลุมของสี ให้คลิกและลากตัวจุดหยุดไปทางขวาหรือซ้าย หรือคุณสามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์แบบเพิ่มด้วยการเลื่อน ตำแหน่ง ขึ้นและลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

  • ทำสิ่งเดียวกันสำหรับจุดหยุดการไล่ระดับสีอื่นๆ (มี 4 จุดที่แสดงในไดอะแกรมตัวอย่างด้านบน)

 5. ปรับ ความสว่าง ตามต้องการ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ความโปร่งใส ให้เลื่อนตัวเลื่อน ความโปร่งใส

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้สีเฉพาะกับภาพนิ่งที่เลือก ให้คลิก ปิด

  • เมื่อต้องการใช้สีกับภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

คุณต้องการให้งานนำเสนอของคุณดูทันสมัยกว่านี้หรือไม่ ตรวจดู แกลเลอรีเทมเพลต PowerPoint สำหรับการออกแบบอย่างมืออาชีพที่คุณสามารถเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณได้ ใน PowerPoint ให้พิมพ์ เทมเพลต ในกล่อง บอกสิ่งที่ต้องทำ

 1. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มสีพื้นหลังลงไป

  เคล็ดลับ:   เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้คลิกสไลด์ แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์อื่นๆ

 2. ไปที่ ออกแบบ > สไตล์พื้นหลัง > จัดรูปแบบพื้นหลัง

 3. เลือก เติม > เติมแบบทึบ

  การจัดรูปแบบพื้นหลัง
 4. เลือก สี ตัวใช้เลือกสี แล้วเลือกสีคุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้เลือก สีเพิ่มเติม แล้วเลือกสีบนแท็บ มาตราฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีที่กำหนดเองและสีบนแท็บ มาตราฐาน จะไม่ถูกอัปเดตถ้าคุณเปลี่ยนเอกสารในภายหลัง ธีม

  เคล็ดลับ:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ความโปร่งใส ให้เลื่อนตัวเลื่อน ความโปร่งใส่

  • คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้สีกับสไลด์ที่คุณลือกเท่านั้น ให้คลิก ปิด

  • เมื่อต้องการใช้สีกับภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มสีพื้นหลังลงไป

  เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้คลิกที่สไลด์หนึ่ง แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์อื่นๆ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง แล้วคลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  รูปแท็บ ออกแบบ
 3. คลิก เติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

  หรือ ถ้าคุณต้องการใช้การไล่ระดับสรหรือการเติมพื้นผิว ให้คลิก เติมการไล่ระดับสี หรือ เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. คลิก สี ตัวใช้เลือกสี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ความโปร่งใส ให้เลื่อนตัวเลื่อน ความโปร่งใส

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้สีเฉพาะกับภาพนิ่งที่เลือก ให้คลิก ปิด

  • เมื่อต้องการใช้สีกับภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ผู้สนับสนุน: Roger Haight

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×