จัดรูปแบบวัน เวลา หรือตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บางตัวเลือกที่อธิบายไว้ในบทความนี้นำไปใช้เฉพาะเมื่อคุณเลือกภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ในรายการตำแหน่งที่ตั้ง ในรูปแบบวันรูปแบบเวลา หรือกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเวลาและวัน

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบกล่องข้อความ กล่องนิพจน์ และตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ในเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อระบุวิธีวัน เวลา และตัวเลขจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่เหล่านั้นลงในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวมของจัดรูปแบบข้อมูล

การพิจารณาความเข้ากันได้

ระบุรูปแบบวันหรือเวลา

ระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยม

เปลี่ยนวิธีลบจะแสดงตัวเลข

เพิ่ม หรือเอาการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเลข

เพิ่ม หรือลบสัญลักษณ์การจัดกลุ่มตัวเลขในตัวเลข

เพิ่ม หรือลบสัญลักษณ์สกุลเงิน

ภาพรวมของการจัดรูปแบบข้อมูล

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่จัดรูปแบบเพื่อระบุวิธีที่ข้อมูลจะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในกล่องข้อความ กล่องนิพจน์ หรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลที่จัดรูปแบบ ด้วยตัวควบคุมชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น โดยการเพิ่มข้อมูลลงในตัวควบคุมการจัดรูปแบบ คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่า:

 • วันที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันมีรูปแบบของ dd/mm/yy เช่น 14/03/07

 • เวลาที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมกล่องข้อความมีรูปแบบของ 00:00:00 เช่น 09:46:55

เมื่อคุณนำข้อมูลที่จัดรูปแบบลงในตัวควบคุม คุณสามารถเลือกจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำงานกับกล่องข้อความ กล่องนิพจน์ หรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน ข้อมูลที่จัดรูปแบบจะได้รับการสนับสนุนสำหรับชนิดข้อมูลบางอย่างสำหรับตัวควบคุมเหล่านี้เท่านั้น

เช่น ถ้าคุณเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถเลือกได้หลายชนิดข้อมูลแตกต่างกันสำหรับตัวควบคุมนั้น ข้อความรวมถึง จำนวนเต็ม ทศนิยม วัน เวลา และวัน และเวลา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการระบุข้อมูลที่จัดรูปแบบสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความ คุณสามารถเลือกระหว่างเท่านั้นเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม วัน เวลา วัน และเวลาแบบ เนื่องจากเหล่านี้คือชนิดข้อมูลเฉพาะสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความที่จัดรูปแบบข้อมูลที่สนับสนุนออก

ชนิดข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตัวควบคุมที่สนับสนุนเหล่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูลใน InfoPath ที่จัดรูปแบบข้อมูลที่สนับสนุน ข้อมูลที่จัดรูปแบบตัวเลือกสำหรับชนิดข้อมูลเหล่านั้น และตัวควบคุมที่สนับสนุน

ชนิดข้อมูล

รูปแบบข้อมูลที่มีอยู่

ได้รับการสนับสนุนในตัวควบคุมเหล่านี้

จำนวนเต็ม

 • ไม่มี

 • ตัวเลข

 • สกุลเงิน

 • กล่องข้อความ

 • กล่องนิพจน์

Decimal

 • ไม่มี

 • ตัวเลข

 • เปอร์เซ็นต์

 • สกุลเงิน

 • กล่องข้อความ

 • กล่องนิพจน์

วันที่

 • ไม่มี

 • 3/14/2007 *

 • วันพุธ เดือน 14 มีนาคม 2007 *

 • เดือนมีนาคม 2007 *

 • วันพุธ เดือน 14 มีนาคม 2007

 • เดือน 14 มีนาคม 2007

 • วันพุธ 14 มีนาคม 2007

 • เดือนมีนาคม 2007 14

 • 3/14/2007

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 03/14/2007

 • 07/03/14

 • 2007 03 14

 • 07 14-มี.ค.

 • เดือนมีนาคม 2007

 • กล่องข้อความ

 • กล่องนิพจน์

 • ตัวใช้เลือกวันที่

เวลา

 • ไม่มี

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 น.

 • 09:46:55 น.

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 น.

 • 09:46 น.

 • 9:46

 • 09:46

 • กล่องข้อความ

 • กล่องนิพจน์

 • ตัวใช้เลือกวันที่

วันที่และเวลา

เมื่อคุณนำไปใช้ชนิดข้อมูลวันและเวลาลงในตัวควบคุม คุณสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลเดียวกันกับที่คุณจะตั้งสำหรับรูปแบบเวลาและรูปแบบวันแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่ารูปแบบวันที่เป็นเดือน 14 มีนาคม 2007และรูปแบบเวลาเป็น9:46

 • กล่องข้อความ

 • กล่องนิพจน์

 • ตัวใช้เลือกวันที่

หมายเหตุ: 

 • รูปแบบข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันจะถูกปรับปรุงเพื่อแสดงรูปแบบปัจจุบันที่ระบุ โดยการตั้งค่าระบบของผู้ใช้

 • ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), บางรูปแบบวันจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อผู้ใช้ของคุณให้กรอกฟอร์ม โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น รูปแบบวัน 14 ของ mars 01 จะไม่ได้รับการสนับสนุนในภาษาฝรั่งเศส (เบลเยี่ยม)

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อมูลจะไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบวันหรือเวลา

แม้ว่าคุณสามารถระบุข้อมูลที่จัดรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูลหลาย คุณสามารถระบุได้ว่าวันและเวลาจะแสดงเฉพาะสำหรับตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน ตัวควบคุมกล่องข้อความ หรือนิพจน์ตัวควบคุมกล่องที่มีวัน เวลา หรือชนิดข้อมูลวันและเวลา

หมายเหตุ: เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กันจะถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนการแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมเดียวกัน เมื่อต้องการแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหากสอง อ้างถึงขั้นตอน "แสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหาก" ที่ส่วนท้ายของขั้นตอนนี้

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวใช้เลือกวัน กล่องข้อความ หรือนิพจน์กล่องตัวควบคุมมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวัน ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

  • สำหรับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้แน่ใจว่า รายการจัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบรูปแบบชนิดข้อมูล ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • การจัดรูปแบบตัวควบคุมเพื่อแสดงเฉพาะวัน เลือกลักษณะที่คุณต้องในรายการแสดงวันที่ดังนี้

  • การจัดรูปแบบตัวควบคุมเพื่อแสดงเวลาเท่านั้น เลือกลักษณะที่คุณต้องในรายการแสดงเวลาดังนี้

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวควบคุมเพื่อแสดงวันและเวลา เลือกลักษณะที่คุณต้องการสำหรับวันที่ในรายการแสดงวันที่เช่นนี้ ทางแล้ว เลือกลักษณะที่คุณต้องการสำหรับเวลาในรายการแสดงเวลาดังนี้

   หมายเหตุ: ลักษณะการแสดงผลที่มีเครื่องหมายดอกจันจะถูกปรับปรุงเพื่อแสดงรูปแบบปัจจุบันที่ระบุ โดยการตั้งค่าระบบของผู้ใช้

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกประเทศ หรือภูมิภาคที่คุณต้องการในรายการ ตำแหน่งที่ตั้ง

เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนการแสดงของวันและเวลาในตัวควบคุมเดียวกัน ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหาก:

การแสดงวันที่และเวลาในตัวควบคุมที่แยกจากกัน

ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า เทมเพลตของคุณฟอร์มประกอบด้วยตัวควบคุมสอง ว่า ทั้งสองตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล

 1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือกล่องนิพจน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงวันที่

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. มั่นใจได้ว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลวันและเวลา แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

 4. ในรายการ แสดงวันที่ในรูปแบบนี้ ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่และเวลา ให้คลิกลักษณะการแสดงที่คุณต้องการ

 5. ในรายการ แสดงเวลาในรูปแบบนี้ ให้คลิก (ไม่แสดงเวลา)

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

 7. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือกล่องนิพจน์ในแม่แบบฟอร์มของคุณที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงเวลา

 8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 9. มั่นใจได้ว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลวันและเวลา แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

 10. ในรายการ แสดงวันที่ในรูปแบบนี้ ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่และเวลา ให้คลิก (ไม่แสดงวันที่)

 11. ในรายการ แสดงเวลาในรูปแบบนี้ ให้คลิกลักษณะการแสดงที่คุณต้องการ

 12. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกประเทศ หรือภูมิภาคที่คุณต้องการในรายการ ตำแหน่งที่ตั้ง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกระบบภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) รูปแบบวันที่บางอย่างจะไม่พร้อมให้ใช้งานได้เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบวันที่ 14-มี.ค.-01 ไม่ได้รับการสนับสนุนในระบบภาษาฝรั่งเศส (เบลเยียม) เมื่อต้องการแน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้รูปแบบวันที่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

จำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ

คุณสามารถระบุจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่จะแสดงเฉพาะ สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความที่มีชนิดข้อมูลทศนิยม หรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นทศนิยม เปลี่ยนจำนวนตำแหน่งทศนิยมมีผลเฉพาะค่าที่แสดง และไม่ใช่ค่าที่ถูกบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูล

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม นั้นแล้ว คลิกรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. ในรายการตำแหน่งทศนิยม ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน เลือกจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการแสดงจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ผู้ใช้พิมพ์ลงในตัวควบคุม คลิกอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนวิธีลบจะแสดงตัวเลข

คุณสามารถระบุจำนวนลบจะแสดงเฉพาะสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความที่มีชนิดข้อมูลทศนิยม หรือตัวเลขทั้งหมด หรือ ตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่ถูกจัดรูปแบบการแสดงตัวเลขทศนิยม หรือทั้งหมดได้

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม นั้นแล้ว คลิกรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. ในรายการที่แสดงจำนวนลบแบบนี้ ที่ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ เลือกลักษณะที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเอาการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเลข

คุณสามารถจัดรูปแบบตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์เพื่อให้ตัวเลขที่ผู้ใช้พิมพ์ลงในกล่องจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ การจัดรูปแบบนี้มีผลต่อทั้งวิธีแสดงค่าในฟอร์มและวิธีที่ค่าจะถูกบันทึกไว้ ซึ่งหมายความ ว่า ค่าใด ๆ ที่มีพิมพ์ลงในตัวควบคุมที่มีการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์จะถือเป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: 

 • InfoPath เพิ่มสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ลงในป้ายชื่อตัวควบคุม คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ปรากฏ ทางแล้ว พิมพ์%

 • คุณสามารถเพิ่มรูปแบบเปอร์เซ็นต์เฉพาะ กับตัวควบคุมกล่องข้อความที่มีชนิดข้อมูลทศนิยม หรือตัวควบคุมกล่อง expression ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นทศนิยม

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม นั้นแล้ว คลิกรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบทศนิยม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้คลิก เปอร์เซ็นต์

  • เมื่อต้องการเอาการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ คลิกหมายเลข

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือลบสัญลักษณ์การจัดกลุ่มตัวเลขในตัวเลข

คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์การจัดกลุ่มตัวเลขเท่านั้น สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความที่มีชนิดข้อมูลทศนิยม หรือตัวเลขทั้งหมด หรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นตัวเลขทศนิยม หรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับระบบภาษาที่คุณเลือก ตัวคั่นอาจแยกน้อยกว่าสามตัวเลข การเพิ่ม หรือการเอาสัญลักษณ์จัดกลุ่มตัวเลขมีผลต่อเฉพาะค่าที่แสดง ไม่ใช่ค่าที่ถูกบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูล

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม นั้นแล้ว คลิกรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบชนิดข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์การจัดกลุ่มตัวเลขเป็นจำนวน เลือกใช้การจัดกลุ่มตัวเลขสัญลักษณ์ กล่องกาเครื่องหมาย ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการเอาสัญลักษณ์จัดกลุ่มตัวเลขจากตัวเลข ยกเลิกเลือกใช้จัดกลุ่มตัวเลขสัญลักษณ์ กล่องกาเครื่องหมาย ภายใต้ตัวเลือกอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือลบสัญลักษณ์สกุลเงิน

คุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์สกุลเงินเฉพาะ สำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความที่มีชนิดข้อมูลทศนิยม หรือตัวเลขทั้งหมด หรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นตัวเลขทศนิยม หรือทั้งหมด เพิ่ม หรือเอาสัญลักษณ์สกุลเงินมีผลต่อเฉพาะค่าที่แสดง ไม่ใช่ค่าที่ถูกบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูล

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กล่องข้อความ ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม นั้นแล้ว คลิกรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบชนิดข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์สกุลเงิน คลิกสกุลเงิน และในรายการสกุลเงิน เลือกชนิดของสกุลเงินที่คุณต้องการแสดง

  • เมื่อต้องการเอาสัญลักษณ์สกุลเงิน คลิกหมายเลข

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×