จัดรูปแบบรูปภาพใน 2016 Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกรูปภาพลงในเอกสาร Word ของคุณจากหลายสถานที่ เช่นคอมพิวเตอร์ของคุณ แหล่งข้อมูลออนไลน์เช่น Bing.com เว็บเพจ หรือรูปภาพที่สแกน รูปภาพคุณแทรกสามารถปรับขนาด หมุน และพลิก — หรือ เพื่อให้มีลักษณะ ตามคุณต้อง การทำให้พอดีกับหน้าได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ในหัวข้อนี้

พลิกรูปภาพ

ทำให้รูปภาพโปร่งใส

ตั้งค่ารูปภาพ

หัวข้ออื่น ๆ ในวิธีใช้ Office:

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

เพิ่มรูปภาพเป็นลายน้ำของพื้นหลัง

การพลิกรูปภาพ

การพลิกรูปภาพย้อนกลับรูปตามแนวนอน หรือแนว ตั้ง ว่าสะท้อนมองเห็น คุณสามารถใช้ลักษณะพิเศษนี้เมื่อต้องการกำหนดเอง หรือเพิ่มหลายรูปแบบเมื่อต้องการแทรกภาพประกอบหรือกราฟิก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพลิกรูปภาพของลูกศรเพื่อชี้ในทิศทางตรงกันข้าม

 1. คลิกรูปภาพคุณต้องการพลิก

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกหมุนวัตถุ

  บนแท็บรูปแบบรูปภาพ หมุนวัตถุจะถูกเน้น

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก พลิกแนวตั้ง เมื่อต้องการพลิกรูปภาพที่เลือกตามแนวตั้ง

  • คลิก พลิกแนวนอน เมื่อต้องการพลิกรูปภาพที่เลือกตามแนวนอน

หมายเหตุ: ถ้าผลลัพธ์เป็นไม่สิ่งที่คุณต้อง กด คำสั่ง + Z บนคีย์บอร์ดของคุณเมื่อต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพลิกรูปภาพที่ประกอบด้วยข้อความ ไม่จะสามารถอ่านได้อย่างง่ายดายนั้นได้

การทำให้รูปภาพโปร่งใส

ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเป็นสีจางกว่า คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปภาพ คุณอาจทำสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้รูปภาพอ่อนกว่าข้อความ

 1. คลิกรูปภาพคุณต้องการทำให้โปร่งใสมากขึ้น

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกความโปร่งใส แล้ว คลิ กระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

  บนแท็บรูปแบบรูปภาพ จะถูกเน้นความโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับแต่ง จำนวนความโปร่งใส คลิกตัวเลือกความโปร่งใสของรูปภาพ ซึ่งเปิดบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ บนด้านขวาของหน้าต่าง Word ในบานหน้าต่าง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส เปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสที่คุณต้องการ

รูปภาพของการตั้งค่าใหม่

คุณสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับรูปภาพการตั้งค่าใหม่

 1. คลิกรูปภาพคุณต้องการตั้งค่าใหม่ไปยังสภาพเดิม

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการตั้งค่ารูปภาพ

  เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกการตั้งค่ารูปภาพ เพื่อตั้งค่ารูปภาพไปยังสภาพเดิม

  • คลิกการตั้งค่ารูปภาพและขนาด การตั้งค่ารูปภาพไปยังสภาพเดิม และยัง คืนค่ารูปภาพไปเป็นขนาดเดิม

  บนแท็บรูปภาพ รูปภาพที่มีการตั้งค่าใหม่จะถูกเน้น

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×