Office

จัดรูปแบบพื้นหลังของกราฟิก SmartArt ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง และจัดรูปแบบพื้นหลังของกราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นหลังสำหรับสไลด์ ดูรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้เป็นพื้นหลังในเอกสาร ดูแทนหรือลบรูปภาพ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมลักษณะพิเศษกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูที่การเปลี่ยนสีของรูปร่าง เส้น ขอบรูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถทำให้พื้นหลังของกราฟิก SmartArt ของคุณสีเติมแบบทึบหรือไล่ระดับสี หรือใช้พื้นผิวหรือรูปภาพเป็นพื้นหลัง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกบานหน้าต่าง เติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิก สี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลังสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนสีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนมาตรฐาน แท็บจะถูกอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถใช้การไล่ระดับสี เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนสี จากอ่อนลงในการแรเงาเป็นสีเข้มขึ้น หรือ จากสีหนึ่งไปยังอีกทีละน้อย แม้แต่คุณสามารถใช้ไล่ระดับสีเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์รุ้ง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกบานหน้าต่างการเติม แล้ว คลิ กสีเติมไล่ระดับ

 3. การเลือกสีเติมไล่ระดับสีภายใน คลิกสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือการไล่ระดับสีที่กำหนดไว้ (โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Office ของคุณ) รูปปุ่ม แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้อง

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับสีเติมไล่ระดับ ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุทิศทางการใช้เมื่อรูปวาดสีเติมไล่ระดับ เลือกตัวเลือกจากรายการชนิด ชนิดที่คุณเลือกกำหนดตัวเลือกที่พร้อมใช้งานภายใต้ทิศทาง

  • เมื่อต้องการเลือกความคืบหน้าอื่นของสีและการแรเงา คลิกทิศทาง ทางแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คำแนะนำที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของการไล่ระดับสีที่คุณเลือกในรายการชนิด

  • เมื่อต้องการระบุมุมซึ่งถูกหมุนสีเติมไล่ระดับภายในรูปร่าง ใส่ค่าองศาที่คุณต้องการในกล่องมุม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกเชิงเส้น ในรายการชนิด

  • การตั้งค่าการไล่ระดับสี คลิกหยุดตัวเลขในรายการ แล้ว ตั้งค่าตำแหน่ง สี และค่าความโปร่งใส

   จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีประกอบตำแหน่ง สี เป็นค่าความโปร่งใส และเป็นค่าความสว่าง และใช้เพื่อสร้างการไล่ระดับสีที่ไม่ใช่เชิงเส้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ต่อจากสีแดงถึงสีเขียวถึงสีน้ำเงิน คุณต้องการเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับที่สามซึ่งหนึ่งสำหรับแต่ละสี หรือถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ปรากฏเฉพาะในมุมของรูปร่าง คุณจำเป็นต้องใช้การไล่ระดับสีเพื่อทำให้การไล่ระดับสีไม่ใช่เชิงเส้น

   เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการเปลี่ยนสีและความโปร่งใสในสีเติมไล่ระดับ), เลื่อนแถบเลื่อนหยุดตำแหน่ง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

   เมื่อต้องการเลือกสีที่ใช้สำหรับการไล่ระดับสี คลิกสี รูปปุ่ม ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างการไล่ระดับสีเดียว เลือกเงาที่แตกต่างกันของสีเดียวกัน เมื่อต้องการสร้างการไล่ระดับสีแบบหลาย เลือกสีที่ต่างกันสำหรับแต่ละการไล่ระดับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์รุ้ง โดยการทำให้คุณแรกการไล่ระดับสีแดง สีส้มที่สองไล่ระดับสี และอื่น ๆ

   เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถดูผ่านสีพื้นหลัง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้ ค่าความโปร่งใสนำไปใช้กับการไล่ระดับสี ไม่เพื่อเติมโดยรวม

   เมื่อต้องการระบุความสว่างของพื้นหลัง เลื่อนแถบเลื่อนความสว่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการไล่ระดับสีที่มีอยู่ ในรายการให้คลิกหมายเลขหยุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง . เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาหยุด คลิกเพิ่ม หรือเอาออก

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกบานหน้าต่างการเติม แล้ว คลิ กเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

 3. คลิกพื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกบานหน้าต่างการเติม แล้ว คลิ กเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากไฟล์ คลิกไฟล์ ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้ว ดับเบิลคลิก

  • เมื่อต้องการวางรูปภาพที่คุณคัดลอก ให้คลิก คลิปบอร์ด

  • เมื่อต้องการใช้คลิปอาร์ตเป็นรูปภาพพื้นหลัง ให้คลิก คลิปอาร์ต จากนั้นในกล่อง ค้นหาข้อความ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายถึงคลิปที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อไฟล์ของคลิปอาร์ตบางส่วนหรือทั้งหมด

  • เมื่อต้องการรวมคลิปอาร์ตที่มีให้ใช้งานบน Microsoft Office Online ไว้ในการค้นหาของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหาจาก Office Online คลิก ดำเนินการ แล้วคลิกคลิปที่จะแทรก

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกบานหน้าต่างการเติม แล้ว คลิ กไม่เติม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×