จัดรูปแบบตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากคุณเพิ่มตารางลงในหน้าคุณสามารถเลือก ปรับเปลี่ยน จัดรูปแบบ จัดชิด และแปลงตารางเพื่อเปลี่ยนวิธีจะค้นหา และการทำงาน

 1. เปิดหน้าที่มีตารางที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ของตารางเพื่อแสดงแท็บ เครื่องมือตาราง ที่ซ่อนอยู่บน Ribbon

 3. ในแท็บ เครื่องมือตาราง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของตารางอย่างแม่นยำก่อนนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนที่เลือก ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon เลือก

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ใดๆ ที่ไม่ต้องการออกจากตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon ลบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมลงในตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon แทรก

  • เมื่อต้องการนำเส้นขอบตารางและการแรเงาเซลล์ไปใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon รูปแบบ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความภายในเซลล์ของตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon การจัดแนว

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลในเซลล์ของตาราง หรือต้องการเพิ่มแถวส่วนหัวลงในตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon ข้อมูล

คุณยังสามารถแปลงตารางเป็นสเปรดชีต Excel ได้ด้วย

เคล็ดลับ: คำสั่งตารางที่มีให้ใช้งานส่วนใหญ่ ยังสามารถใช้งานได้โดยคลิกขวาที่เซลล์ตาราง และคลิกคำสั่ง ตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×