จัดรูปแบบตารางใน OneNote Online

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณแทรกตารางบนหน้าใน OneNote Online คุณสามารถเลือก ปรับเปลี่ยน และจัดรูปแบบตารางเพื่อเปลี่ยนลักษณะปรากฏ

 1. ใน OneNote Online เปิดหน้าที่ประกอบด้วยตารางคุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ของตารางเพื่อแสดงแท็บ เครื่องมือตาราง บน Ribbon

 3. ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของตารางอย่างแม่นยำก่อนนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนที่เลือก ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon เลือก

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ใดๆ ที่ไม่ต้องการออกจากตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon ลบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมลงในตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon แทรก

  • เมื่อต้องการนำเส้นขอบตารางไปใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon เส้นขอบ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความภายในเซลล์ของตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon การจัดแนว

  • เมื่อต้องการนำสีพื้นหลังเพื่อเลือกเซลล์ในตารางของคุณ ใช้คำสั่งในกลุ่ม ribbon การแรเงา

เคล็ดลับ: นอกจากนี้สามารถใช้คำสั่งในตัวเลือกแทรกลบ และกลุ่ม ribbon การแรเงา ด้วยการคลิกขวาภายในตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×