จัดรูปแบบตารางใน OneNote Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณแทรกตารางบนหน้าใน OneNote Online คุณสามารถเลือก ปรับเปลี่ยน และจัดรูปแบบตารางเพื่อเปลี่ยนลักษณะปรากฏ

 1. ใน OneNote Online เปิดหน้าที่ประกอบด้วยตารางคุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ของตารางเพื่อแสดงแท็บ เครื่องมือตาราง บน Ribbon

 3. ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของตารางอย่างแม่นยำก่อนนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนที่เลือก ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon เลือก

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ใดๆ ที่ไม่ต้องการออกจากตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon ลบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมลงในตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon แทรก

  • เมื่อต้องการนำเส้นขอบตารางไปใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon เส้นขอบ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความภายในเซลล์ของตาราง ให้ใช้คำสั่งในกลุ่ม Ribbon การจัดแนว

  • เมื่อต้องการนำสีพื้นหลังเพื่อเลือกเซลล์ในตารางของคุณ ใช้คำสั่งในกลุ่ม ribbon การแรเงา

เคล็ดลับ: นอกจากนี้สามารถใช้คำสั่งในตัวเลือกแทรกลบ และกลุ่ม ribbon การแรเงา ด้วยการคลิกขวาภายในตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×