จัดรูปแบบตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำรูปแบบตัวเลข เช่น วันที่ สกุลเงิน หรือแม้แต่เศษส่วนไปใช้กับเซลล์ในเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับงบประมาณรายไตรมาส คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขสกุลเงินเพื่อแสดงตัวเลขของคุณเป็นค่าทางการเงินได้ หรือถ้าคุณมีคอลัมน์วันที่ คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงวันที่เป็นแบบใด เช่น มีนาคม 14, 2555, 14-มี.ค.-55 หรือ 3/14

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด CTRL+1

  บน Mac กดควบคุม + 1 หรือคำสั่ง + 1

 3. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกแท็บ ตัวเลข

 4. เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกการเปลี่ยนแปลงที่เจาะจงไปยังรูปแบบทางด้านขวา

กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

เคล็ดลับ: คุณมีตัวเลขที่แสดงขึ้นในเซลล์ของคุณเป็น #,### ได้อย่างไร นี้อาจแสดงว่า เซลล์ของคุณไม่กว้างพอที่จะแสดงเป็นจำนวนเต็ม ลองคลิกสองครั้งที่เส้นขอบด้านขวาของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มี #,### จะการปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับตัวเลข คุณยังสามารถลากเส้นขอบด้านขวาของคอลัมน์เพื่อให้ได้ขนาดคุณต้องการ

หยุดการจัดรูปแบบอัตโนมัติกับตัวเลขของคุณ

บางครั้งเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขลงในเซลล์ หรือนำเข้าตัวเลขมาจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้ว Excel จัดรูปแบบตัวเลขเหล่านั้นได้ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ตัวเลขที่มีเครื่องหมายทับ (/) หรือเครื่องหมายยัติภังค์ (-) Excel อาจเข้าใจไปว่าคุณกำลังพิมพ์วันที่อยู่ จึงนำเอารูปแบบ วันที่ มาใช้ ถ้าต้องการหยุดเหตุการณ์นี้ คุณจำเป็นต้องนำรูปแบบ ข้อความ มาใช้กับเซลล์เหล่านั้น แล้วจึงใส่ตัวเลขของคุณ

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด CTRL+1

  บน Mac กดควบคุม + 1 หรือคำสั่ง + 1

 3. บนแท็บ ตัวเลข ในรายการ รูปแบบ ให้คลิก ข้อความ

บันทึกเป็น ข้อความ ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลขหรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×