จัดรูปแบบตัวเลขให้ยังคงนำหน้าด้วยเลขศูนย์ใน Excel Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขที่เริ่มต้นด้วยศูนย์ เช่น หมายเลขรหัสประจำตัว หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผลิตภัณฑ์ หรือรหัสไปรษณีย์ Excel จะเอาเลขศูนย์ที่นำหน้าอยู่ออกไป เพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ ให้คุณนำรูปแบบ ข้อความ ไปใช้กับเซลล์ก่อนที่คุณจะพิมพ์หรือวางตัวเลข วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกเซลล์บนเวิร์กชีตของคุณที่คุณกำลังจะเพิ่มข้อมูล

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบตัวเลข > ข้อความ

รูปแบบข้อความสำหรับตัวเลข

  1. พิมพ์หรือวางตัวเลขในเซลล์ที่จัดรูปแบบไว้

เคล็ดลับ: ให้ใช้รูปแบบ ตัวเลข สำหรับตัวเลข ที่มี 12 หลักหรือมากกว่า มิฉะนั้น Excel Online จะใช้รูปแบบ เชิงวิทยาศาสตร์ โดยอัตโนมัติ และจะแปลงตัวเลขใดๆ หลังจากหลักที่ 15 เป็นเลขศูนย์ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบตัวเลขที่มีให้ใช้งาน และวิธีการจัดรูปแบบตัวเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×