จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ Excel ปฏิบัติกับตัวเลขบางชนิดเสมือนกับเป็นข้อความ คุณสามารถใช้รูปแบบข้อความแทนรูปแบบตัวเลขได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้หมายเลขบัตรเครดิต หรือรหัสตัวเลขอื่นๆ ที่มี 16 หลักหรือมากกว่านั้น คุณต้องใช้รูปแบบข้อความ เนื่องจาก Excel มีตำแหน่งทศนิยมได้สูงสุด 15 ตำแหน่งและจะปัดเศษตัวเลขที่ตามหลังตำแหน่งที่ 15 ลงเป็นศูนย์ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น

เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าตัวเลขถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความอยู่หรือไม่ เนื่องจากตัวเลขจะถูกจัดชิดซ้ายแทนที่จะเป็นจัดชิดขวาในเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วง ของเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบเป็นข้อความ วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์ว่าง และใส่ตัวเลขหลังจากที่คุณจัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความแล้วได้ ตัวเลขดังกล่าวจะได้รับการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม หมายเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก ข้อความ ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนไปยังส่วนท้ายของรายการ

  นำรูปแบบข้อความไปใช้กับตัวเลข
  กล่องรายการจัดรูปแบบการใส่หมายเลขใน Excel Online

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการใช้ตำแหน่งทศนิยมในตัวเลขที่ได้รับการจัดเก็บเป็นข้อความ คุณอาจต้องใส่ตำแหน่งทศนิยมเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขดังกล่าว

 • เมื่อคุณใส่ตัวเลขที่เริ่มต้น ด้วยเลขศูนย์นั่นคือตัวอย่าง รหัสผลิตภัณฑ์นั่นคือ Excel จะลบศูนย์ตามค่าเริ่มต้น ถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการไม่ คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่บังคับให้ Excel เพื่อเก็บเลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพิมพ์ หรือวางรหัสผลิตภัณฑ์หลักสิบในเวิร์กชีต Excel จะเปลี่ยนตัวเลขเช่น 0784367998 เพื่อ 784367998 ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยตัวโค้ด0000000000ซึ่งบังคับให้ Excel จะแสดงตัวเลขหลักสิบทั้งหมดของรหัสผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตัวเลขศูนย์นำหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ดูสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองและเก็บเลขศูนย์นำหน้าในรหัสตัวเลข

 • บางครั้ง ตัวเลขอาจถูกจัดรูปแบบ และเก็บไว้ในเซลล์เป็นข้อความ ซึ่งเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสามารถทำให้เกิดปัญหากับการคำนวณ หรือจัดเรียงสับสนพืชผัก นี้ในบางครั้งเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเข้า หรือคัดลอกตัวเลขจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่น ในสถานการณ์นี้ คุณต้องแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความกลับไปยังหมายเลข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลข

 • คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อแปลงตัวเลขเป็นข้อความในรูปแบบตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง สำหรับตัวอย่างเทคนิคนี้ ดูเก็บเลขศูนย์นำหน้าในรหัสตัวเลข สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน TEXT ดูที่ฟังก์ชันข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×