ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จัดรูปแบบชนิดข้อมูล Yes/No

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ Format เป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Yes/No, True/False หรือ On/Off หรือเป็นรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Yes/No ได้

การตั้งค่า

Access ใช้ กล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุม เป็นตัวควบคุมเริ่มต้นสำหรับชนิดข้อมูล Yes/No รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเองจะถูกข้ามเมื่อตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายถูกใช้ ดังนั้น รูปแบบเหล่านี้จะใช้เฉพาะกับข้อมูลที่แสดงในตัวควบคุม กล่องข้อความ เท่านั้น

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Yes, True และ On มีค่าเท่ากัน เช่นเดียวกับ No, False และ Off ถ้าคุณระบุหนึ่งรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นใส่ค่าที่เท่ากัน รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของค่าที่เท่ากันจะถูกแสดง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ True หรือ On ในตัวควบคุมกล่องข้อความที่มีคุณสมบัติ Format เป็น Yes/No ค่านั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น Yes โดยอัตโนมัติ

รูปแบบที่กำหนดเอง

ชนิดข้อมูล Yes/No สามารถใช้รูปแบบที่กำหนดเองที่มีได้สูงสุดสามส่วน

ส่วน

คำอธิบาย

ส่วนที่หนึ่ง

ส่วนนี้ไม่มีผลต่อชนิดข้อมูล Yes/No แต่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัฒภาค (;) ไว้แทนที่

ส่วนที่สอง

ข้อความที่แสดงแทนค่า Yes, True หรือ On

ส่วนที่สาม

ข้อความที่แสดงแทนค่า No, False หรือ Off


ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรูปแบบ Yes/No แบบกำหนดเองสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความ ตัวควบคุมแสดงคำว่า "Always" เป็นข้อความสีน้ำเงินสำหรับค่า Yes, True หรือ On และคำว่า "Never" เป็นข้อความสีแดงสำหรับ No, False หรือ Off

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×