ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จัดรูปแบบข้อมูล (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

ด้วย Power Query คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลจากหลายแหล่ง ด้วยการแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถามให้ตรงกับความต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

ทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูล

ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้Power Query

บทนำสู่ Microsoft Power Query สำหรับ Excelได้แก่ด้วยตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณสามารถนำทางไป กำหนด และดำเนินการแปลงข้อมูลบนแหล่งข้อมูลได้

วิธีใช้ : นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่น ด้วย Microsoft Power Query สำหรับ Excel คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงใน Excel จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล ด้วยการแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถาม

รูปร่างหรือแปลงแบบสอบถามนั่นคือการจัดรูปแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ด้วยการเพิ่ม เอาออก หรือแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถามให้ตรงกับความต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

รีเฟรชแบบสอบถามนั่นคือการรีเฟรชแบบสอบถามเพื่อนำเข้าข้อมูลล่าสุดลงในตาราง โดยไม่ต้องสร้างแบบสอบถามอีกครั้ง

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งซึ่งทำให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น และรวมไว้

กรองตารางทั้งตารางเพื่อลดขนาดของผลลัพธ์แบบสอบถาม โดยไม่รวมแถวหรือคอลัมน์ที่ขึ้นอยู่กับขนาด ค่า หรือเงื่อนไขการกรองข้อมูล

เรียงลำดับตาราง— เรียงลำดับแถวของตารางในผลลัพธ์ของคิวรีของคุณซึ่งจัดอันดับ ตาม เกณฑ์ เช่นค่าตามลำดับตัวอักษร หรือตัวเลขของคอลัมน์หนึ่ง หรือหลาย และ โดยน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับ

จัดกลุ่มแถวในตารางซึ่งจัดกลุ่มค่าจากแถวต่าง ๆ เป็นค่า ๆ เดียวซึ่งตามค่าในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์

ขยายคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตารางเกี่ยวข้องซึ่งขยายคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตารางเกี่ยวข้องเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้น กดแยกค่าในคอลัมน์บางส่วน หรือทั้งหมดจากตารางนั้น

รวมข้อมูลจากคอลัมน์— รวมข้อมูลจากคอลัมน์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยตารางเกี่ยวข้องเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการกลุ่ม การรวมถึง Sum, Count, Average, Min และ Max

แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเองลงในตารางซึ่งแทรกคอลัมน์ดัชนีหรือกำหนดเองแบบสอบถามปัจจุบันของคุณ

แก้ไขการตั้งค่าขั้นตอนแบบสอบถาม— กับบานหน้าต่างขั้นตอน เพิ่ม แก้ไข จัดลำดับใหม่ หรือลบขั้นตอนแบบสอบถามเพื่อเปลี่ยนวิธีแปลงข้อมูล

รวมแบบสอบถามหลาย— รวมหลายคิวรี ด้วยการผสาน หรือการผนวกเหล่านั้น การดำเนินการผสาน และผนวก จะทำในแบบสอบถามใด ๆ กับตารางรูปร่าง ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล

ผสานคอลัมน์ได้แก่ผสานค่าในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแบบสอบถาม

เอาคอลัมน์ออกนั่นคือการเอาคอลัมน์ที่เลือกหรือเอาคอลัมน์อื่น ออกจากแบบสอบถาม

เอาแถวที่ มีข้อผิดพลาดนั่นคือเอาแถวจากแบบสอบถามและพบข้อผิดพลาดของข้อมูล

เลื่อนระดับแถวเป็นส่วนหัวของคอลัมน์เช่นเลื่อนระดับแถวเป็น แถวส่วนหัวของคอลัมน์

แยกคอลัมน์ของข้อความเช่นแยกคอลัมน์ของข้อความเป็นหลายคอลัมน์ ตามตัวคั่น หรือ ด้วยจำนวนอักขระ

แทรกแบบสอบถามไปยังแผ่นงาน— แทรกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในแผ่นงาน Excel เมื่อคุณแทรกข้อมูลจากแบบสอบถาม คุณสามารถเลือกที่จะโหลดแบบสอบถามไปยังตัวแบบข้อมูล Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×