จัดรูปแบบข้อความในเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จัดรูปแบบข้อความหรือตัวเลขที่สามารถทำได้ปรากฏโดยเฉพาะเมื่อคุณมีขนาดใหญ่แผ่นงานที่มองเห็นได้ เปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนสีฟอนต์ สไตล์ size จัดแนวข้อความในเซลล์ หรือนำการจัดรูปแบบเอฟเฟ็กต์ออก บทความนี้แสดงวิธีคุณสามารถใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน และยัง ยกเลิกเหล่านั้น

ปุ่มการตั้งค่าฟอนต์บน Ribbon

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความหรือตัวเลขในเซลล์ปรากฏเป็นตัวหนา ตัวเอียง หรือมีขีดเส้นใต้เดี่ยวหรือขีดเส้นใต้คู่ ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ ดังนี้

กลุ่ม ฟอนต์ ของปุ่มสำหรับใช้ในการเปลี่ยนสไตล์ฟอนต์ในเซลล์

เปลี่ยนสไตล์ฟอนต์ ขนาด สี หรือนำเอฟเฟ็กต์

คลิกหน้าแรก และ:

 • สำหรับสไตล์ฟอนต์อื่น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากฟอนต์เริ่มต้น Calibri และเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดขนาดฟอนต์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากขนาดเริ่มต้น 11 และเลือกอีกขนาดข้อความอื่น

  เลือกสไตล์ฟอนต์หรือขนาดอื่นจากปุ่มฟอนต์ต่างๆ บน Ribbon

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีฟอนต์ คลิกสีฟอนต์ และเลือกสี

 • เมื่อต้องการเพิ่มสีพื้นหลัง คลิกสีเติม ถัดจากสีฟอนต์.

  เลือกสีข้อความอื่น

 • เมื่อต้องการนำขีดทับ เป็นตัวยก หรือจัดรูปแบบตัวห้อย คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ และเลือกตัวเลือกภายใต้เอฟเฟ็กต์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์ กล่องโต้ตอบ รูปแบบ ที่มีตัวยกถูกเลือกอยู่

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ

คุณสามารถวางข้อความภายในเซลล์เพื่อให้อยู่กึ่งกลาง จัดชิดด้านซ้ายหรือขวาได้ ถ้าข้อความยาว คุณสามารถใช้ ตัดข้อความ เพื่อให้มองเห็นข้อความทั้งหมดได้

เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดแนว และบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ

การจัดแนวของข้อความ

การล้างการจัดรูปแบบ

ถ้าคุณเปลี่ยนใจหลังจากนำการจัดรูปแบบใด ๆ เพื่อยกเลิก เลือกข้อความ และบนแท็บหน้าแรก คลิกล้าง > ล้างการจัดรูปแบบ

ใช้ปุ่มล้างรูปแบบเพื่อเอาการจัดรูปแบบออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×