จัดรูปแบบข้อความอีเมลใน Outlook 2016 for Mac

เครื่องมือการจัดรูปแบบข้อความใน Outlook 2016 for Mac ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาได้ด้วยการใช้ฟอนต์ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สี และตัวเลือกอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ ข้อความอาจดูเป็นทางการสำหรับหัวเรื่องที่มีความสำคัญและอาจดูสนุกสนานเมื่อคุณต้องการ และหากคุณคุ้นเคยกับแอป Office 2016 for Mac อื่นๆ เช่น Word 2016 for Mac หรือ PowerPoint 2016 for Mac คุณจะจดจำปุ่มเหล่านี้บน Ribbon ได้เมื่อคุณเขียนจดหมายฉบับใหม่หรือตอบกลับฉบับที่มีอยู่

ตัวเลือกการจัดรูปแบบบน Ribbon ใน Outlook for Mac

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานจัดรูปแบบยอดนิยมบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนฟอนต์ การฝังลิงก์ และการวางข้อความและรูปภาพลงในข้อความอีเมลของคุณ

เปลี่ยนฟอนต์

ฟอนต์เริ่มต้นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook เป็นครั้งแรกคือ Calibri (เนื้อความ) 11 แต่คุณสามารถเลือกฟอนต์อื่นๆ ได้มากมาย

 1. เน้นข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์

 2. เลือกฟอนต์และขนาดฟอนต์จากรายการดรอปดาวน์

  ตัวเลือกฟอนต์และขนาดฟอนต์ใน Outlook for Mac

 3. เพิ่มสีด้วยการเลือกปุ่ม สีฟอนต์ แล้วเลือกสี

  ตัวเลือกสีฟอนต์ใน Outlook for Mac

ฝังลิงก์

การใส่ไฮเปอร์ลิงก์ในข้อความอีเมลของคุณเป็นเรื่องง่าย ข้อความที่มีไฮเปอร์ลิงกจะมีขีดเส้นใต้และแสดงเป็นฟอนต์สีนํ้าเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นข้อความ คุณจึงสามารถแก้ไขฟอนต์ ขนาด และสีของไฮเปอร์ลิงก์ได้ คุณยังสามารถไฮไลท์ หรือทำให้เป็นตัวหนา หรือตัวเอียงได้

 1. ไฮไลท์คำที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นลิงก์

 2. เมื่อ เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

  ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์บน Ribbon ใน Outlook for Mac

 3. ใส่ URL ที่คุณต้องการใช้แล้วเลือก ตกลง คำที่คุณเลือกก่อนหน้าจะกลายเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่ผู้รับสามารถเลือกเพื่อไปยังเว็บเพจได้

  กล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์ใน Outlook for Mac

 4. เมื่อต้องการแก้ไข URL ให้เลือกคำที่มีไฮเปอร์ลิงก์อีกครั้งแล้วคลิก เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 5. เมื่อต้องการแก้ไขรูปแบบของไฮเปอร์ลิงก์ ให้เลือกคำที่มีไฮเปอร์ลิงก์แล้วคลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้เพื่อปรับใช้การจัดรูปแบบ

  ปุ่มการจัดรูปแบบใน Outlook for Mac

วางข้อความและรูปภาพลงในข้อความของคุณ

ในบางครั้ง คุณต้องการแชร์ข้อความที่ตัดมาจากจดหมาย เอกสาร หรือเว็บเพจอื่นๆ แต่ข้อความไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ ในบางครั้งเนื้อหาอาจมีมากกว่าที่คุณต้องการ บางครั้งอาจน้อยกว่า ในบางครั้งรูปแบบอาจเปลี่ยนไปในระหว่างที่คุณวาง Outlook มีเครื่องมือในการวางที่ช่วยคุณได้

 1. เลือกและคัดลอกเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความของคุณ

  สกรีนช็อตที่แสดงส่วนของเว็บเพจที่เลือกเพื่อคัดลอก

 2. ไปที่ข้อความอีเมลแล้วเลือก แก้ไข > วาง

 3. คุณจะเห็นไอคอนควบคุมการวางถัดจากข้อความที่วาง คลิกเพื่อแสดงตัวเลือกการวาง

  ตัวเลือกการวางเมื่อวางข้อความไปยัง Outlook for Mac

  • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ เก็บการจัดรูปแบบและรูปภาพเดิมไว้ทั้งหมด

  • ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง จะเปลี่ยนฟอนต์ให้ตรงกับฟอนต์ที่คุณกำลังใช้ในข้อความ รูปภาพจะไม่เปลี่ยนแปลง

   เคล็ดลับ: ถ้าขนาดฟอนต์เพิ่มขึ้นเมื่อคุณวางคำลงในข้อความ ให้ใช้ตัวเลือกการวางนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • เก็บข้อความเท่านั้น จะนำการจัดรูปแบบและรูปภาพทั้งหมดออกแล้วเหลือไว้เฉพาะข้อความ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มรายการ

จำเป็นต้องเพิ่มรายการลงในอีเมลของคุณใช่หรือไม่ Outlook 2016 for Mac มีทั้งรายการหัวข้อย่อยและลำดับเลข และรายการซ้อนกัน สำหรับสถานการณ์สมมติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้รูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขต่างๆ ได้มากมาย หรือคุณสามารถสร้างในแบบของคุณเองได้

ปุ่มรายการบน Ribbon เป็นที่ที่คุณเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถโปรโมทหรือลดระดับส่วนต่างๆ ของรายการด้วยปุ่มการเยื้องเพื่อสร้างรายการซ้อนของคุณได้

ปุ่มรายการบน Ribbon ใน Outlook for Mac

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่ต้องการให้มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

 3. เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข แล้วเริ่มพิมพ์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่สามารถใช้งานได้

  ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นรายการแล้วคลิกปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือการเรียงลำดับเลข

 4. กด Enter ทุกครั้งที่คุณต้องการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ หรือกด Enter สองครั้งเพื่อสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย

เคล็ดลับ:  เมื่อคุณเริ่มต้นย่อหน้าด้วยเครื่องหมายดอกจันและช่องว่าง (* ) หรือด้วยเลข 1 และจุด (1) Outlook จะแสดงปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเริ่มการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ถ้าคุณไม่ต้องรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นคลิก หยุดสร้างรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ หรือ หยุดจะสร้างรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

ปุ่มการแก้ไขโดยอัตโนมัติที่มีตัวเลือกเรียกตามตัวเลขโดยอัตโนมัติจะปรากฏ

คำถามที่ถามบ่อย

 1. ฉันสามารถแทรกตารางได้หรือไม่

  ยังทำไม่ได้ วิธีการแก้คือให้สร้างตารางในแอป Office อื่น เช่น Word หรือ Excel และวางลงในข้อความของคุณ คุณสามารถปรับขนาดได้โดยการลากมุมหรือเส้นขอบของคอลัมน์และแถว

 2. ตัวคัดวางรูปแบบอยู่ที่ใด

 3. ตัวคัดวางรูปแบบยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Outlook 2016 for Mac

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ปรับขนาดรูปภาพในข้อความอีเมล

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×