จัดรูปแบบข้อความอีเมลด้วยลักษณะด่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชุดสไตล์ด่วนเป็นกลุ่มของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างข้อความอีเมลที่เป็นแบบส่วนตัว ดูเป็นมืออาชีพในMicrosoft Office Outlook 2007 อย่างรวดเร็ว ลักษณะด่วนยังสามารถใช้ในการนัดหมายปฏิทิน การประชุมการร้องขอ งาน และรายการบันทึกประจำวัน และบันทึกย่อในฟอร์มที่ติดต่อ

คุณสามารถเลือกจากรายการของชุดสไตล์ด่วน และจัดรูปแบบข้อความของคุณ ด้วยสไตล์ที่พร้อมใช้งานในชุดคุณเลือกไว้แล้ว คุณยังสามารถกำหนดชุดสไตล์ด่วน โดยการปรับเปลี่ยนสไตล์ที่มีอยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำสไตล์ด่วนใหม่ตั้งค่าเป็นข้อความอีเมล

กำหนดสไตล์ในชุดสไตล์ด่วนเอง

บันทึกชุดสไตล์ด่วนแบบกำหนดเอง

นำสไตล์ด่วนใหม่ตั้งค่าเป็นข้อความอีเมล

ขณะที่คุณเรียบเรียงข้อความใหม่ คุณสามารถเลือกจากหลายปแบบสไตล์ด่วนชุด เช่นทันหรือ Elegant แต่ละชุดสไตล์ด่วนสามารถรวมสไตล์สำหรับข้อความองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นระดับหัวเรื่อง เนื้อความ ใบเสนอราคา ข้อความที่เน้น และชื่อเรื่อง

 1. คลิกที่เนื้อความของข้อความใหม่ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ

 2. ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 3. ชี้ไปที่ชุดสไตล์ แล้ว คลิ กชุดสไตล์ด่วน เช่นทันสมัย

  เมื่อคุณเลือกชุดสไตล์ด่วน คุณสามารถดูรายการของสไตล์พร้อมใช้งานในที่ตั้งบนเมนูสไตล์ โดยการคลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์ Button image หรือ ด้วยการคลิกสไตล์ด่วน ในกลุ่มสไตล์ คุณสามารถดูลักษณะพร้อมใช้งานทั้งหมดในแกลเลอรี มีรูปขนาดย่อของแต่ละสไตล์และทางเลือกสำหรับการจัดรูปแบบลักษณะแตกต่างกันออก

  หมายเหตุ: ถ้ามีขยายข้อความของคุณไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ คุณอาจไม่เห็นปุ่มสไตล์ด่วน บน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนตัวของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent แทน แกลเลอรีสไตล์ด่วนจะถูกขยายบางส่วน และคุณสามารถนำทางผ่านได้ โดยใช้ลูกศรอยู่ข้างในแกลเลอรี

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูลักษณะของชุดสไตล์ด่วนจะปรากฏในข้อความ โดยการชี้ไปที่การตั้งค่าโดยไม่ต้องคลิกที่สไตล์ด่วน

ด้านบนของหน้า

กำหนดสไตล์ในชุดสไตล์ด่วนเอง

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะไม่เปลี่ยนแปลงสไตล์ในลักษณะด่วนตั้งเนื่องจากสไตล์มีการออกแบบเพิ่มเติมอีกบุคคลหนึ่ง และง่ายต่อการใช้สไตล์ด่วนอื่นตั้งกว่าเพื่อกำหนดด้วยตนเอง แต่ ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง คุณจะต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของสไตล์ในชุดสไตล์ด่วน (เช่นระยะห่างบรรทัด ขนาดฟอนต์ หรือ ออกรหัส ตัวอย่าง)

 1. ในข้อความที่คุณกำลังเขียน ให้เลือกข้อความที่กำหนดสไตล์ ซึ่งมีแอตทริบิวต์ของสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของสไตล์หัวเรื่อง 1 ให้เลือกข้อความที่มีการนำสไตล์หัวเรื่อง 1 มาใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูแอตทริบิวต์ของสไตล์เฉพาะเจาะจง เลือกข้อความที่คุณต้องการข้อมูลสไตล์ แล้ว บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มสไตล์ คลิ กสไตล์ด่วน ข้อมูลสำหรับสไตล์คุณเลือกจะถูกเน้นในแกลเลอรี

 2. ในข้อความ ให้จัดรูปแบบข้อความที่เลือกด้วยแอตทริบิวต์ใหม่ที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนขนาดพอยต์ของฟอนต์สำหรับสไตล์หัวเรื่อง 1 จาก 16 พอยต์เป็น 14 พอยต์

 3. บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มสไตล์ ภายใต้ลักษณะด่วน คลิกขวาสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบนเมนูทางลัด

 4. คลิกอัปเด <สไตล์ > ให้ตรงกับส่วน

  หมายเหตุ: ข้อความทั้งหมดในข้อความของคุณมีลักษณะที่จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับสไตล์ใหม่ที่คุณกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงพร้อมใช้งานเฉพาะในข้อความปัจจุบัน เว้นแต่ว่าคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงสไตล์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสไตล์ด่วนที่เลือกปัจจุบันชุด ด้วยชื่อใหม่ ดูส่วนเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในบันทึกชุดสไตล์ด่วนแบบกำหนดเอง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสไตล์ในข้อความ และลักษณะจะปรับปรุงวิธีคุณคาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์ Button image นั้นแล้ว คลิกปุ่มตัวตรวจสอบลักษณะ (อยู่ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง) เพื่อค้นหาว่าข้อความได้ด้วยตนเองถูกจัดรูปแบบแทนที่จะถูกจัดรูปแบบ โดยใช้สไตล์

ด้านบนของหน้า

บันทึกชุดสไตล์ด่วนแบบกำหนดเอง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนชุดสไตล์ด่วน คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าลงในรายการของชุดสไตล์ที่คุณสามารถเลือกจากสไตล์ด่วนใหม่

 1. เปลี่ยนสไตล์ในชุดสไตล์ด่วน

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนสีหรือฟอนต์ที่ใช้ในการตั้งค่า โดยการคลิกเปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่มสไตล์ แล้ว คลิกสี หรือฟอนต์ สไตล์ด่วน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 3. ชี้ไปที่ชุดสไตล์ แล้ว คลิ กบันทึกเป็นชุดสไตล์ด่วน

 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกการตั้งค่าลักษณะด่วน พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับชุดสไตล์ด่วนใหม่ของคุณ แล้ว คลิ กบันทึก

  เมื่อต้องการดูในชุดสไตล์ด่วนใหม่ คลิกเปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่มสไตล์ แล้ว ชี้ไปที่ชุดสไตล์ ชุดสไตล์ด่วนใหม่ปรากฏในรายการเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับข้อความตลอดเวลา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×