จัดรูปแบบการแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบอาจเห็นได้ยากเมื่อคุณดูเวิร์กบุ๊กคร่าวๆ แต่คุณสามารถทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น โดยใช้การจัดรูปแบบพิเศษกับการแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบ หรือโดยสร้างกฏการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ที่มีการแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบ เมื่อต้องการเลือกหลายเซลล์ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ขณะเลือกแต่ละเซลล์

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก รูปแบบ > จัดรูปแบบเซลล์

บนแท็บ หน้าแรก ปุ่ม รูปแบบ และปุ่ม จัดรูปแบบเซลล์ บนเมนู

 1. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ในรายการ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 2. ในกล่อง ชนิด ระบุรูปแบบต่อไปนี้ 0.00%;[Red]-0.00%

รูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อแสดงการแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบเป็นสีแดง

ตอนนี้ การแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบจะดูเด่นชัด ในรูปแบบที่เป็นสีแดง

ข้อมูล Excel ที่มีการแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบที่จัดรูปแบบเป็นสีแดงในเซลล์ D3

เคล็ดลับ: 

 • รูปแบบที่กำหนดเองจะถูกบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊กนั้น ครั้งถัดไปที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน และคุณจะพบได้ในรายการ ชนิด เมื่อต้องการใช้รูปแบบแบบกำหนดเองในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้บันทึกเป็นเทมเพลตชื่อ Book1.xltx หรือ Book1.xltm (ถ้าเวิร์กบุ๊กมีแมโคร) แล้วใช้เวิร์กบุ๊กในอนาคตโดยใช้เทมเพลตนั้น

 • .

สร้างกฎการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

กฏจะพร้อมใช้งานเฉพาะในเวิร์กบุ๊กที่คุณสร้างกฏ

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณจะระบุการแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > สร้างกฎ

ปุ่ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข บนแท็บ หน้าแรก

 1. ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ เลือก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 2. ในกล่อง แก้ไขคำอธิบายกฎ ภายใต้ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ เลือก น้อยกว่า

  แก้ไขกล่องกฏการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ในกล่องสุดท้าย พิมพ์ 0

 4. คลิก รูปแบบ

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ เลือกแบบอักษรหรือสีของเซลล์ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

เมื่อคุณพิมพ์การแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบภายในช่วงที่เลือก การแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นค่าลบจะถูกจัดรูปแบบเป็นสีแดงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×