จัดระเบียบเหตุการณ์แบบ live ใน Yammer

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้นำไปใช้กับ release preview สาธารณะของเหตุการณ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดย Yammer ทีม และสตรีมแบบสด

คุณสามารถสร้าง พืชผัก และโฮสต์เหตุการณ์แบบสดสำหรับบุคคลในเครือข่าย Yammer มีการสนทนาที่มีอยู่ภายในซึ่งสามารถใช้ก่อน ระหว่าง และ หลังเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกที่จะเก็บเหตุการณ์หลังจากที่อยู่เหนือ แบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถทำได้ในเวลาที่จัดกำหนดการไว้สามารถยังคงดูวิดีโอและข้อคิดเห็นในการอภิปราย

มีขั้นตอนที่ 4 เพื่อจัดระเบียบเหตุการณ์แบบ live Yammer:

ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเหตุการณ์ของคุณแบบออนไลน์ใน Yammer

จัดการกลุ่มการสร้างเหตุการณ์ในกลุ่ม Yammer กำลังทีมนำมาเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ จัดกำหนดการเหตุการณ์ผ่านทีมสร้างเหตุการณ์ใน Yammer

ขั้นตอนที่ 2: Publicize เหตุการณ์

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์แบบสดทุกคน คุณสามารถรับลิงก์ไปยังหน้าเหตุการณ์ จาก Yammer หรือ จากทีมงานในรายละเอียดเหตุการณ์ ภายใต้ลิงก์ที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างเหตุการณ์ในทีมหรือสตรีม

ขั้นตอนนี้มีการเริ่มต้นเหตุการณ์ videoing ผู้นำเสนอ moderating การอภิปราย และสิ้นสุดเหตุการณ์

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามหลังเหตุการณ์

ต่อไปเพื่อควบคุมการอภิปราย Yammer

ใครสามารถสร้างเหตุการณ์แบบสดใน Yammer ได้

คุณจำเป็นต้องตรงกับความต้องการต่อไปนี้ ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณต้องการจัดการกลุ่มในกลุ่ม Yammer ที่คุณสร้างเหตุการณ์แบบสด

 • คุณไม่สามารถเป็นผู้เยี่ยมชมที่ผู้ใช้บนเครือข่าย Yammer

 • คุณต้องมีการสมัครใช้งาน Office 365 ที่มี Yammer และทั้งทีม และสตรีม (Office 365 Enterprise E3, E5)

 • เมื่อต้องการสร้างวิดีโอเริ่มใช้งานด่วน องค์กรของคุณต้องมีการเปิดใช้งานทีมเพื่อให้คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ เพื่อตรวจสอบว่าทีมถูกเปิดใช้งาน คลิกตัวเปิดใช้แอป Office 365 และดูว่า มีเป็นไอคอนของทีม

 • เมื่อต้องการสร้างวิดีโอ encoder ภายนอก องค์กรของคุณต้องเปิดใช้งานได้สตรีมเพื่อให้คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ และคุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างเหตุการณ์ในสตรีมแบบสด

กลุ่มใดสามารถมีเหตุการณ์แบบสดได้อย่างไร

คุณสามารถโฮสต์เหตุการณ์แบบ live ในกลุ่มการเชื่อมต่อ Office 365 ใดก็

ถ้าคุณกำลังสร้างเหตุการณ์ที่เปิดอยู่ให้เหลือเฉพาะพนักงานทั้งหมด ใช้กลุ่มสาธารณะเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มใด ๆ หรือสมาชิกที่ไม่สามารถดู และเข้าร่วม ถ้าคุณต้องการจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าร่วม และเข้าร่วมในเหตุการณ์ ใช้กลุ่มความเป็นส่วนตัว แล้ว เท่านั้นที่ มีการเป็นสมาชิกในกลุ่ม Yammer สามารถเข้าร่วมในเหตุการณ์

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเหตุการณ์ของคุณแบบออนไลน์ใน Yammer

 1. ใน Yammer ไปยังกลุ่มคุณต้องการโฮสต์เหตุการณ์

 2. ในกลุ่ม ภายใต้การกระทำในกลุ่ม เลือกสร้างเหตุการณ์แบบ Live

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์สร้างเหตุการณ์ที่ Live บัญชีผู้ใช้ของคุณหรือกลุ่มไม่ตรงกับความต้องการ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

  ซึ่งเปิดทีมไปยังหน้ารายละเอียดของเหตุการณ์แบบสด คุณจะถูกสร้างขึ้นที่ผู้ผลิตของเหตุการณ์ในทีม

  Yammer ตัวบ่งชี้เหตุการณ์แบบสดเมื่อใช้ Yammer บนเว็บ
 3. กรอกชื่อเรื่อง วัน เริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด และรายละเอียดของเหตุการณ์

  Yammer เชิญเหตุการณ์แบบสด
 4. ในกล่องเชิญบุคคลมาเหตุการณ์กลุ่มของคุณ เพิ่มชื่อของกลุ่มเหตุการณ์นั่นคือบุคคลที่จะผลิต การนำเสนอ และ moderating เหตุการณ์

 5. คลิก ถัดไป

 6. ภายใต้ชนิดการผลิตเหตุการณ์ Live เลือกชนิดของตัวเลือกวิดีโอ และเชื่อมโยงผลิต

  Live เหตุการณ์หน้าแสดงตัวเลือกชนิดผลิต
  • เริ่มใช้งานด่วน:

   เริ่มใช้งานด่วนเหตุการณ์สามารถ videoed โดยใช้เว็บแคมของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือกล้องแอภายนอก เมื่อคุณเลือกชนิดของเหตุการณ์นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคุณเท่านั้นจะไม่สามารถดูวิดีโอจากทีม แต่การสนทนาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน Yammer

   • บันทึกพร้อมใช้งานสำหรับดาวน์โหลด: การบันทึกจะพร้อมใช้งานการ producers สำหรับการดาวน์โหลดสำหรับ 180 วันหลังจากที่เหตุการณ์อยู่เหนือ

   • วิดีโอออนดีมานด์: ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูเหตุการณ์ออนดีมานด์โดยใช้ตัวเลือก DVR สำหรับ 180 วันได้

   • รายงานมีส่วนร่วมผู้เข้าร่วมประชุม

  • Encoder ภายนอก:

   เหตุการณ์ encoder ภายนอกจำเป็นต้องใช้แอภายนอกเข้ารหัสของบริษัทอื่นหรืออุปกรณ์ซอฟต์แวร์เข้ารหัส เมื่อคุณเลือกชนิดของเหตุการณ์นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคุณจะสามารถดูวิดีโอจาก Yammer ทีม หรือสตรีมโดยตรง การสนทนาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน Yammer

   • คำอธิบาย: ใส่คำอธิบายสำหรับวิดีโอ

   แต่ละ encoder ภายนอกของบริษัทอื่นมีขั้นตอนของตัวเองสำหรับการผลิตวิดีโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขั้นตอนที่ 3: สร้างเหตุการณ์ในทีมหรือสตรีม

 7. คลิกจัดกำหนดการ

  หน้าจอล่าสุดแสดงข้อมูลสรุปของเหตุการณ์

  หน้าสรุปของทีมสำหรับเหตุการณ์แบบสด

 8. คลิกปิด เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์จัดกำหนดการของเหตุการณ์ของคุณ

  • หลังจากที่คุณปิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ยังคงสามารถแก้ไขในทีมงานนั้น

   หน้าของทีมสำหรับการแก้ไขเหตุการณ์แบบสดจัดกำหนดการไว้แล้ว

 9. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เหตุการณ์ของคุณแสดงขึ้นใน Yammer กลับไปยังหน้า Yammer ของคุณ และรีเฟรชหน้า

ขั้นตอนที่ 2: Publicize เหตุการณ์

มีหลายวิธีด้วยกันเพื่อให้ผู้อื่นรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์แบบสด ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อเลื่อนระดับเหตุการณ์เพื่อให้คุณตรงกับลักษณะการทำงานของทุกคนที่คุณกำลังพยายามเข้าถึง

 • รับลิงก์ Yammer เหตุการณ์ตลอดเวลา โดยไปหน้าเหตุการณ์ใน Yammer แล้วคัดลอก URL

  คุณยังสามารถได้รับลิงก์นี้ในกรณีหน้ารายละเอียดในทีม โดยการคลิกผู้เข้าร่วมประชุมรับลิงก์

  จากหน้าของทีมสำหรับเหตุการณ์ live คุณสามารถรับ Url การโฆษณาเหตุการณ์

 • สำหรับกลุ่มสาธารณะ โพสต์ข้อความประกาศในกลุ่มที่มีลิงก์ไปยังหน้าเหตุการณ์ สำหรับการเข้าถึงกว้าง คุณยังสามารถโพสต์ข้อความประกาศในกลุ่มบริษัททั้งหมด

 • สำหรับกลุ่มเป็นส่วนตัว โพสต์ข้อความประกาศในกลุ่มที่มีลิงก์ไปยังหน้าเหตุการณ์

 • ส่งอีเมลที่ มีลิงก์

 • ส่งการเชิญการประชุมที่ประกอบด้วยลิงก์

ขั้นตอนที่ 3: สร้างเหตุการณ์ในทีมหรือสตรีม

เริ่มใช้งานด่วนเหตุการณ์ผลิตในทีม มีผลิตเหตุการณ์ encoder ภายนอกในสตรีม

สร้างเหตุการณ์เริ่มต้นอย่างรวดเร็วในทีม

จัดการกลุ่มผู้สร้างเหตุการณ์ใน Yammer โดยอัตโนมัติที่มีบทบาทของผู้ผลิตในทีมสำหรับเหตุการณ์ และสามารถเพิ่ม producers อื่น ๆ และระบุผู้นำเสนอ

สำหรับขั้นตอนในการสร้างเหตุการณ์เริ่มต้นอย่างรวดเร็วในทีม ดู:

หมายเหตุ: เหตุการณ์แบบ live ในทีมผลิตต้องทำจากแอปทีม นั้นไม่สามารถทำได้จากเว็บ

สร้างเหตุการณ์ encoder ภายนอกในสตรีม

 1. ในทีม คลิกเข้าร่วม เพื่อเข้าร่วมเหตุการณ์

  เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์แบบ live คุณต้องเข้าร่วมได้

  หมายเหตุ: ปฏิทินทีมไป 15 วันในอนาคตเท่านั้น คุณยังสามารถเข้าร่วมเหตุการณ์ ด้วยการเลือกจากปฏิทิน Outlook ของคุณ แล้วคลิกเข้าร่วมกิจกรรมแบบสด

 2. คัดลอกค่าIngest URL ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะถูกใช้เพื่อกำหนดค่า encoder ภายนอกของคุณ

  หน้าการตั้งค่า encoder ภายนอก

 3. คลิกการตั้งค่าเริ่มต้น ตั้งค่าจะใช้เวลาสักครู่เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

 4. รอจนกว่าคุณเห็นหน้าจอพร้อมที่จะเชื่อมต่อ

  เหตุการณ์ encoder ภายนอก พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับ encoder ภายนอกของคุณ

 5. เชื่อมต่อ encoder ภายนอกของคุณ โดยทั่วไปมีการเลือกสตรีมเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบกระแสข้อมูล ระบุแหล่งข้อมูลสำหรับวิดีโอ และเลือกเพื่อเริ่มการสตรีม

  ชุมชนทางเทคนิค Yammer มีขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเข้ารหัสการภายนอกของบริษัทอื่นต่อไปนี้:

  • OBS Studio

  • ขั้นตอนสำหรับเครื่องมือ encoder ภายนอกของบริษัทอื่นจะถูกเพิ่มลงในชุมชนทางเทคนิคใน 2019 ล่วงหน้า

 6. หลังจาก encoder ของคุณถูกตั้งค่าให้เริ่มการสตรีม และเมื่อเหตุการณ์ของคุณพร้อมที่จะส่ง live กลับไปยังเหตุการณ์ในทีม

  คุณจะเห็นหน้าจอคุณพร้อมที่จะไปที่แบบสด

  หน้าจอที่แสดงว่า คุณพร้อมที่จะไปที่แบบสดกับเหตุการณ์ของคุณ

 7. คลิกเริ่มเหตุการณ์

 8. เมื่อต้องการพูดคุยกับ producers หรือเฉพาะผู้นำเสนออื่น คลิกไอคอนการสนทนา ในแผงด้านขวา

  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วและวิดีโอของคุณ สิ้นสุดเหตุการณ์บนหน้าจอนี้

 9. เมื่อเหตุการณ์อยู่เหนือ คลิกสิ้นสุดเหตุการณ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเหตุการณ์ encoder ภายนอกในสตรีม ดู:

เหตุการณ์แบบปานกลาง

เมื่อต้องการควบคุมเหตุการณ์ ดูกิจกรรมจากหน้าเหตุการณ์ Yammer คุณจะเห็นการสนทนาที่เฉพาะเจาะจงกับเหตุการณ์ และสามารถตอบกลับได้ตามต้องการ คุณก็สามารถโพสต์กับหัวข้อแท็ก ติดตามโพสต์ หรือบุ๊กมาร์เฉพาะคำถามหรือข้อคิดเห็นที่คุณต้องการติดตามบน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบเนื้อหา Yammer ดูเคล็ดลับสำหรับปลอดภัยจัดระเบียบใน Yammer

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามหลังเหตุการณ์

การสนทนา Yammer ยังคงเปิดอยู่หลังเหตุการณ์สำหรับคำถามที่ติดตามและข้อคิดเห็น

ยกเลิกเหตุการณ์แบบ live

 1. ไปที่เหตุการณ์:

  • ใน Yammer ไปยังหน้ากลุ่ม คลิกเหตุการณ์ในบานหน้าต่างด้านขวา และ แล้ว คลิกแก้ไขเหตุการณ์ ซึ่งนำคุณไปยังหน้ารายละเอียดของทีมสำหรับเหตุการณ์

  • หรือ ถ้าเหตุการณ์นั้นอยู่ใน 7 วันถัดไป นอกจากนี้คุณสามารถยกเลิกเหตุการณ์จากทีม ทางด้านซ้ายของแอป คลิกการประชุม ปุ่มการประชุม แล้ว ค้นหาเหตุการณ์ในปฏิทิน

 2. คลิกยกเลิกเหตุการณ์ ซึ่งยกเลิกเหตุการณ์ในทีมและ Yammer

 3. ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้ถูก live สัก โพสต์ข้อความในกลุ่มการพูดว่า เหตุการณ์ที่ถูกยกเลิก

ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมกับเหตุการณ์แบบสดใน Yammer

เหตุการณ์แบบสดใน Yammer (ผู้ดูแลระบบ)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×