จัดระเบียบอีเมลโดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อดำเนินการกระทำที่ระบุกับข้อความอีเมลที่เข้ามาในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะเปลี่ยนระดับความสำคัญของข้อความเมื่อคุณได้รับ ย้ายข้อความเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ หรือลบข้อมูลเหล่านั้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

เรียกใช้กฎในกล่องจดหมายเข้าของคุณเท่านั้น พวกเขาไม่ทำงานบนโฟลเดอร์อื่น นอกจากนี้Outlook บนเว็บ ไม่สนับสนุนการเรียกใช้กฎใหม่บนข้อความที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ โปรดใช้Outlook 2016 หรือOutlook 2013

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Office 365 คุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Outlook.com, Hotmail, Live หรือ MSN ดูใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

สร้างกฎกล่องจดหมายเข้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 3. เลือกMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

 4. เลือก เพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับกฎกล่องจดหมายเข้าในกล่อง ชื่อ แล้วเลือกเงื่อนไขและการกระทำจากรายการดรอปดาวน์ที่เกี่ยวข้อง

  กล่องโต้ตอบ กฎใหม่

  คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการกระทำเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข หรือ เพิ่มการกระทำ

 6. เพิ่มข้อยกเว้นลงในกฎกล่องจดหมายเข้าด้วยการเลือก เพิ่มข้อยกเว้น แล้วเลือกจากเมนู เพิ่มข้อยกเว้น

 7. ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกหยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม ถูกเปิดใช้งาน ใช้ตัวเลือกนี้บน เมื่อได้รับข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณที่ตรงกับเกณฑ์มากกว่าหนึ่งกฎ เฉพาะกฎแรกจะใช้ ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ กฎกล่องจดหมายเข้าทั้งหมดที่ข้อความตรงกับเกณฑ์จะถูกนำมาใช้

  หยุดการประมวลผลกฎ

แก้ไขกฎกล่องจดหมายเข้า

คุณสามารถแก้ไขกฎได้โดยคลิกที่กฎกล่องจดหมายเข้า แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข เพื่อเปิดกฎและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการกระทำของกฎ

ลบกฎกล่องจดหมายเข้า

ถ้าคุณมีกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้าผู้ที่คุณไม่ต้อง คุณสามารถเลือก และเลือกแล้วลบ ละทิ้ง เพื่อเอาออก ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานกฎชั่วขณะ ลบเครื่องหมายถัดจากกฎ

ตั้งค่าลำดับที่จะนำกฎไปใช้กับข้อความขาเข้า

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความรับเข้าโดยยึดตามลำดับที่ปรากฏในรายการกฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดเรียงลำดับที่กฎคุณสร้างจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่มาลงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ:

 1. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือกMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

 3. ภายใต้กฎกล่องจดหมายเข้า เลือกกฎคุณต้องการย้ายแล้วเลือกลูกศรขึ้น หรือลงลูกศร ย้ายกฏขึ้นหรือลงในรายการ เพื่อวางกฎที่คุณต้องวางภายในรายการของกฎ

ตัวอย่างวิธีใช้กฎกล่องจดหมายเข้า

 1. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือกMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

 3. เลือก เพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับ้กฎกล่องจดหมายเข้าของคุณในกล่อง ชื่อ

 5. ภายใต้ เมื่อมีข้อความเข้ามาและ ให้เลือก ข้อความมีคำเหล่านี้ แล้วเลือก ในชื่อเรื่อง

  เมื่อข้อความมาถึง

 6. ระบุคำหรือวลีที่จะอยู่ในบรรทัดชื่อเรื่องของข้อความเพื่อย้าย เลือก เพิ่ม เพิ่ม แล้วเลือก ตกลง

  ระบุคำหรือวลี

 7. ภายใต้ ทำสิ่งต่อไปนี้ ให้เลือก ย้าย คัดลอก หรือลบ แล้วเลือก ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

  ให้ทำดังต่อไปนี้

 8. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่จะย้ายข้อความไป แล้วเลือก ตกลง

 9. คลิก ตกลง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

 1. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือกMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

 3. เลือก เพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับ้กฎกล่องจดหมายเข้าของคุณในกล่อง ชื่อ

 5. ภายใต้ เมื่อมีข้อความเข้ามาและ ให้เลือก ข้อความมีคำเหล่านี้ แล้วเลือก ในชื่อเรื่อง

  เมื่อข้อความมาถึง

 6. ระบุคำหรือวลีที่จะอยู่ในบรรทัดชื่อเรื่องของข้อความเพื่อย้าย เลือก เพิ่ม เพิ่ม แล้วเลือก ตกลง

  ระบุคำหรือวลี

 7. ภายใต้ ทำสิ่งต่อไปนี้ ให้เลือก ย้าย คัดลอก หรือลบ แล้วเลือก ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

  ให้ทำดังต่อไปนี้

 8. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่จะย้ายข้อความไป แล้วเลือก ตกลง

 9. คลิก ตกลง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

ดูเพิ่มเติม

กรองอีเมลขยะ และสแปมใน Outlook บนเว็บ

ใช้กองข้อความเพื่อเรียงลำดับข้อความลำดับความสำคัญต่ำใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×