จัดระเบียบอีเมลโดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อดำเนินการกระทำที่เฉพาะเจาะจงกับอีเมลที่มาถึงในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะเปลี่ยนระดับความสำคัญของข้อความที่เกิดใน โดยอัตโนมัติย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น หรือแม้แต่ลบออกโดยยึดตามเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ: 

 • เรียกใช้กฎในกล่องจดหมายเข้าของคุณเท่านั้น กฎไม่ทำงานบนโฟลเดอร์อื่น

 • Outlook บนเว็บ สนับสนุนการเรียกใช้กฎใหม่บนข้อความที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ โปรดใช้Outlook 2016 หรือOutlook 2013

ฉันจะสร้างกฎกล่องจดหมายเข้าใหม่ได้อย่างไร

 1. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือกตัวเลือก หรือMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

 3. เลือกเพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับกฎกล่องจดหมายเข้าในกล่องชื่อ จากนั้น เลือกเงื่อนไขและการกระทำจากรายการดรอปดาวน์ของพวกเขาเกี่ยวข้อง

  กล่องโต้ตอบ กฎใหม่

  คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการกระทำเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข หรือ เพิ่มการกระทำ

 5. เพิ่มข้อยกเว้นไปกฎกล่องจดหมายเข้า ด้วยการเลือกข้อยกเว้นการเพิ่ม แล้ว เลือกจากเมนูเพิ่มข้อยกเว้น

 6. ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกหยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม ถูกเปิดใช้งาน ใช้ตัวเลือกนี้บน เมื่อได้รับข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณที่ตรงกับเกณฑ์มากกว่าหนึ่งกฎ เฉพาะกฎแรกจะใช้ โดยไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ กฎกล่องจดหมายเข้าทั้งหมดที่ข้อความตรงกับเกณฑ์จะถูกนำไปใช้

  หยุดการประมวลผลกฎ

ฉันจะแก้ไขกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้าผู้ได้อย่างไร

คุณสามารถแก้ไขกฎกล่องจดหมายเข้าใด ๆ ได้ โดยเลือก แล้วเลือกแก้ไข แก้ไข เพื่อเปิดกฎเพื่อที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการกระทำของกฎ

ฉันจะลบกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้าผู้ได้อย่างไร

ถ้าคุณมีกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้าผู้ที่คุณไม่ต้อง คุณสามารถเลือก และเลือกแล้วลบ ละทิ้ง เพื่อเอาออก ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานกฎชั่วขณะ ลบเครื่องหมายถัดจากกฎ

ตั้งค่าลำดับในกล่องจดหมายเข้าใดกฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความรับเข้าโดยยึดตามลำดับ เหล่านั้นอยู่ภายในรายการกฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดเรียงลำดับที่กฎคุณสร้างจะถูกนำไปใช้กับข้อความที่มาลงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ:

 1. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือกตัวเลือก หรือMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

 3. ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า ให้เลือกกฎที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือกลูกศรขึ้นหรือลง ย้ายกฏขึ้นหรือลงในรายการ เพื่อจัดเรียงลำดับที่จะให้กฎถูกนำไปใช้ภายในรายการกฎ

ตัวอย่างของวิธีใช้กฎกล่องจดหมายเข้า

ตั้งค่ากฎสำหรับกล่องจดหมายเข้าผู้เพื่อย้ายข้อความโดยยึดตามข้อความในบรรทัดเรื่อง

 1. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือกตัวเลือก หรือMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

 3. เลือกเพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับกฎกล่องจดหมายเข้าในกล่องชื่อ

 5. ภายใต้ เมื่อมีข้อความเข้ามาและ ให้เลือก ข้อความมีคำเหล่านี้ แล้วเลือก ในชื่อเรื่อง

  เมื่อข้อความมาถึง

 6. ระบุคำหรือวลีที่จะอยู่ในบรรทัดชื่อเรื่องของข้อความเพื่อย้าย เลือก เพิ่ม เพิ่ม แล้วเลือก ตกลง

  ระบุคำหรือวลี

 7. ภายใต้ ทำสิ่งต่อไปนี้ ให้เลือก ย้าย คัดลอก หรือลบ แล้วเลือก ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

  ให้ทำดังต่อไปนี้

 8. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่จะย้ายข้อความไป แล้วเลือก ตกลง

 9. คลิก ตกลง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

ตั้งค่ากฎการกล่องจดหมายเข้าเมื่อต้องการเปลี่ยนความสำคัญของอีเมลที่โดยยึดตามผู้ส่ง

 1. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือกตัวเลือก หรือMail ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ข้อความ >การประมวลผลอัตโนมัติ เลือกกฎกล่องขาเข้าและออก

  กฎกล่องจดหมายเข้า

 3. เลือกเพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับกฎกล่องจดหมายเข้าในกล่องชื่อ

 5. ภายใต้ เมื่อมีข้อความเข้ามาและ เลือก ข้อความถูกส่งหรือได้รับ จากนั้นให้เลือก ได้รับจาก

 6. เลือกที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ แล้วเลือก เพิ่ม เพิ่ม

 7. ภายใต้ ทำสิ่งต่อไปนี้ ให้เลือก ทำเครื่องหมายข้อความ และ มีความสำคัญ

 8. เลือกระดับความสำคัญ แล้วเลือก ตกลง

  เลือกความสำคัญ

 9. คลิก ตกลง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ:

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในจีน ให้ดู ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 สำหรับธุรกิจ - ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

กรองอีเมลขยะ และสแปมใน Outlook บนเว็บ

ใช้กองข้อความเพื่อเรียงลำดับข้อความลำดับความสำคัญต่ำใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×