การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Outlook บนเว็บ

จัดระเบียบอีเมล

จัดระเบียบอีเมลด้วย Outlook บนเว็บ

จัดลำดับความสำคัญของข้อความด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสจะจัดเรียงอีเมลของคุณเป็นสองแท็บ: ที่โฟกัส สำหรับข้อความที่สำคัญที่สุด และอื่นๆ สำหรับอีเมลที่เหลือ

เมื่อต้องการเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส:

 • เลือก ตั้งค่า การตั้งค่า > กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เมื่อต้องการย้ายข้อความจากแท็บหนึ่งไปยังอีกแท็บหนึ่ง:

 • เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือแท็บ อื่นๆ

 • เลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก ย้ายไปยัง > ย้ายไปยัง... หรือ ย้ายไปยัง...เสมอ

กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสใน Outlook บนเว็บ

ใช้ตัวกรองเพื่อเรียงลำดับและแสดงข้อความของคุณ

ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกข้อความที่ต้องการให้แสดง

 1. เลือก ตัวกรอง

 2. เลือกตัวเลือก

การกรองอีเมลใน Outlook บนเว็บ

ดูข้อความตามการสนทนาหรือข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความที่เกี่ยวข้องเป็นการสนทนาหรือเธรดเดียว

 1. เลือก ตั้งค่า การตั้งค่า

 2. ภายใต้ มุมมองการสนทนา ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ข้อความเป็นการสนทนา โดยให้:

  • ข้อความล่าสุดอยู่ด้านบน

  • ข้อความล่าสุดอยู่ด้านล่าง

เมื่อต้องการดูข้อความทีละข้อความ:

 1. เลือก ตั้งค่า การตั้งค่า

 2. ภายใต้ มุมมองการสนทนา ให้เลือก ปิด

ตัวสลับมุมมองการสนทนาใน Outlook บนเว็บ

สร้างกฎ

ใช้กฎเพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติกับอีเมลที่เข้ามา เช่น ย้ายข้อความบางส่วนไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ

 1. เมื่อต้องการสร้างกฎกับข้อความที่เจาะจง:

  • คลิกขวา แล้วเลือก สร้างกฎ...

  เมื่อต้องการสร้างกฎใหม่หรือแก้ไขกฎที่มีอยู่:

  • ให้เลือกการตั้งค่า Settings > ดูการตั้งค่า ใน Outlook ทั้งหมด

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. เลือก เพิ่มกฎใหม่ หรือเลือกกฎที่มีอยู่

 4. ตั้งชื่อกฎ เลือกเงื่อนไข แล้วเลือกการดำเนินการ

 5. เลือก บันทึก

สร้างกฎใหม่ใน Outlook บนเว็บ

เก็บถาวรข้อความ

ทำให้กล่องขาเข้าของคุณสะอาดอยู่เสมอโดยการเก็บถาวรข้อความที่คุณตอบกลับหรือดำเนินการ แต่ไม่ต้องการลบหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น

 1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อความ

 2. คลิกขวาแล้วเลือก เก็บถาวร

  หรือเลือก เก็บถาวร บน Ribbon

สามารถค้นหารายการที่เก็บถาวรได้ง่ายจากกล่องค้นหาหรือในโฟลเดอร์ เก็บถาวร

การเก็บถาวรข้อความใน Outlook บนเว็บ
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×