การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Outlook บนเว็บ

จัดระเบียบอีเมล

จัดระเบียบอีเมลด้วย Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

จัดลำดับความสำคัญของข้อความด้วยกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

กล่องจดหมายเข้าโฟกัสเรียงลำดับอีเมลของคุณลงในสองแท็บ: โฟกัสสำหรับข้อความสำคัญที่สุด และอื่น ๆ สำหรับส่วนเหลือ

เมื่อต้องการเปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส:

 • เลือก การตั้งค่า > การตั้งค่าการแสดงผล > กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

เมื่อต้องการย้ายข้อความจากแท็บหนึ่งไปยังอีกกล่อง:

 • เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือแท็บ อื่นๆ

 • คลิกขวาที่ข้อความที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก ย้ายไปยัง... หรือ ย้ายไปยัง...เสมอ

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้าที่เลือก ตัวกรอง > แสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

ใช้ตัวกรองเพื่อเรียงลำดับและแสดงข้อความของคุณ

ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกข้อความที่จะแสดง

 1. เลือก ตัวกรอง

 2. เลือกตัวเลือก

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้าที่เลือก ตัวกรอง > จัดเรียงโดย > จาก

ดูข้อความตามการสนทนาหรือข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความที่เกี่ยวข้องเป็นการสนทนาหรือเธรดเดียว

 • เลือก ตัวกรอง > แสดงเป็น > การสนทนา

เมื่อต้องการดูข้อความที่เกี่ยวข้องทีละข้อความ:

 • เลือก ตัวกรอง > แสดงเป็น > ข้อความ

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้าที่เลือก ตัวกรอง > แสดงเป็น > การสนทนา

สร้างกฎ

ใช้กฎการกระทำบนอีเมลขาเข้า เช่นย้ายบางข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อต้องการสร้างกฎข้อความระบุ:

  • คลิกขวา แล้วเลือก สร้างกฎ...

  เมื่อต้องการสร้างกฎใหม่หรือแก้ไขกฎที่มีอยู่:

  • เลือก การตั้งค่า > จดหมาย > ประมวลผลอัตโนมัติ > กฎกล่องขาเข้าและออก แล้ว เลือก+ ในกฎกล่องจดหมายเข้า

 2. ตั้งชื่อกฎ เลือกเงื่อนไข แล้วเลือกการดำเนินการ

 3. เลือก ตกลง

กฎ

เก็บถาวรข้อความ

ทำให้กล่องจดหมายเข้าของคุณใหม่ทั้งหมด ด้วยข้อความที่คุณได้ตอบกลับการเก็บถาวร หรือดำเนินการ แต่ไม่ต้องการลบ หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์

 • เลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อความ

 • คลิกขวาแล้วเลือก เก็บถาวร

  สามารถค้นหารายการที่เก็บถาวรได้ง่ายจากกล่องค้นหาหรือในโฟลเดอร์ เก็บถาวร

สกรีนช็อตของกล่องขาเข้า กำลังแสดงการคลิกขวาบนข้อความที่เลือก เก็บถาวร
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×