จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

ล้างข้อมูลกล่องจดหมายเข้าของคุณและเก็บอีเมลของคุณให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ด้วยการกรองและเรียงลำดับอัตโนมัติ และโดยการใช้เครื่องมือบนแถบคำสั่งเช่น ล้าง เก็บถาวร และ ย้ายไปยัง

คุณยังสามารถจัดระเบียบอีเมลของคุณได้โดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่ลบข้อความตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

หมายเหตุ: กฎการล้างจะเรียกใช้วันละครั้ง กฎกล่องจดหมายเข้าจะเรียกใช้ทันทีเมื่ออีเมลเข้ามาในกล่องจดหมายของคุณ

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำที่ปรากฏจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันเบต้าอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่นำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

ล้าง (ลบ)

ใช้ ล้าง เมื่อต้องการลบอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณที่ไม่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว ล้าง มอบตัวเลือกในการลบอีเมลที่กำลังเข้ามาทั้งหมดจากผู้ส่งที่ระบุ เก็บเฉพาะอีเมลล่าสุด หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วันโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกอีเมลจากผู้ส่งที่ส่งข้อความที่คุณต้องการลบ

 2. บนแถบเมนู ให้เลือก ล้าง

  สกรีนช็อตของปุ่มล้าง

  หมายเหตุ: ตัวเลือก ล้าง จะไม่พร้อมใช้งานจากโฟลเดอร์ต่อไปนี้: อีเมลขยะแบบร่างรายการที่ส่ง และ รายการที่ถูกลบ

 3. เลือกตัวเลือกที่ตั้งค่าวิธีที่คุณต้องการจัดการอีเมลจากผู้ส่งที่เลือก

 4. เลือก ล้าง เพื่อทำการดำเนินการที่เลือก

เก็บถาวร

คุณสามารถจัดเก็บข้อความอีเมล ในโฟลเดอร์เก็บถาวรเริ่มต้นของคุณ

 1. เลือกอีเมลที่คุณต้องการเก็บถาวร

 2. เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของปุ่มเก็บถาวร

เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรของคุณ:

 • ภายใต้ โฟลเดอร์ ให้เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของโฟลเดอร์เก็บถาวร

เมื่อต้องการคืนค่าข้อความที่เก็บถาวรกลับไปยังโฟลเดอร์เดิม ให้เลือกข้อความในโฟลเดอร์เก็บถาวร เลือก ย้ายไปยัง แล้วเลือกโฟลเดอร์หรือพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ย้ายไปยีง

ย้ายไปยัง ทำให้คุณสามารถย้ายข้อความอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ เช่น คุณสามารถย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งที่กำหนดจากกล่องขาเข้าของคุณไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณเลือก

 1. เลือกอีเมลจากผู้ส่งเฉพาะเพื่อย้ายอีเมลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ส่งคนนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น

 2. เลือก ย้ายไปยัง > ย้ายอีเมลทั้งหมดจาก ...

  สกรีนช็อตของปุ่มย้ายไปยัง

 3. เลือก ย้ายไปยัง <เลือกโฟลเดอร์> แล้วเลือกหนึ่งในโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

 4. เลือก ตกลง > ย้ายทั้งหมด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ ให้ดู สร้างโฟลเดอร์ใน Outlook.com หรือ ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใน Outlook.com

ฉันจะจัดระเบียบอีเมลของฉันด้วยวิธีใดได้อีก

จัดระเบียบอีเมลของคุณ

 1. เลือกอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 2. เลือก คำสั่งเพิ่มเติม บนแถบคำสั่งเพื่อทำเครื่องหมายข้อความเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน ปักหมุดข้อความที่ด้านบนของรายการข้อความ หรือตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามผล

  สกรีนช็อตของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม

 3. เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการกับอีเมลที่เลือก

เรียงลำดับอีเมลของคุณตามวันที่ ผู้ส่ง หรือขนาด

 1. เลือก ตัวกรอง ที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมายเข้า

  สกรีนช็อตของปุ่มตัวกรอง

 2. ภายใต้ เรียงลำดับตาม เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียงลำดับอีเมลของคุณ

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

ล้าง (ลบ)

ใช้ ล้าง เมื่อต้องการลบอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณที่ไม่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว ล้าง มอบตัวเลือกในการลบอีเมลที่กำลังเข้ามาทั้งหมดจากผู้ส่งที่ระบุ เก็บเฉพาะอีเมลล่าสุด หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วันโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกอีเมลจากผู้ส่งที่ส่งข้อความที่คุณต้องการลบ

 2. บนแถบเมนู ให้เลือก ล้าง

  สกรีนช็อตของปุ่มล้าง

 3. เลือกตัวเลือกที่ตั้งค่าวิธีที่คุณต้องการจัดการอีเมลจากผู้ส่งที่เลือก

 4. เลือก ล้าง เพื่อทำการดำเนินการที่เลือก

เก็บถาวร

คุณสามารถจัดเก็บข้อความอีเมล ในโฟลเดอร์เก็บถาวรเริ่มต้นของคุณ

 1. เลือกอีเมลที่คุณต้องการเก็บถาวร

 2. เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของปุ่มเก็บถาวร

เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรของคุณ:

 • ภายใต้ โฟลเดอร์ ให้เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของโฟลเดอร์เก็บถาวร

ย้ายไปยีง

ย้ายไปยัง ทำให้คุณสามารถย้ายข้อความอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ เช่น คุณสามารถย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งที่กำหนดจากกล่องขาเข้าของคุณไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณเลือก

 1. เลือกอีเมลจากผู้ส่งเฉพาะเพื่อย้ายอีเมลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ส่งคนนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น

 2. เลือก ย้ายไปยัง > ย้ายอีเมลทั้งหมดจาก ...

  สกรีนช็อตของตัวเลือกย้ายอีเมลทั้งหมดจาก

 3. เลือก ย้ายไปยัง <เลือกโฟลเดอร์> แล้วเลือกหนึ่งในโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

 4. เลือก ตกลง > ย้ายทั้งหมด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ ให้ดู สร้างโฟลเดอร์ใน Outlook.com หรือ ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใน Outlook.com

ฉันจะจัดระเบียบอีเมลของฉันด้วยวิธีใดได้อีก

จัดระเบียบอีเมลของคุณ

 1. เลือกอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 2. เลือก คำสั่งเพิ่มเติม บนแถบคำสั่งเพื่อทำเครื่องหมายข้อความเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน ปักหมุดข้อความที่ด้านบนของรายการข้อความ หรือตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามผล

  สกรีนช็อตของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม

 3. เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการกับอีเมลที่เลือก

เรียงลำดับอีเมลของคุณตามวันที่ เวลา ถึง/จาก หรือหัวข้อ

 1. เลือก ตัวกรอง ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้า

  สกรีนช็อตของปุ่มตัวกรอง

 2. ภายใต้ เรียงลำดับตาม, เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียงลำดับอีเมลของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

ช่วยให้กล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com ของคุณไร้สแปมและอีเมลขยะ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×