Office

จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ล้างข้อมูลกล่องจดหมายเข้าของคุณและเก็บอีเมลของคุณให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ด้วยการกรองและเรียงลำดับอัตโนมัติ และโดยการใช้เครื่องมือบนแถบคำสั่งเช่น ล้าง เก็บถาวร และ ย้ายไปยัง

คุณยังสามารถจัดระเบียบอีเมลของคุณได้โดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่ลบข้อความตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดระเบียบอีเมลโดยใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ: กฎการล้างจะเรียกใช้วันละครั้ง กฎกล่องจดหมายเข้าจะเรียกใช้ทันทีเมื่ออีเมลเข้ามาในกล่องจดหมายของคุณ

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ใหม่อยู่หรือไม่ เลือก Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook รุ่นทดลองบนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook รุ่นคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ขององค์กรในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บใหม่

ใช้ เลือกทั้งหมด เพื่อลบอีเมลที่ไม่ต้องการในกล่องขาเข้าของคุณอย่างรวดเร็ว เลือกทั้งหมด มีตัวเลือกให้ลบอีเมลขาเข้าจากผู้ส่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ เก็บเฉพาะอีเมลล่าสุดเท่านั้น หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วัน

 1. เลือกข้อความอีเมลจากผู้ส่งที่คุณต้องการลบข้อความ

 2. บนแถบเมนู ให้เลือก ล้าง

  สกรีนช็อตของปุ่มล้าง

  หมายเหตุ: ตัวเลือก เลือกทั้งหมด จะไม่พร้อมใช้งานจากโฟลเดอร์ต่อไปนี้: อีเมลขยะแบบร่างรายการที่ส่ง และ รายการที่ถูกลบ

 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับข้อความอีเมลจากผู้ส่งที่คุณเลือก

 4. เลือก ล้าง เพื่อทำการดำเนินการที่เลือก

คุณสามารถจัดเก็บข้อความอีเมล ในโฟลเดอร์เก็บถาวรเริ่มต้นของคุณ

 1. เลือกข้อความอีเมลที่คุณต้องการเก็บถาวร

 2. เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของปุ่มเก็บถาวร

เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรของคุณ:

 • ภายใต้ โฟลเดอร์ ให้เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของโฟลเดอร์เก็บถาวร

เมื่อต้องการคืนค่าข้อความที่เก็บถาวรกลับไปยังโฟลเดอร์เดิม ให้เลือกข้อความในโฟลเดอร์เก็บถาวร เลือก ย้ายไปยัง แล้วเลือกโฟลเดอร์หรือพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ย้ายไปยัง ทำให้คุณสามารถย้ายข้อความอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ เช่น คุณสามารถย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งที่กำหนดจากกล่องขาเข้าของคุณไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณเลือก

 1. เลือกข้อความอีเมลจากผู้ส่งคนหนึ่งเพื่อย้ายอีเมลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ส่งคนนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น

 2. เลือกย้ายไปยัง

  สกรีนช็อตของปุ่มย้ายไปยัง

 3. เลือกหนึ่งในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ ดูทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook บนเว็บ

จัดระเบียบอีเมลของคุณ

 1. เลือกข้อความอีเมลในกล่องขาเข้าของคุณ

 2. เลือก คำสั่งเพิ่มเติม บนแถบคำสั่งเพื่อทำเครื่องหมายข้อความเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน ปักหมุดข้อความที่ด้านบนของรายการข้อความ หรือตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามผล

  สกรีนช็อตของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม

 3. เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการกับข้อความที่เลือก

เรียงลำดับอีเมลของคุณตามวันที่ ผู้ส่ง หรือขนาด

 1. เลือก ตัวกรอง ที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมายเข้า

  สกรีนช็อตของปุ่มตัวกรอง

 2. ภายใต้ เรียงลำดับตาม เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียงลำดับอีเมลของคุณ

วิธีใช้งานสำหรับ Outlook แบบคลาสสิกบนเว็บ

ใช้ ล้าง เมื่อต้องการลบอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณที่ไม่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว ล้าง มอบตัวเลือกในการลบอีเมลที่กำลังเข้ามาทั้งหมดจากผู้ส่งที่ระบุ เก็บเฉพาะอีเมลล่าสุด หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วันโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกอีเมลจากผู้ส่งที่ส่งข้อความที่คุณต้องการลบ

 2. บนแถบเมนู ให้เลือก ล้าง

  สกรีนช็อตของปุ่มล้าง

 3. เลือกตัวเลือกที่ตั้งค่าวิธีที่คุณต้องการจัดการอีเมลจากผู้ส่งที่เลือก

 4. เลือก ล้าง เพื่อทำการดำเนินการที่เลือก

คุณสามารถจัดเก็บข้อความอีเมลในโฟลเดอร์เก็บถาวรเริ่มต้นของคุณ เมื่อต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์เก็บถาวรของคุณ เลือกเก็บถาวร ภายใต้โฟลเดอร์ ทางแล้ว เลือกเก็บถาวร

 1. เลือกอีเมลที่คุณต้องการเก็บถาวร

 2. เลือก เก็บถาวร

  สกรีนช็อตของปุ่มเก็บถาวร

ย้ายไปยัง ทำให้คุณสามารถย้ายข้อความอีเมลไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ เช่น คุณสามารถย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งที่กำหนดจากกล่องขาเข้าของคุณไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณเลือก

 1. เลือกอีเมลจากผู้ส่งเฉพาะเพื่อย้ายอีเมลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ส่งคนนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น

 2. เลือก ย้ายไปยัง > ย้ายอีเมลทั้งหมดจาก ...

  สกรีนช็อตของตัวเลือกย้ายอีเมลทั้งหมดจาก

 3. เลือก ย้ายไปยัง <เลือกโฟลเดอร์> แล้วเลือกหนึ่งในโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

 4. เลือก ตกลง > ย้ายทั้งหมด

คุณสามารถจัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณได้โดยใช้ตัวเลือกการกรองและการเรียงลำดับบางรายการเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

 • ทำเครื่องหมายอีเมลว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

 • ตรึงอีเมลเพื่อให้อีเมลนั้นอยู่ด้านบนของรายชื่ออีเมล

 • ตั้งค่าสถานะ ยกเลิกการตั้งค่าสถานะ หรือทำเครื่องหมายอีเมลที่คุณต้องการแสดงเป็นงานว่าเสร็จสมบูรณ์

 • ลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาเดียวโดยใช้ ละเว้น

เมื่อต้องการกรองและจัดระเบียบอีเมล

 1. เลือกอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 2. เลือก คำสั่งเพิ่มเติม บนแถบคำสั่งเพื่อดูตัวเลือกวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถเรียงลำดับ กรอง และจัดระเบียบอีเมลของคุณ

  สกรีนช็อตของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม

 3. เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการกับอีเมลที่เลือก

เมื่อต้องการการเรียงลำดับอีเมลตามวันที่ เวลา ถึง/จาก ชื่อเรื่อง

 1. เลือก ตัวกรอง ที่ด้านบนสุดของกล่องขาเข้า

  สกรีนช็อตของปุ่มตัวกรอง

 2. ภายใต้ เรียงลำดับตาม, เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียงลำดับอีเมลของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ใช้กองข้อความเพื่อเรียงลำดับข้อความลำดับความสำคัญต่ำใน Outlook บนเว็บ

กรองอีเมลขยะ และสแปมใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×