จัดตำแหน่งหรือจัดเรียงรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

จัดตำแหน่งหรือจัดเรียงรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในโปรแกรม Microsoft Office คุณสามารถจัดแนววัตถุ เช่นรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt และอักษรศิลป์ โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • กับวัตถุอื่น เช่นเมื่อคุณจัดชิดด้าน กลาง หรือด้านบนหรือขอบล่างของวัตถุ

  วัตถุที่ถูกเรียงตรงด้านล่าง
  วัตถุที่ถูกจัดชิดด้านล่าง
 • สัมพันธ์กับทั้งเอกสารนั่นคือตัวอย่าง ที่ขอบด้านซ้าย หรือด้านบนของเอกสาร

  วัตถุที่ถูกเรียงตรงด้านบน
  วัตถุที่ถูกจัดชิดด้านบน
 • โดยใช้เส้นบอกแนว

  วัตถุที่เรียงตามคำแนะนำ
  วัตถุชิดกับเส้นบอกแนว
 • โดยใช้ตัวเส้น

  วัตถุที่เรียงตามเส้นตาราง
  วัตถุชิดกับมุมของเส้นตาราง
 • โดยการกระจายวัตถุเพื่อให้มีระยะห่างเท่า ๆ กันซึ่งตามแนวตั้ง หรือแนวนอน หรือสัมพันธ์ กับทั้งเอกสาร

  วัตถุกระจายอย่างสม่ำเสมอ
  ระยะห่างระหว่างวัตถุที่มีระยะห่างเท่ากัน

ในบทความนี้

จัดตำแหน่งรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์

จัดเรียงวัตถุเท่า ๆ กัน

จัดตำแหน่งรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการจัดแนว

  การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพภายใต้เครื่องมือรูปภาพ คลิกที่แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  สิ่งสำคัญ: ถ้าตัวเลือกการจัดแนว จะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจมีตัวเลือกรายการเดียวเท่านั้น เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรายการเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นคุณควรจะสามารถดำเนินต่อ

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางซ้าย คลิกจัดชิดซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวตั้งผ่านทางศูนย์ของพวกเขา คลิกจัดกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางขวา คลิกจัดชิดขวา

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบด้านบนของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านบน

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของพวกเขา คลิกจัดแนวกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบล่างของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านล่าง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อคุณจัดแนววัตถุซึ่งกันและกันตามขอบ วัตถุหนึ่งยังคงอยู่กับ ตัวอย่างเช่นจัดชิดซ้าย จัดแนวขอบซ้ายของวัตถุที่เลือกทั้งหมดกับขอบซ้ายของวัตถุอยู่ซ้ายสุดซึ่งนั่นคือ วัตถุอยู่ซ้ายสุดยังคงอยู่กับ และวัตถุอื่น ๆ สัมพันธ์กับนั้นอยู่ในแนวเดียว ถ้าคุณจัดแนววัตถุเป็นกราฟิก SmartArt วัตถุถูกจัดชิด กับขอบด้านซ้ายสุดของกราฟิก SmartArt ไม่ ให้รูปร่างอยู่ซ้ายสุดในกราฟิก SmartArt

   • จัดแนวกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของวัตถุ และจัดกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวตั้งตามกึ่งกลางของวัตถุ เมื่อคุณจัดแนววัตถุ ด้วยกัน โดยกลางหรือศูนย์ของพวกเขา วัตถุที่ถูกจัดชิดเส้นแนวตั้ง หรือแนวนอนที่แสดงค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม วัตถุไม่จำเป็นต้องยังคงอยู่กับ และวัตถุทั้งหมดอาจย้าย

   • ขึ้นอยู่กับการจัดแนวตัวที่คุณคลิก วัตถุจะย้ายตรงขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา และอาจครอบคลุมวัตถุที่มีอยู่มี ถ้าคุณจัดแนววัตถุของคุณ และค้นหาว่า พวกเขาแบบเรียงซ้อนกันอยู่ คุณสามารถยกเลิกการจัดแนว แล้ว ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ก่อนที่คุณจัดแนวอีกครั้ง

จัดเรียงวัตถุเท่า ๆ กัน

 1. เลือกอย่างน้อยสามวัตถุที่คุณต้องการจัดเรียงให้มีระยะห่างเท่ากัน การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรืออยู่หลังข้อความ ให้ทำดังนี้:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกค้นหา และเลือก คลิกเลือกวัตถุ และ แล้ว วาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดเรียงรูปภาพภายใต้เครื่องมือรูปภาพ เท่า ๆ กัน คลิกที่แท็บรูปแบบ

  • เมื่อต้องการจัดเตรียมกลุ่มกับรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์เท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ
  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวนอน คลิกระจายตามแนวนอน

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวตั้ง คลิกระจายตามแนวตั้ง

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×