จัดตำแหน่งหรือจัดเรียงรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

จัดตำแหน่งหรือจัดเรียงรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของการจัดแนว และการจัดเรียงรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt และอักษรศิลป์

จัดตำแหน่งรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์

จัดเรียงวัตถุเท่า ๆ กัน

ภาพรวมของการจัดแนว และการจัดเรียงรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt และอักษรศิลป์

ในโปรแกรม Microsoft Office คุณสามารถจัดแนววัตถุ เช่นรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt และอักษรศิลป์ โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • กับวัตถุอื่น เช่นเมื่อคุณจัดชิดด้าน กลาง หรือด้านบนหรือขอบล่างของวัตถุ

  วัตถุที่ถูกเรียงตรงด้านล่าง
  วัตถุที่ถูกจัดชิดด้านล่าง
 • สัมพันธ์กับทั้งเอกสารนั่นคือตัวอย่าง ที่ขอบซ้าย หรือด้านบนของเอกสาร

  วัตถุที่ถูกเรียงตรงด้านบน
  จัดชิดด้านบนของวัตถุ
 • โดยใช้เส้นบอกแนว

  วัตถุที่เรียงตามคำแนะนำ
  วัตถุชิดกับเส้นบอกแนว
 • โดยใช้ตัวเส้น

  วัตถุที่เรียงตามเส้นตาราง
  วัตถุชิดกับมุมของเส้นตาราง
 • โดยการกระจายวัตถุเพื่อให้มีระยะห่างเท่า ๆ กันซึ่งตามแนวตั้ง หรือนอน หรือสัมพันธ์ กับทั้งเอกสาร

  วัตถุกระจายอย่างสม่ำเสมอ
  ระยะห่างระหว่างวัตถุที่มีระยะห่างเท่ากัน

ด้านบนของหน้า

จัดตำแหน่งรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์

เมื่อต้องการดูคำแนะนำทีละขั้นตอน เลือกโปรแกรม Office จากรายการดรอปดาวน์

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการจัดแนว

  ถ้าตัวเลือกการจัดแนว จะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องการเลือกการเติมวัตถุ

  การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพภายใต้เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิกแท็บจัดรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางซ้าย คลิกจัดชิดซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวตั้งผ่านทางศูนย์ของพวกเขา คลิกจัดกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางขวา คลิกจัดชิดขวา

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบด้านบนของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านบน

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของพวกเขา คลิกจัดแนวกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบล่างของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านล่าง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อคุณจัดแนววัตถุซึ่งกันและกันตามขอบ วัตถุหนึ่งยังคงอยู่กับ ตัวอย่างเช่นจัดชิดซ้าย จัดแนวขอบซ้ายของวัตถุที่เลือกทั้งหมดกับขอบซ้ายของวัตถุอยู่ซ้ายสุดซึ่งนั่นคือ วัตถุอยู่ซ้ายสุดยังคงอยู่กับ และวัตถุสัมพันธ์กับนั้นอยู่ในแนวเดียว ถ้าคุณจัดแนววัตถุเป็นกราฟิก SmartArt วัตถุถูกจัดชิดขอบซ้ายของกราฟิก SmartArt ไม่ เพื่อซ้ายสุดรูปร่างในกราฟิก SmartArt

   • จัดแนวกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของวัตถุ และจัดกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวตั้งตามกึ่งกลางของวัตถุ เมื่อคุณจัดแนววัตถุ ด้วยกัน โดยกลางหรือศูนย์ของพวกเขา วัตถุที่ถูกจัดชิดเส้นแนวตั้ง หรือแนวนอนที่แสดงค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม วัตถุไม่จำเป็นต้องยังคงอยู่กับ และวัตถุทั้งหมดอาจย้าย

   • ขึ้นอยู่กับการจัดแนวตัวที่คุณคลิก วัตถุจะย้ายตรงขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา และอาจครอบคลุมวัตถุที่มีอยู่มี ถ้าคุณจัดแนววัตถุของคุณ และค้นหาว่า พวกเขาแบบเรียงซ้อนกันอยู่ คุณสามารถยกเลิกการจัดแนว แล้ว ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ก่อนที่คุณจัดแนวอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการจัดแนว

  ถ้าตัวเลือกการจัดแนว จะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องการเลือกการเติมวัตถุ

  การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพภายใต้เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิกแท็บจัดรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางซ้าย คลิกจัดชิดซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวตั้งผ่านทางศูนย์ของพวกเขา คลิกจัดกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางขวา คลิกจัดชิดขวา

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบด้านบนของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านบน

  • เพื่อจัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของพวกเขา คลิกจัดตรงกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบล่างของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านล่าง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อคุณจัดแนววัตถุซึ่งกันและกันตามขอบ วัตถุหนึ่งยังคงอยู่กับ ตัวอย่างเช่นจัดชิดซ้าย จัดแนวขอบซ้ายของวัตถุที่เลือกทั้งหมดกับขอบซ้ายของวัตถุอยู่ซ้ายสุดซึ่งนั่นคือ วัตถุอยู่ซ้ายสุดยังคงอยู่กับ และวัตถุอื่น ๆ สัมพันธ์กับนั้นอยู่ในแนวเดียว ถ้าคุณจัดแนววัตถุเป็นกราฟิก SmartArt วัตถุถูกจัดชิด กับขอบด้านซ้ายสุดของกราฟิก SmartArt ไม่ ให้รูปร่างอยู่ซ้ายสุดในกราฟิก SmartArt

   • จัดแนวกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของวัตถุ และจัดกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวตั้งตามกึ่งกลางของวัตถุ เมื่อคุณจัดแนววัตถุ ด้วยกัน โดยกลางหรือศูนย์ของพวกเขา วัตถุที่ถูกจัดชิดเส้นแนวตั้ง หรือแนวนอนที่แสดงค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม วัตถุไม่จำเป็นต้องยังคงอยู่กับ และวัตถุทั้งหมดอาจย้าย

   • ขึ้นอยู่กับการจัดแนวตัวที่คุณคลิก วัตถุจะย้ายตรงขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา และอาจครอบคลุมวัตถุที่มีอยู่มี ถ้าคุณจัดแนววัตถุของคุณ และค้นหาว่า พวกเขาแบบเรียงซ้อนกันอยู่ คุณสามารถยกเลิกการจัดแนว แล้ว ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ก่อนที่คุณจัดแนวอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการจัดแนว

  ถ้าตัวเลือกการจัดแนว จะไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องการเลือกการเติมวัตถุ

  เมื่อต้องการเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพื่อจัดแนวรูปภาพภายใต้มือรูปภาพ ให้คลิกแท็บจัดรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษร ศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางซ้าย คลิกจัดชิดซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวตั้งผ่านทางศูนย์ของพวกเขา คลิกจัดกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางขวา คลิกจัดชิดขวา

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบด้านบนของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านบน

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของพวกเขา คลิกจัดแนวกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบล่างของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านล่าง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุหนึ่งไปยังสไลด์ คลิกจัดแนวลงในสไลด์

   • เมื่อคุณจัดแนววัตถุซึ่งกันและกันตามขอบ วัตถุหนึ่งยังคงอยู่กับ ตัวอย่างเช่นจัดชิดซ้าย จัดแนวขอบซ้ายของวัตถุที่เลือกทั้งหมดกับขอบซ้ายของวัตถุอยู่ซ้ายสุดซึ่งนั่นคือ วัตถุอยู่ซ้ายสุดยังคงอยู่กับ และวัตถุอื่น ๆ สัมพันธ์กับนั้นอยู่ในแนวเดียว ถ้าคุณจัดแนววัตถุเป็นกราฟิก SmartArt วัตถุถูกจัดชิด กับขอบด้านซ้ายสุดของกราฟิก SmartArt ไม่ ให้รูปร่างอยู่ซ้ายสุดในกราฟิก SmartArt

   • จัดแนวกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของวัตถุ และจัดกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวตั้งตามกึ่งกลางของวัตถุ เมื่อคุณจัดแนววัตถุ ด้วยกัน โดยกลางหรือศูนย์ของพวกเขา วัตถุที่ถูกจัดชิดเส้นแนวตั้ง หรือแนวนอนที่แสดงค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม วัตถุไม่จำเป็นต้องยังคงอยู่กับ และวัตถุทั้งหมดอาจย้าย

   • ขึ้นอยู่กับการจัดแนวตัวที่คุณคลิก วัตถุจะย้ายตรงขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา และอาจครอบคลุมวัตถุที่มีอยู่มี ถ้าคุณจัดแนววัตถุของคุณ และค้นหาว่า พวกเขาแบบเรียงซ้อนกันอยู่ คุณสามารถยกเลิกการจัดแนว และจากนั้น ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ก่อนที่คุณจัดแนวอีก

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการจัดแนว

  ถ้าตัวเลือกจัดแนว จะพร้อมใช้งาน คุณอาจต้องการเลือกตัวเติมวัตถุ

  การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพภายใต้เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิกแท็บจัดรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดชิดรูปร่าง หรืออักษรศิลป์ ภายใต้เครื่องมือการวาด (หรือภายใต้เครื่องมือกล่องข้อความ ถ้าคุณกำลังจัดตำแหน่งกล่องข้อความ คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางซ้าย คลิกจัดชิดซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวตั้งผ่านทางศูนย์ของพวกเขา คลิกจัดกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบของวัตถุไปทางขวา คลิกจัดชิดขวา

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบด้านบนของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านบน

  • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของพวกเขา คลิกจัดแนวกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการจัดชิดขอบล่างของวัตถุ คลิกจัดชิดด้านล่าง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุที่สัมพันธ์กับหน้าแทนกับวัตถุอื่น คลิกจัดแนวการหน้า

   • เมื่อคุณจัดแนววัตถุซึ่งกันและกันตามขอบ วัตถุหนึ่งยังคงอยู่กับ ตัวอย่างเช่นจัดชิดซ้าย จัดแนวขอบซ้ายของวัตถุที่เลือกทั้งหมดกับขอบซ้ายของวัตถุอยู่ซ้ายสุดซึ่งนั่นคือ วัตถุอยู่ซ้ายสุดยังคงอยู่กับ และวัตถุสัมพันธ์กับนั้นอยู่ในแนวเดียว ถ้าคุณจัดแนววัตถุเป็นกราฟิก SmartArt วัตถุถูกจัดชิดขอบซ้ายของกราฟิก SmartArt ไม่ เพื่อซ้ายสุดรูปร่างในกราฟิก SmartArt

   • จัดแนวกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวนอนผ่านกลางของวัตถุ และจัดกึ่งกลาง จัดแนววัตถุตามแนวตั้งตามกึ่งกลางของวัตถุ เมื่อคุณจัดแนววัตถุ ด้วยกัน โดยกลางหรือศูนย์ของพวกเขา วัตถุที่ถูกจัดชิดเส้นแนวตั้ง หรือแนวนอนที่แสดงค่าเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม วัตถุไม่จำเป็นต้องยังคงอยู่กับ และวัตถุทั้งหมดอาจย้าย

   • ขึ้นอยู่กับการจัดแนวตัวที่คุณคลิก วัตถุจะย้ายตรงขึ้น ลง ซ้าย หรือไปทางขวา และอาจครอบคลุมวัตถุที่มีอยู่มี ถ้าคุณจัดแนววัตถุของคุณ และค้นหาว่า พวกเขาแบบเรียงซ้อนกันอยู่ คุณสามารถยกเลิกการจัดแนว แล้ว ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ก่อนที่คุณจัดแนวอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงวัตถุเท่า ๆ กัน

คุณสามารถจัดเรียงวัตถุตามแนวนอน หรือแนวตั้ง ด้วยมีระยะห่างเท่ากันระหว่างเหล่านั้น

เมื่อต้องการดูคำแนะนำทีละขั้นตอน เลือกโปรแกรม Office จากรายการดรอปดาวน์

 1. เลือกอย่างน้อยสามวัตถุที่คุณต้องการจัดเรียงให้มีระยะห่างเท่ากัน การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรืออยู่หลังข้อความ ให้ทำดังนี้:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกค้นหา และเลือก คลิกวัตถุเลือก แล้ว วาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดเรียงรูปภาพเท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ คลิกแท็บจัดรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดเตรียมกลุ่มกับรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์เท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวนอน คลิกระจายตามแนวนอน

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวตั้ง คลิกระจายตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกอย่างน้อยสามวัตถุที่คุณต้องการจัดเรียงให้มีระยะห่างเท่ากัน การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรืออยู่หลังข้อความ ให้ทำดังนี้:

  • บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเลือก คลิกเลือกวัตถุ และ แล้ว วาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดเรียงรูปภาพเท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ คลิกแท็บจัดรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกลุ่มกับรูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์เท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกแท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวนอน คลิกระจายตามแนวนอน

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวตั้ง คลิกระจายตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกอย่างน้อยสามวัตถุที่คุณต้องการจัดเรียงให้มีระยะห่างเท่ากัน การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรืออยู่หลังข้อความ ให้ทำดังนี้:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเลือก คลิกเลือกวัตถุ และ แล้ว วาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดเรียงรูปภาพเท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ คลิกแท็บจัดรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกลุ่มกับรูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์เท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกแท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวนอน คลิกระจายตามแนวนอน

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวตั้ง คลิกระจายตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกอย่างน้อยสามวัตถุที่คุณต้องการจัดเรียงให้มีระยะห่างเท่ากัน การเลือกหลายวัตถุ คลิกวัตถุแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่วัตถุอื่น ๆ

  เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ซ่อนอยู่ แบบเรียงซ้อน หรืออยู่หลังข้อความ ให้ทำดังนี้:

  • บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกเลือก คลิกเลือกวัตถุ และ แล้ว วาดกล่องไว้เหนือวัตถุ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดเตรียมรูปภาพเท่า ๆ กัน ภายใต้มือรูปภาพ คลิกแท็บรูปแบบ
   แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  • เมื่อต้องการจัดเตรียมกลุ่มกับรูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์เท่า ๆ กัน ภายใต้เครื่องมือการวาด คลิกที่แท็บรูปแบบ

   เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกจัดแนว แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวนอน คลิกระจายตามแนวนอน

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางวัตถุตามแนวตั้ง คลิกระจายตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×